Är bojkott av OS & fotboll rätt väg?

Mårten Wedebrand, (S)-politiker i Enköping, skriver i ett Facebookinlägg att han hedrar de som bojkottar kommande vinter-OS i Ryssland och hoppas fler gör detsamma inför fotbolls-VM i Qatar. Båda länderna har en inställning till homosexualitet som inte speglar ett modernt samhälle och i Qatar är det t.ex förbjudet att vara homo. Han anser att idrott och politik hör ihop och att mänskliga rättigheter ska vägas in vid val av arrangörsland.
image

Jag är inte säker på att det är rätt väg att gå, dvs bojkotta länder som i våra ögon inte har samsyn på det som vi i västvärlden anser vara rätt/fel. Ska vi följa Mårtens linje var OS i Kina ett event som vi och stora delar av världen borde bojkotta. Vem vågar/bör jävlas med Kina, världens starkast växande ekonomi och viktig handelspartner? Ska vi skicka våra atleter till USA? Detta land som år efter år ligger i världstoppen vad gäller avrättningar av fångar, samt har sedan 9/11 fängslat ”terrorister” på Guantanamo utan rättegång? Det finns många länder som har avvikande lagstiftning, så hur långt ska man gå i sitt bojkottstänkande?

Jag tror på det motsatta. Idrotten kan föra med sig positiva saker in i länder där det finns förtryck och orättvisor. Media kommer, regimer/regeringar släpper på lagar och förordningar för att blidka en världsopinion, opposition får större utrymme inom och utom landet och orättvisor bubblar upp till ytan och blir debatterade. Se bara vad som händer med gayrörelsen i Ryssland nu när OS kommer. De hårdnackade ryssarna i regeringsposition har bit för bit släppt efter på det absoluta förbud man hade från början. Det hade aldrig hänt om inte OS kommit till Ryssland, utan gayfrågan hade då fortsatt varit en ”ickefråga” för de styrande.

Med idrotten följer en svans av bra saker som kan väcka en förtryckt opinion som i förlängningen kan skapa en förändring i landet. Att bojkotta och vägra deltaga stänger bara landet ännu mer och förtrycket kan fortgå utan att omvärlden har möjlighet att påverka.

Idrotten förenar och jag är säker på att det ofta blir till det bättre i de länder där det idag är förtryck och elände.

Med doft av solidaritet //Ö