70 år sedan kriget slutade….

Vi nås av bilder från Röda Torget där Ryssland firar 70-årsdagen, då ”Det Stora Fosterlandskriget” slutade i och med nazitysklands kapitulation.

Jag har vandrat på Röda Torget flertalet gånger och slogs då av de bilder man som ung såg på TV då Sovjets partitoppar stod på Leninmausoleet och vinkade till militärer som paraderade under 1:a maj, fredsdagen m.m. Mäktigt att själv gå på detta magnifika torg där så mycket militär makt visats upp.

Sedan Sovjet föll och kommunismen begravts har dessa parader lyst med sin frånvaro, fram till idag.

Väst förfasas över Putins upprustning och det vapenskrammel som under senare tid åter ljuder över den ryska tundran. Jag oroas också över den retorik och aggresion Putin nu bedriver. Samtidigt måste vi ta i beaktande Rysslands roll under det andra världskriget. 27 miljoner ryska soldaer och civila fick sätta livet till under andra världskriget. 27 miljoner…. Rysslands roll i att bekämpa Hitlertyskland ska inte underskattas och de ska ha sin del av respekten för att vi idag inte lever i ett nazistiskt samhälle.

Å andra sidan lade Ryssland halva Europa under sina fötter efter kriget och bakom järnridån i öst fanns allt annat än demokrati. Fick de befriade länderna i öst sin frihet efter nazitysklands fall? Knappast. Judeutrotningen upphörde visserligen, men Stalins utrensningar var i paritet med Hitlers judeslakt och det kastar en tung skugga över Sovjet/Ryssland en dag som denna.

Åter ser vi stridsvagnar och kärnvapen på Röda Torget och den röda fanan(!) finns åter på militärfordonen. image

Putin anklagar USA i sitt tal och talar om en obalans i världen. Visst är det så att USA knappast kan ses som världens bästa land, utan de agerar ”världspoliser” på ett sätt som jag ibland ogillar då de på egna initiativ ger sig in i andra länders inre angelägenheter, på samma sätt som Putin idag agerar i Ukraina. För USA’s engagemang i t.ex Irak kan knappas anses vara korrekta och 100% understött av FN, vilket ryssarna då poängterade, utan nämnvärd respons från väst. Men när Ryssland, på samma vaga grunder, agerar i t.ex Ukraina blir det stora protester. Obalans? Ja.

Dock är Putin en ful jävel som har en agenda som ingen riktigt vet hur den slutar. Vad har han för planer med Baltikum och de ryssar som där kan anses vara ”hotade” (enl Putin)? Hur tänker han gällande gamla landområden i Finland? Georgien och andra länder i den regionen? Bara Putin vet…

Osäkerhet är bara förnamnet och jag tror vapenskramlet idag är början på en mörk period som leder till konflikter, krig, död och elände.

Med doft av krutrök //Öberg