Bryggholmen i kommunal ägo?

Som initierade Enköpingsbor ni är, känner ni till Bryggholmens ekonomiska problem där man inte längre klarar av att hålla verksamheten igång. Den stiftelse som driver anläggningen har fått klartecken av Länsstyrelsen att sälja fastigheten.

Jag vill först understryka att jag uppskattar det arbete alla frivilliga lagt ned i att lyfta Bryggholmen till vad det är idag! Ni har alla min fulla respekt.

Nu finns det åsikter om att Bryggholmen ska köpas av kommunen, för att säkra driften och det kulturarv som Bryggholmen omfattar. Det är säkert goda tankar i all välmening, men jag är av den bestämda åsikten att detta inte är något kommunen ska sätta klorna i. Har man inte i stiftelseform fått ekonomisk bärighet i driften kommer ett kommunalt ägande inte att förändra den biten. Det blir sålunda en skattefinansierad drift av i mina ögon ett ”särintresse”. Lika lite som jag vill att föreningar innehållande i huvudsak vuxenverksamhet ska subventioneras av kommunen ogillar jag tanken på att skattepengar ska ut till Bryggholmen.

Att kommunen som ägare skulle öka nyttjandet av Bryggholmen tror jag inte på. Konferenser, skola och andra kommunala verksamheter kommer inte att förläggas sina aktiviteter på ön. Den saknar broförbindelse och ligger en bra bit ut från Enköping stad, vilket försvårar ett frekvent och praktisk nyttjande.

Stiftelsen ska sälja Bryggholmen och en privat ägare kliver in. Vad han/hon har för agenda med fastigheten får framtiden utvisa och om det blir en variant av nuvarande drift eller rent privat boende återstår att se. Men jag hoppas verkligen kommunen håller sig borta avseende något ekonomiskt åtagande.

Med doft av sunda ekonomisk hushållning //Ö