augusti 2014

Politik
Att diskutera en gräns för flyktingmottagande….
29 augusti, 2014 at 14:27 6
Sara Skyttedal, Ordförande i Kristdemokraternas Ungdomsförbund, har idag på DN Debatt lyft frågan om att Sverige måste våga diskutera en övre gräns för antalet flyktingar vi kan ta emot. Hon säger; "Vi måste på ett seriöst och faktabaserat sätt börja diskutera var gränsen går för hur många asylsökande Sverige kan ta emot på kort sikt. Utifrån detta måste vi sedan sätta press på andra länder inom Europeiska unionen. Sverige är nämligen det land i Europa som redan i dag ger flest asylsökande uppehållstillstånd inte bara i proportion till vår storlek utan även i absoluta tal. Vi tar vårt ansvar för människor på flykt medan många andra länder duckar."... Vidare säger hon: "Men för att integrationen ska fungera krävs inte enbart positiva attityder. Det finns en balans mellan vårt lands strukturella kapacitet för flyktingmottagande och omfattningen i mottagandet som inte bör rubbas om integrationen ska slå väl ut. Hur vi behåller denna balans i dessa tider är en betydligt svårare fråga än hur finansiering av mottagandet ska ske på kort sikt." Detta leder självklart till kraftigt avståndstagande från många, inom och utom KD/KDU. Ella Bohlin, tidigare KDU-ordförande och politiskt sakkunnig i statsrådsberedningen, skräder inte orden: ”Förmodligen det sämsta jag läst. Jag skäms. Vad hände med mitt gamla ungdomsförbund?”, skriver hon på Twitter. Mer Twitter: Riksdagsledamoten Désirée Pethrus ”Spontant. Jag mår illa”. Är det rasism, främlingsfientligt och så pass illa uttalat att man kan må illa? Är detta att spela SD i händerna eller ett försök att fiska SD-röster? Min analys är att det är oerhört stor skillnad i vad Skyttedal säger och SD menar. SD vill i stort sett stänga gränserna och inte ta emot flyktingar. Det är deras huvudfråga. 0 flyktingar ska in. Då får vi det perfekta Sverige enligt J Åkessons vision. Jag tolkar KDUs uttalande som att politiker i Sverige måste våga diskutera hur många vi kan ta emot. En enorm skillnad i förhållningssättet enligt mig. Den diskussionen kan ju leda till att vi sätter t.ex 75000/år, för det är den praktiska kapacitet vi har och därmed en politik humanare än SD ens är i närheten av. Men grejen är den att vi måste våga diskutera detta, utan att kallas för främlingsfientliga eller rasister. Vi sätter ju dagligen egna gränser i vår vardag och följer gränser som politker beslutat. 120 på motorväg, 20 år för att köpa ut på Bolaget, 18 år för att rösta, hur mycket sjukbesöket kostar, maximal övertid m.m.m. Varför i hela friden är det då belagt med tabu att diskutera flyktingmottagandet? Jag välkomnar Sara Skyttedals debattartikel och välkomnar en öppen och transparent diskussion om denna svåra, men nödvändiga fråga. Samtidigt är det även oerhört viktigt att statsministern och övriga berörda ministrar och EU-kommisionärer lyfter dessa frågor inom EU. En samlad enighet måste till för att alla länder ska bidra på rätt nivå, baserat på t.ex. folkmängd och BNP. Jag har ofta efterlyst politiskt mod på kommunal nivå, men även riksnivå. Sara Skyttedal visar i mina ögon prov på oerhört stort mod och jag hoppas hon inte hamnar i den politiska frysboxen för att hon på ett ärligt sätt lyfter en given fråga till diskussion. Med doft av helg //Öberg
Läs mer
Politik
Miljöpartiet och Socialdemokraternas oklara besked om energipolitiken…..
28 augusti, 2014 at 11:07 0
Som de flesta vet vill MP stänga två(!) reaktorer nästa mandatperiod, dvs innan utgången av september 2018. Det är inga problem enligt språkröret Fridolin då energieffektiviseringar och utbyggd vindkraft räcker gott och väl för att kompensera det bortfallet. Socialdemokraterna ger som vanligt inget svar om de stödjer MP i frågan eller ej. I regeringsställning kommer Socialdemokraterna att bjuda in till blocköverskridande samtal i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse, men vad de själva står och vill i frågan, håller de tyst om. Löfven har i flera partiledarutfrågingar duckat pinsamt illa i journalisternas försök att få klara besked. Så, MP vill bygga ut vindkraften. Då kan jag upplysa er om att Fridolin har kollegor inom MP som på kommunal nivå tänker i rakt motsatt riktning, så frågan är VAR han hade tänkt placera sina vindsnurror.... vindkraftjafastnej Låt mig ge några exempel: I Sollefteå manar miljöpartisten Malin Spjuth till ”försiktighet” eftersom vindkraftverken påverkar turismen negativt. "–Vindkraftansökningarna rullar in men vi saknar politiker som vill göra riktiga bedömningar, tycker Spjuth som tycker att alla vindkraftsetableringar sätter käppar i hjulet för turistsatsningar." I Uddevalla lade Miljöpartiet in sitt veto mot vindkraftsutbyggnad på sex olika områden som annars kunde ha bistått med mycket förnybar energi. De ansåg nämligen att utbyggnaden skulle vara för störande för de boende. En av de var miljöpartisten Gunilla Magnusson, som säger att hon förstår att det kan se konstigt ut att Miljöpartiet röstar mot vindkraft, men att de gjorde det ”för de boendes skull.” I Norrköping sa de nej trots att området utsätts av staten till riksintresse för just vindkraft. Området anses vara ”för orört” och de bävar för att fåglar kommer flyga in i rotorbladen. I Husqvarna röstade miljöpartister emot nybyggnationen av vindkraft för att de tror att det skulle påverka naturen negativt, men tack vare allianspartierna gick förslaget igenom. Efter voteringen försökte de att tona ner splittringen och menade ”att alla egentligen är för vindkraft” men återigen, inte just här. I Laholm blev det istället nej av anledningen att det var ”några få” som tjänade pengar på vindkraften medan andra skulle få sin boendemiljö förstörd. I Mörbylånga blev det också nej men där fanns även en splittring inom partiet. Miljöpartisten som var för, Anne Wilks, dök inte upp till voteringen själv utan skickade sin ersättare istället. Den roligaste bortförklaringen får vi slutligen från Lekeberg. För miljöpartisten Marianne Ring är det obegripligt att någon kan vilja förstöra Kilsbergens siluett med över hundra meter höga vindkraftverk: "–De här blå bergen, de är nästan heliga för oss. Allt det kommer att förstöras med vindkraft. Det blir massor med oljud och vägar kors och tvärs, säger hon och pekar ut var tornen är tänkta att placeras." Det går alltså utmärkt att på riksnivå lova vindkraft men lokala miljöpartister spjärnar emot. De vill helt enkelt inte ha snurrorna på sin bakgård utan någon annanstans, men var? Trovärdigheten i MPs energipolitik vacklar betänkligt. Saltar vi (MP)s energipolitiska svajighet med Socialdemokraternas tystnad kring energipolitiken skulle jag som industriledare och arbetare i den elintensiva industrin känna oro. Högre energipriser leder garanterat till att vår energiintensiva industri söker sig till andra marknader att driva sina företag i och därmed hotas tusentals arbeten. Är det att ta ansvar för Sverige och driva en aktiv jobbpolitik? Med doft av svammel //Öberg
Läs mer
Enköping, Politik
Stadshotellstomten på samråd och Sverigedemokraterna i Enköping svamlar….
27 augusti, 2014 at 10:15 0
PEAB har nu inkommit med skisser och förslag kring hur den idag obebyggda rivningstomten "statt" kan tänkas bebyggas. Kommunstyrelsens ordförande, Anna Wiklund, låter meddela att tisdagen den 2 september ska kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott fatta beslut om förslaget ska skickas ut på samråd. Samråd är ett tillfälle för att lämna synpunkter och idéer om förslaget. Dels för att kommunens beslutsunderlag ska bli bättre, men också för att de som berörs av förslaget ska få insyn i arbetet. Statt torget Om allt flyter på är genomförandetiden ca 5 år och bygget väntas ge 40-50 nya lägenheter samt affärsytor i markplanet. Vad tycker jag om förslaget? Att i hörnet Kyrkogatan/Källgatan bygga någon våning högre har jag inget emot. Vi har redan idag byggnader i den höjden i stadskärnan så de som skriker att det stör stadsbilden har ingen koll på omgivningen. Se på de två höga husen på Eriksgatan, dels det vid gamla Intersport samt "pelarhuset" nere vid hörnet Eriksgatan/Tullgatan. Utöver dessa har vi det nybyggda omvårdnadsboendet i hörnet Sandgatan/Östra Ringgatan. Vi har alltså 3 fastigheter som alla är ca 8 våningar höga. Till det kan vi lägga det nya huset som ska byggas på "Pausparkeringen", mittemot gamla Intersport (arbetsnamnet Lilla Torg). Det kommer också få en höjd om 8 våningar. Vi har alltså flera befintliga hus som är högre än de tre våningar som idag är dominerande i stadsbilden. Det jag saknar i PEABS skiss är en mer utmanande arkitektur. Våga ta ut svängarna och skapa ett hus vid torget som sticker ut lite mer, utan att för den skull vara provocerande! Sverigedemokraterna i Enköping har idag en insändare i Enköpings-Posten där de besvarar en moderat fullmäktigekandidats (Eva-Mi Einvall) insändare tidigare i veckan. SD De hävdar att övriga partier vill öppna plånboken och skära ned på välfärden för att ge 80 000 flyktingar uppehälle i Sverige. De menar att hjälpa 80 000 inte är någon idé eftersom det finns 50 miljoner kvar utan hjälp. Detta cyniska resonemang visar på hur vidrigt sjukt SD resonerar. Dels älskar de att ställa flyktingmottagandet i direkt konflikt med välfärden. Dels anser de att 80 000 människoliv inte är värda att rädda. Kan vi inte rädda alla 50 miljoner är det lika bra att skita i att rädda 80 000. Hur sjuk kan politiken bli och vilket människovärde har dessa SD-politiker, Karina Einarsdotter, Sven Söderström, Lars Franzén och Marianne Ericsson. Dessa SD:are kritiserar även Eva-Mi Einvall för att hon inte i sin insändare anger i vilken kommun hon kandiderar. Att dessa fyra Sverigedemokrater gör precis samma sak verkar de inte ha en aning om, för var i deras insändare ser jag att de kandiderar till Enköpings kommunfullmäktige? Självmål av pinsamma mått må jag säga! Att sedan Sverigedemokraterna avslutar sin insändare med att påstå att SD är en stark röst för mänskliga rättigheter gör mig oerhört illamående. Jag river ur insändaren och snyter mig i tidningspappret, känner mig nöjdare och kastar skiten i soptunnan. Med doft av brun skitpolitik //Öberg
Läs mer
Politik
Sverige vs Euroländerna: 6-0…..och (S) påstår att Sverige inte regeras på ett ansvarsfullt sätt…..
26 augusti, 2014 at 11:28 2
Dagens Industri har gjort en jämförelse mellan Sverige och Euroländerna för de två senaste mandatperioderna och det ger vid handen att Sverige slår Euroländerna i alla sex grenar. Min stilla undran: Hur kan (S) anklaga regeringen för att de för en ansvarslös politik? Det är dags att titta på fakta mina vänner och inte ogrundade påståenden från en opposition som målar upp osanningar på löpande band! Nedan har ni de sex grenarna redovisade och texten är saxad från DI: 1. BNP-tillväxten är långt högre i Sverige. Världsekonomin har präglats av extrema utmaningar sedan 2007. Först lamslog Lehmankraschen större delen av världen hösten 2008. Ett par år senare kom den europeiska skuldkrisen. Som exportberoende nation drabbades Sverige hårt med fallande orderingång och i slutändan stigande arbetslöshet. Men i relation till resten av Europa lyckades Sverige dämpa BNP-fallet bättre och samtidigt återhämta sig snabbare. I euroområdet som helhet är exempelvis BNP lägre i dag än 2009, medan den svenska produktionen är cirka 10 procent högre. 2. Sysselsättningsökningen i Sverige är unik. Sedan valet i september 2006 har sysselsättningen i Sverige ökat med 300 000 personer. Det kan jämföras med euroområdet som under samma period har tappat en halv miljon jobb. 3. Arbetslösheten har ökat mer i euroområdet. I september 2006 var den europeiska arbetslösheten 8,2 procent. I dag är den 11,5 procent. I Sverige har arbetslösheten under samma period ökat från 7,0 procent till 7,1 procent eller 7,7 procent i säsongsrensade termer. Jämförelsen med resten av Europa ter sig smickrande för Sverige, men verkligheten är faktiskt ännu mer gynnsam. Bakom arbetslöshetssiffrorna döljer sig en kraftig ökning av den svenska arbetskraften som faktiskt maskerar hur stark utvecklingen på arbetsmarknaden egentligen har varit. I resten av Europa har deltagandet i arbetskraften minskat eftersom många känner sig uppgivna och helt enkelt kastar in handduken till förmån för pensionering eller något annat. Allt annat lika sänker det de europeiska arbetslöshetssiffrorna. I Sverige har det rakt motsatta skett när fler väljer att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. 0826-Statsskuld-www-1 4. Statsskulden faller i Sverige, medan den accelererar i EMU. I den ekonomiska debatten utmålas Anders Borg som ansvarslös, en finansminister som lånar till konsumtion och skattesänkningar. Det stämmer inte. Den svenska statsskulden har sedan 2006 fallit från 50 procent av BNP till dagens 40 procent. Samtidigt har euroområdets upplåning ökat dramatiskt, vilket har lyft skuldsättningen till 93 procent, från 70 procent 2006. Inget annat europeiskt land har lyckats med den svenska bedriften. 5. Förutsättningarna är bättre i Sverige, enligt Världsbankens näringslivsranking. Sverige placerar sig på plats 14 i världen, långt bättre än Europas motor Tyskland som återfinns på plats 21. År 2006 låg Sverige också på plats 14, men det svenska försprånget till euroländerna har ökat sedan dess när de har fallit samtidigt som några tillväxtländer tagit sig in på topplistan. 6. Livet är bättre här. Samarbetsorganisationen OECD fångar ganska väl tillståndet i olika nationer i sitt Better Life Index, som baseras på elva parametrar som täcker fastighetsmarknad, utbildning, miljö, livslängd, kriminalitet med mera. Så mycket bredare kan det inte bli. Sverige får här en bronsmedalj i världsmästerskapet, slaget enbart av Australien och Norge. Medianlandet i Europa ligger långt under Sverige. Och på de flesta punkter utom utbildning (Pisautvärderingen) rapporterar OECD om svenska framgångar, samtidigt som euroområdet halkar ned. Ur ett ekonomperspektiv råder det inget tvivel om att alliansen har lyckats alldeles förträffligt med den ekonomiska politiken. Inget annat land i Europa kan stoltsera med samma utveckling. Om ekonomen själv får välja borde debatten därför koncentreras till annat än pajkastning och ifrågasättande av vad som varit. Att Sverige har klarat de senaste åtta åren bra råder det ingen som helst tvekan om. Om det sedan belönas av väljarna är en helt annan sak. Uppenbarligen tror varken Anders Borg eller Fredrik Reinfeldt att historiska meriter ska leda till valseger. I stället för att lyfta fram sitt cv väljer regeringen att sänka tillväxtprognoserna ytterligare och åter profilera sig som krishanterare, trots att Sverige går bra och fullständigt utklassar övriga Europa. Enligt Anders Borgs nya prognos ska svensk BNP växa med 3,0 procent nästa år. Han kallar det ”strama ekonomiska villkor”. I resten av Europa skulle det betraktas som högkonjunktur. Med doft av fakta istället för skitsnack! //Öberg
Läs mer
Enköping, Politik
Nya sätt att nå väljare och (S) tror sig ha lösningen kring järnvägsunderhållet….
26 augusti, 2014 at 10:02 0
I Enköping kickstartade tre allianspartier (Centerpartiet frånvarande) en måndagsaktivitet, inkluderande YouTube-sändning och barmingel på krogen All In igår. Expressen kör sedan en tid tillbaka, i sin egen TV-kanal, något de kallar "Politik & Bar" och här har alltså Enköpingsborna förärats med ett liknande koncept. Jag var tyvärr inte på plats, men kan i lokaltidningen Enköpings-Posten läsa att besökarna var till övervägande del de redan partitrogna anhängarna. Min känsla inför detta var att det skulle bli precis så, dvs partitrogna som ger varandra uppåtpuffar och ryggdunk. Det har ett värde såklart då det ger energi till våra politiker att fortsätta sitt viktiga arbete i att sprida sina budskap till oss informationshungriga väljare. Det jag dock skulle vilja se på All In är utmanande debatter och inte ryggdunk och uppvisande av enighet inom tre allianspartier. Bjud in sossar, miljöpartister, vänsterpartister, centerpartister, nystart enköping och sverigedemokrater. Kör ett par ämnen/måndagskväll och gör kvällen till en paneldebatt med möjlighet för publiken att ställa frågor. Självfallet ska debatten modereras och ledas för att hålla ordning på partirepresentanterna. Då tror jag All In besöks av "vanliga väljare" och det blir lite hetta i lokalen. Oavsett om detta sker eller ej, gillar jag initiativet av M/KD & FP då det är bra att partier söker nya vägar, nya kanaler m.m. i sina försök att nå ut med sitt budskap. Syns man inte - finns man inte och vi har många förstagångsväljare som är vana att söka kunskap via sociala medier, YouTube m.m. så här har treklövern definitivt hittat rätt format. Igår kunde jag i nyheterna höra Stefan Löfven sprida ut 10 MDR till järnvägsunderhållet och komma med ett löfte att förstatliga densamma. Jag begriper inte hur järnvägen skulle bli bättre bara för att en järnvägsarbetare får lön från ett statligt bolag istället för ett privat. Det är väl knappast ägarfrågan som är det viktiga här, utan vad som ska göras, när det ska utföras, var och med vilka resurser. Regeringen lade i våras fram sin Nationella Transportplan, som bygger på infrastrukturpropositionen som riksdagen antog 2012. Den är rejält omfattande för den kommande tioårsperioden och i den finns t.ex 86 MDR avsatta för underhåll och drift av järnvägsnätet samt 200 MDR för byggnation av ny järnväg. Här kan du läsa mer om proppen http://www.svt.se/nyheter/val2014/200-miljarder-till-ny-jarnvag Att som Löfven göra sak av vem som utför dessa arbeten är för mig märkligt och visar prov på billigt röstfiske. Om du tror en järnvägsarbetare med statlig hjälm på huvudet och med en budget på 86 MDR gör ett bättre arbete än en arbetare med en privat hjälm på huvudet och 86 MDR i budget, tror du fel. Åter ser vi prov på (S)-utspel där tron på staten är större än tron på företag och entrepenörsskap, vilket är en av anledningarna till att (S) aldrig kan få min röst. Med doft av 1435mm //Öberg
Läs mer
Enköping, Politik
Några reflektioner från valdebatter och opinionsmätningar…..
25 augusti, 2014 at 14:27 14
# I opinionsmätningarna redovisas oftast 2 block + SD + övriga partier. Vi kan nästan dagligen läsa att "rödgröna leder över Alliansen med 10%-enheter". Det jag slås av att media (och rödgröna) kör ett dubbelspel här. För visst ser vi de rödgröna sträcka på sig varje gång en opinionsmätning bekräftar deras ledning, men när man samtidigt frågar dem om vilket regeringsalternativ de representerar och går till val på säger det att det inte finns en rödgrön allians. Så då kommer min enkla fråga. Varför redovisas de rödgröna som en allians, när de själva inte vill se sig som en allians? # Nystart Enköping (NE), vårt senaste tillskott på den politiska kartan, skickade i helgen ut en hel fullmatad bilaga till över 30 000 hushåll i Enköping. Här har du bladet: http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/10871 Ett bra initiativ som definitivt lyfter dem som en ordentlig uppstickare inför kommande kommunalval. Det jag dock ifrågasätter är när de profilerar sig under parollen "Våga Vägra Vallöften" när innehållet klart lägger fram just det. De säger NEJ till P-huset. De säger NEJ till att utreda hamnområdet utan vill istället samarbeta med ESS (Enköpings Segelsällskap). De säger NEJ till att exploatera Bredsandsområdet vid Mälaren. Tre frågor som jag betraktar som vallöften. Jag förstår samtidigt inte varför NE är så allergiska mot vallöften. De vallöften man avger ska ju vara ekonomiskt avvägda och genomförbara under den period man lovar. Det ger ju väljarna klara besked inför valet. Att som NE ducka och istället komma med tankar, idéer eller svepande generella åsikter ger i mina ögon ett visst tveksamt intryck och en öppen bakdörr om de efter valet inser att deras tankar inte är genomförbara. # Sverigedemokraterna hade några ungtuppar på torgets scen i lördags. De lovade som vanligt 150 MDR mer i statskassan bara vi kastar ut blattarna. Jag undrar hur en SD-politiker/anhängare tänker när de på sjukhuset blir behandlade av en läkare från Iran, eller en tandläkare från Egypten? De avslutade sitt tal med att "Rösta på SD, vi är enda partiet som vill ut ur EU - Men vi är för Europa". Tycker det beskriver SD på ett lysande sätt. 1. EU-valet var i våras, så EU-frågorna känns iskalla. 2. Ut ur EU, men för Europa. Känns som århundradets mest motsägefulla uttalande. Tyvärr kommer de att utmana MP om att bli Sveriges tredje största parti i riksdagen och jag begriper inte hur det kan vara möjligt. I Enköping får de förmodligen sitta i fullmäktige, men jag undrar varför? Är det något SD gjort det senaste fyra åren i Enköping är det just INGENTING. # Parkeringsfrågan i Enköping fortsätter att engagera. Nu vill en del politiska partier utreda om det går att ha 1 timmes gratis parkering i city. Jag häpnar, för det 110 miljonersbygge till P-hus som kommunen ska bygga i vinter lär knappast finansieras av gratisparkeringar. Mitt förslag: Lägg ned P-husplanerna och bygg bostäder på tomten och byggherrarna ska ansvara för att parkering finns för de boende. Tips: Lägg p-däck i källarplan som många andra bostadsrättsföreingar har i stan...jag menar...hur svårt kan det vara egentligen!? Med doft av höst //Öberg
Läs mer
Politik
Vänsterpartiet och Fi vill förbjuda demonstrationer……
24 augusti, 2014 at 14:36 0
Vi har sett bilder från gårdagens demonstration (och motdemonstration) då det invandrarfientliga Svenskarnas Parti (SvP) skulle hålla torgmöte. Som vanligt blev det en stökig tillställning och medierna skriver om polisens övervåld och skandal hit, övertramp dit... Polisens uppgift är att säkra egendom och trygga för människors säkerhet och att lag och ordning råder vilket de gjorde. Ställer man sig avsiktligt i vägen för en polisbil med blåljus och blir påkörd kan man undra vems ansvar det är. Vänsterorganisationerna mobiliserar sina mest extrema våldsivrare genom AFA och anhängande förbund. De ser sin chans att i demokratins namn försvara friheten och bekämpa nazismen. Saken är ju den att dessa vänsterorganisationer är ett större hot mot demokratin än de organisationer de säger sig bekämpa. Och detta stöds nu av Fi's Gudrun Schyman och Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. Han menar att man inte ska ge demonstrationstillstånd till SvP och liknande partier. De ska alltså inte ha samma demokratiska rättighet att tala som Sjöstedt har. Hur det ska gå till att förbjuda, vem som tar beslutet (och på vilka grunder) har Sjöstedt inte klargjort. Vi har alltså en partiledare som aspirerar på att sitta i en rödgrön regering om bara 3 veckor och som nu vill strypa vår grundlagsskyddade rätt att tala på gator och torg! Han har glömt sin egen historia den där Sjöstedt. Jag kommer ihåg från kommunismens svarta tidsepoker då regimer dödade oliktänkande och brutalt slog ner alla försök att öppna upp för ett mer demokratiskt samhälle. Jag glömmer inte då VPK's ledare Lars Verner besökte Sovjet, Kuba och DDR för att där umås med dödens bödlar. Jag glömmer inte då Lars Ohly, Sjöstedts företrädare, grät då muren föll i Berlin. Och nu har vi, 2014(!), åter en partiledare från (V) som vill, likt kommunismens Kina och Nordkorea, begränsa vår frihet att tala fritt. Jag kräks! Jag förvånas över att det finns anhängare där ute som lägger sin röst på ett parti som faktiskt vill begränsa en av demokratins grundpelare. Jag förvånas över att (S) och (MP) ens överväger att släpa in skiten i Rosenbad om de får majoritet för det i riksdagen efter valet. Hur ska SvP bemötas? Jag förordar tomma gator och torg. Håll er borta och ge dem ingen uppmärksamhet. Låt smygnassarna stå där i sin ensamhet och orera om sitt hat. Så fort de bryter mot lagen, genom att t.ex. heila, ha förbjudna flaggor eller bedriva hets mot folkgrupp ska polisen avbryta och plocka in buset och lagföra dem. Det är med demokratiska metoder vi ska bekämpa antidemokratiska krafter. Att ta rygg på Jonas Sjöstedt leder Sverige in i antidemokratin och den omänskliga kommunismens tidevarv då friheten sätts på undantag. Med doft av frihet //Öberg
Läs mer
Politik
Vad jag vill göra om jag är politiker……
23 augusti, 2014 at 09:53 0
Det är lätt att peka finger åt andra för de politiska åsikter de står för. Det är svårare att forma sin egen politik och framförallt finna ett parti som möter hela min politiska önskan. Många gånger skulle man vilja lägga 2-3 röster på lika många partier för att bli heltäckande. Kanske ska införa ett system där vi kan lägga 2 röster/person? Undrar hur den politiska kartan skulle se ut då.... Här har ni mitt politiska valmanifest. Kryssa Öberg!image Jobblinjen måste gå före allt annat, för utan jobb har vi inga pengar att fördela till det vi alla vill ha; En bekväm vardag inkluderat vård och skola, starkt försvar, schyssta vägar m.m. Jag har svårt att se ett samhälle som styrs av politiker med annat fokus än arbete som prio ett. Så kryssar du Öberg kommer därför stort fokus på ett bra företagsklimat och bra utbildning (för att ge företagen den kompetens av arbetskraft de efterfrågar). Miljöfrågan är viktig, men jag vill se en större del av vår miljöbudget läggas utomlands. Där gör varje miljard multipelt mer än vad det gör på hemmaplan. Du som rest lite utanför Sveriges gränser förstår vad jag menar. Många länder och städer drunknar i dålig luft, gamla bilar och skitig industri. Bara för den skull ska miljöpilitiken inrikes inte plockas bort, men ett ändrat fokus. Jag rör inte jobbskatteavdragen, återinför inte arvs- och gåvoskatten och höjer inte fastighetsskatten. Jag förordar högre skatt på icke livsnödvändiga saker som t.ex sprit, tobak, flyg och företag som skiter i att följa miljölagar m.m. Ränteavdragen ska successivt trappas ned. Att idag få en skattelättnad för att köpa hus, bil eller låna till en Thailandresa är korkat. Det blir dyrare att bo, ja, Men sänk istället reavinstbeskattningen på privata bostäder. Det ökar rörligheten och kommer att leda till att fler får bostad. Idag bor t.ex. pensionärer i 200kvm villor de ägt i 50 år, men vill inte sälja pga skatten, huset är billigt att bo i (amorterat och låga skulder). Om de skulle få en lägre skatt, skulle de sälja och flytta till en 2:a och en flerbarnsfamilj köper huset istället. Det ska finnas en skattefinansierad och offentligt driven sjukvård + privata alternativ. Självfallet får de gå med vinst, men driften av all vård (oavsett offentlig eller privat) ska underkastas god uppföljning och kvalitetssäkring. Universitetssjukhusen ska ligga under statlig drift och alltså lyftas bort från Landstingen. Var du bor ska inte påverka tillgången på sjukvård, som det är idag. image Skolan ska som idag erbjudas i olika former, offentlig och privat. Samma sak där. De som vill driva en skola, oavsett offentlig eller privat, ska ha en tydlig kvalitetssäkring för att få driva verksamheten och det ska klart framgå hur många lärare det ska finnas/elev m.m. Att kommuner idag har skyldighet att ta hand om elever från en konkursande privat skola ska ändras. De privata måste ta ett större ansvar och därför vill jag ha en ekonomisk "försäkring" där de måste betala en årlig avgift som ska gå till att hantera de kostnader kommunen har då de ska ta hand om konkursade skolbarn. Brott ska inte löna sig och ha en generell frigivning efter 2/3 av straffet ska bort. Har du fått 8 år ska du sitta 8 år. Jag vill även ha straffskalan så att det kan adderas för multipla brott. En som rånar en bank + skjuter en polis i armen ska få x år för rånet + y år för mordförsök. En som skjuter ihjäl 7 personer ska ha 7 livstidsstraff. Jag vill även införa ett livstidsstraff utan möjlighet till benådning för de allvarligaste brotten och återfallsförbrytare i den allvarligaste genren. Vi ska ta emot flyktingar från krisdrabbade områden. Vi ska tillåta arbetskraftsinvandring. En självklarhet att Sverige ska vara ett öppet land med stort humanitärt hjärta. Dock måste vi sätta mål för hur många vi kan ta in. En kvot helt enkelt. I extrema fall (som nu kan anses vara i Syrien/Irak) kan kvoten spräckas. Jag vill se en princip liknande det budgettak vi idag har i riksdagen. Samma tak bör finnas inom invandring och flyktingmottagande. Här måste Sverige och alla länder i EU komma överens om kvoten och den kan t.ex. sättas i förhållande till ett lands BNP dividerat med invånarantal. Ett rikt land som Sverige ska alltså kunna ta emot fler flyktingar/capita än ett fattigare land som t.ex Ungern. Detta är några tankar kring hur jag skulle vilja se mitt Sverige om jag var den politiker som satte agendan. Kryssa Öberg! Med doft av bra Sverige //Öberg
Läs mer
Johan Öberg, Politik
Lite politiska kommentarer från ett hotellrum i Belgien…..
20 augusti, 2014 at 23:04 0
Är åter på en av många tjänsteresor och då finns det tid för reflektion och bloggande. Valtemperaturen stiger såklart och oroligheterna i världen ökar i samma takt, men trots världens oroligheter kommer jag nu att fokusera på inrikes valdebatt. Så här kommer några höftskott i Lucky Lukes anda....kanske inte lika snabba, men träffsäkra! # Enligt Riksdagens Utredningstjänst (RUT) kommer en arbetstidsförkortning om 1 timme/dag minska BNP med ca 350 Miljarder(!). Åsa Romson säger i en intervju i Aftonbladet: "Det är väldigt svårt att räkna på konsekvenser av kortare arbetstid. Vi tror att det är bra att fortsätta sänka arbetstiden så att fler får möjlighet att vara på arbetsmarknaden men också att fler orkar stanna där till pension".... Jahaja... Hon säger alltså att det är svårt att räkna på konsekvenserna, så vad gör vi då? Vi föreslår det såklart! Ogillar den formen av oansvarig politik där vi medborgare blir försökskaniner och i slutändan står med notan i handen. # LOs ordförande Thorwaldsson går ut och påstår att Reinfeldt söker stöd efter valet av SD för att fortsätta regera om de rödgröna inte får minst 50%. Låt mig klargöra en sak. Regeringsformen säger att sittande statsminister bara kan avsättas om han har en majoritet emot sig. Har han inte det, kan han välja att fortsätta regera i minoritet. Inget unikt för det har både (S)- och (M)-ledda regeringar gjort i mååånga år. Om rödgrönt får 45% och Alliansen 40% har alltså Alliansen ingen egen majoritet, men samma sak gäller för Löfvens gäng. Om de i riksdagen ska avsätta Reinfeldt måste de alltså söka stöd av SD för att fälla Reinfeldt. Då har vi alltså en parlamentarisk situation som är precis tvärt emot det som LOs ordförande påstår, dvs istället för en blåbrun röra har vi en rödgrönbrun röra. Undrar hur LO och (S) resonerar kring den frågan. Lätt att kasta skit, men skiten kan lätt vända i motvind. # Socialdemokraternas tilltänkta finansminister, Magdalena Andersson, hävdar att regeringen har lånat till skattesänkningar och för en oansvarlig politik. Fakta är att statsskulden uppgår i dag till knappt 1 260 miljarder kronor, enligt Riksgälden. Sedan Alliansen tillträdde är beloppet nära nog samma. Inget har hänt. Dock har ekonomin växt under Alliansregeringen, trots världsomspännande kris och skattesänkningar. Det vanligaste måttet att mäta statsskulden är hur stor den är i förhållande till BNP. När alliansen tog över makten 2006 var statsskulden 45 procent av BNP. Prognosen för i år är att statsskulden hamnar på 36 procent av BNP. Det är historiskt lågt och Sverige är ett av få länder som har krympt statsskulden de senaste åren. En låg statsskuld innebär också lägre räntor att betala. Pengar som kan användas till vård, väg och övriga trygghetssystem. # Reinfeldt och Borg presenterade nyss siffror som visar på högre kostnader för Sveriges flyktingmottagning. Man flaggar för ca 1,5 MDR. Socialdemokraterna, med Magdalena Andersson i spetsen, menar på att det är att spela SD i händerna med att redovisa dessa siffror. Jag menar att det är ett styrketecken i att vara ärlig. Andersson menar att 1,5 MDR inte är något att sär-redovisa...nej nej, 1,5 MDR hit eller dit lär väl Andersson ta hem via någon ny skatt så 1,5 MDR är skitpengar tydligen. # Löfvens strategi verkar vara att inte ge besked under årets valrörelse. Han svarar oftast "Vi ska se på den frågan efter valet", "Vi söker en bred uppgörelse i den frågan", "Det får avgöras från fall till fall"... Det märks att en mediastrateg drillat denne gamle Metallordförande i konsten att inte ge besked! Fråga alla partier så vill de ha bättre skola, bättre vård och bättre infrastruktur. Det vill alla, fast resan för att nå dit skiljer dem åt. Hur vill sossarna ha det med försvaret, kärnkraften och vinster i välfärden? Tre oerhört viktiga frågor som Löfven inte kan ge raka besked om. Varför? Jo, han förväntas sitta i samma regering med två partier som har kraftigt avvikande åsikter om dessa tre frågor och då vågar inte Löfven stå för sina åsikter innan valet, för det kan försvåra regeringsbildningen. Och här sitter vi, knappt en månad till val.... Varför reagerar inte ens sossarna på denna undfallenhet och brist på besked? # Vad händer i Enköpings valrörelse? Sossar och moderater knackar dörr. Moderaterna har en pappfigur av sitt tilltänkta kommunalråd i sin valstuga, istället för att ha honom i egen hög person. Orsaken är att han knegar på med mer centrala moderatfrågor innan valet...inte optimalt om jag får tycka till. Det hade då varit bättre att gå till val med Anna Wiklund, sittande kommunstyrelseordförande och kommunalråd, och efter valet gjort bytet. Gillar för övrigt en insändare i Enköpings-Posten idag där ledande Moderater gick till angrepp mot oppositionsrådet Helena Proos (S). De hävdar, med stor sanning, att Proos skuggat Alliansen i de flesta frågorna den senaste mandatperioden och att hennes snack om få till mer "verkstad" och representera "en stark politisk handlingskraft" saknar substans. Det finns inget i hennes agerande under mandatperioden som visat på de egenskaperna enligt Moderaterna. Hon har hållit en låg profil, speglat Alliansens budgetar och inte alls varit den ifrågasättande (S)-politikern som det kanske kan förväntas av ett oppositionsråd. Men nu, hux flux, förväntas hon vara av helt annat slag. Jag personligen tror inte på sådana förvandlingar utan har man varit avvaktande och legat i kölvattnet i fyra år har jag svårt att se samma person stå vid rodret och vara den som pekar med handen och tar besluten på rätt sätt. Med doft av valhetta //Öberg
Läs mer
Johan Öberg, Politik
Folkhemslängtan av gråsossar och jag friskar upp era minnen….
18 augusti, 2014 at 10:43 1
Valtemperaturen stiger och det saltas och peppras från samtliga partier i sin iver att vinna väljarnas gunst. Socialdemokraterna förfäras nu över Reinfeldts senaste uttalande. Jag syftar på regeringsfrågan. Det ska tydligen ha funnits en överenskommelse om att Reinfeldt ska släppa fram (lägga ned sina röster i riksdagen) en rödgrön regering om de blir större än Alliansen. 3311146_2048_1152 Han påstås nu vackla i frågan med hänvisning till att det inte finns något rödgrönt regeringsalternativ. "-Det är bara när opinionsmätningar presenteras som det finns ett rödgrönt samarbete, annars existerar det inte", förklarade Reinfeldt. I den saken kan jag ju tycka han har rätt, för den som frågar Stefan Löfvén hur han tänkt sig bilda regering, med vilka partier och vilket politiskt innehåll ger han inget svar. Hur ska han ha det herr Löfvén? Det är ju lätt att kritisera Reinfeldt för att istället se på sin egen situation och faktiskt presentera ett regeringsalternativ innan valet med substans, som väljarna har att ta ställning till! Vidare tycker jag mig se inom den socialdemokratiska sidan en längtan till att lämna den politik som förts de senaste 8 åren till förmån för den "gamla hederliga" (S)-politiken vi vuxit upp i under merparten av min livstid. Jag föddes i augusti 1963 och då var ju folkhemsbygget på väg upp i zenit. Vi hade en stark stat som såg till att vi hade det bra. Skatter togs in från allt och alla och omformades till bidrag till allt och alla. Låt mig bara rekapitulera hur det faktiskt var på den tiden och jag har fått låna en väns text från Facebook, Magnus Bredelius. Tack Magnus! --------------- Sverige, en stat som på 70-talet gjorde affärer med NordKorea. En stat som gärna beskattade författare med över 100%. En stat som hade ett stort behov av att göra vinster. En stat där Dallas och ABBA var upprörande inslag i en behå-lös verklighet. En stat där Sovjetunionens och Kinas förtryck av sina medborgare hyllades av mången vänsterskribent, och där Lars Ohly så småningom fällde en tår då Berlinmuren föll. Det påminner också om en stat där hela industrier försvann i höga skatters kölvatten - från tekoindustri till varvsindustrin. Det påminner om en stat som banade väg för de miljardärer som rätt förstod att utnyttja fjärran länders arbetskraft - från Kamprad till HM-Persson. De påminner mig också om en stat där gamla stadsdelar revs till förmån för enorma betongkolosser, där arbetarna skulle bo på lagstadgat avstånd från Systembolag, Försäkringskassa och Domus. Över Hisingen byggdes en sedermera oanvänd autostrada till Volvo från betonglådorna i Bergsjön. Det påminner mig om en stat där den som ville förvalta sitt eget arbete var en paria. Det påminner mig om en stat där man inte kunde köpa huvudvärkstabletter när man ville, och det största valet man kunde göra var det mellan TV1 och TV2. Många i dagens Sverige tycker att det att människor själva idag kan välja lite mer, är något av det värsta som skett sedan 1880-talets hungersnöd. Men alla institutioner finns kvar. Det enda som skett är att den som så önskar, kan forma sitt liv som hon vill ha det. Stalin, Mao och Fidel Castro hade avskytt det. Kvalitetsbetyg nog åt mig. --------- Bra skrivet Magnus och att en rödgrön regering skulle få chansen att vrida Sveriges klocka bakåt, när vi istället borde blicka framåt är inte det Sverige jag vill se mina barn växa upp i. Jag vill ha ett samhälle byggt på individens förmåga att forma sitt liv efter sina förutsättningar, mål och visioner. Jag vill ha ett samhälle där företag tillåts göra vinst och att entrepenörer ses som samhällsbärare och inte samhällstärande. Jag vill inte ha ett samhälle där valfriheten stryps och där likformigheten anses vara det bästa. Jag vill inte ha en återgång till tider då staten är problemlösaren och samhällsbäraren samt där bidragslinjen är viktigare än arbetslinjen. Med doft av framtidstro //Öberg
Läs mer