Politik

Att diskutera en gräns för flyktingmottagande….

29 augusti, 2014 6

Sara Skyttedal, Ordförande i Kristdemokraternas Ungdomsförbund, har idag på DN Debatt lyft frågan om att Sverige måste våga diskutera en övre gräns för antalet flyktingar vi kan ta emot.

Hon säger; ”Vi måste på ett seriöst och faktabaserat sätt börja diskutera var gränsen går för hur många asylsökande Sverige kan ta emot på kort sikt. Utifrån detta måste vi sedan sätta press på andra länder inom Europeiska unionen. Sverige är nämligen det land i Europa som redan i dag ger flest asylsökande uppehållstillstånd inte bara i proportion till vår storlek utan även i absoluta tal. Vi tar vårt ansvar för människor på flykt medan många andra länder duckar.”… Vidare säger hon: ”Men för att integrationen ska fungera krävs inte enbart positiva attityder. Det finns en balans mellan vårt lands strukturella kapacitet för flyktingmottagande och omfattningen i mottagandet som inte bör rubbas om integrationen ska slå väl ut. Hur vi behåller denna balans i dessa tider är en betydligt svårare fråga än hur finansiering av mottagandet ska ske på kort sikt.”

Detta leder självklart till kraftigt avståndstagande från många, inom och utom KD/KDU. Ella Bohlin, tidigare KDU-ordförande och politiskt sakkunnig i statsrådsberedningen, skräder inte orden: ”Förmodligen det sämsta jag läst. Jag skäms. Vad hände med mitt gamla ungdomsförbund?”, skriver hon på Twitter. Mer Twitter: Riksdagsledamoten Désirée Pethrus ”Spontant. Jag mår illa”.

Är det rasism, främlingsfientligt och så pass illa uttalat att man kan må illa? Är detta att spela SD i händerna eller ett försök att fiska SD-röster?

Min analys är att det är oerhört stor skillnad i vad Skyttedal säger och SD menar. SD vill i stort sett stänga gränserna och inte ta emot flyktingar. Det är deras huvudfråga. 0 flyktingar ska in. Då får vi det perfekta Sverige enligt J Åkessons vision.

Jag tolkar KDUs uttalande som att politiker i Sverige måste våga diskutera hur många vi kan ta emot. En enorm skillnad i förhållningssättet enligt mig. Den diskussionen kan ju leda till att vi sätter t.ex 75000/år, för det är den praktiska kapacitet vi har och därmed en politik humanare än SD ens är i närheten av. Men grejen är den att vi måste våga diskutera detta, utan att kallas för främlingsfientliga eller rasister. Vi sätter ju dagligen egna gränser i vår vardag och följer gränser som politker beslutat. 120 på motorväg, 20 år för att köpa ut på Bolaget, 18 år för att rösta, hur mycket sjukbesöket kostar, maximal övertid m.m.m. Varför i hela friden är det då belagt med tabu att diskutera flyktingmottagandet?

Jag välkomnar Sara Skyttedals debattartikel och välkomnar en öppen och transparent diskussion om denna svåra, men nödvändiga fråga. Samtidigt är det även oerhört viktigt att statsministern och övriga berörda ministrar och EU-kommisionärer lyfter dessa frågor inom EU. En samlad enighet måste till för att alla länder ska bidra på rätt nivå, baserat på t.ex. folkmängd och BNP.

Jag har ofta efterlyst politiskt mod på kommunal nivå, men även riksnivå. Sara Skyttedal visar i mina ögon prov på oerhört stort mod och jag hoppas hon inte hamnar i den politiska frysboxen för att hon på ett ärligt sätt lyfter en given fråga till diskussion.

Med doft av helg //Öberg

Det finns 6 kommentarer

 • ErikLtz skriver:

  Noterade också Skyttedals rimliga tankar men trodde också att andra skulle ”överreagera” på inlägget. Frågan är så laddad att det närmast är omöjligt att ens resonera kring den. Det torde vara ett par miljarder människor som skulle ha det bättre i Sverige än i sin nuvarande situation, och även tre miljoner flyktingar i Syriens grannländer känns som mer än Sverige ensamt praktiskt kan klara själva… så även med fullt öppna hjärtan existerar en praktisk gräns.
  Och genom att ”skjuta på Skyttedal” så missas poängen som Du också nämner: fler länder i världen behöver ta emot flyktingar av humanitära skäl, inte bara några få utvalda som flera EU-länder begränsar sig till.

 • Martin Kinnander skriver:

  Kloka ord Johan. Även jag välkomnar en öppen och transparent diskussion om denna svåra, men nödvändiga fråga.

 • Olle skriver:

  Äntligen någon som vågar ta i den fråga alla tänker på. Förmodligen finns lika många åsikter om nivå som vi har invånare. Men ingen vågar prata om det. Givetvis finns en nivå som i allt annat. Frågan är bara var den ligger. Om ingen pratar om det och ger ett bra beslutsunderlag hur ska jag då kunna göra min plikt som medborgare och rösta för någon slags majoritet. Nu överlåts valet till 0 eller 100. Man vet inte vad man ska tro. Det enda man vet är att 0 är fel. Det finns fler tråkigheter i sammanhanget och det är att trots att vi aldrig pratar nivåer är vi ändå fixerad vid mängden på något märkligt sätt. Aldrig pratas det kvalitet för dom nyanlända. Resultatet blir att vi internationellt slår oss för bröstet för en generös flyktingpolitik men i skuggorna ruvar en mindre human integrationspolitik.

 • Peter skriver:

  Svåra frågor som måste våga diskuteras! Vill bara tillägga att Sverige är att avlångt land med många kommuner, där vissa inte vill vara med och ta ansvar för asylmottagningen.

 • Ingvar Smedlund skriver:

  Är det inte det svåra att bestämma ett maxantal och sedan ta emot färre? Flyktingantalet fluktuerar massor över tid och om det är så att man sagt att 75 000 är ett maxtal, så vet vi ju att det finns 75 000 som behöver hjälp, men ändå så kommer vissa år bara 20 000 hit. Det är förmodligen att binda upp sig till ett löfte som om några år måste ändras och då blir debatten inte lätt. Men det är bara en spekulation från min sida 🙂

  • Johan Öberg skriver:

   Kloka synpunkter. Jag sitter såklart inte på några sanningar, men vi måste våga diskutera frågan. Idag är den frågan lagd ifrysboxen och ingen, förut förutom SD, vågar ta diskussionen. //Ö.