Bye bye UK…. Bye bye till EU….

Så har UK och dess invånare sagt sitt – UK lämnar EU.

image

Det vi idag bevittnar kommer av historiker att beskrivas som ett fatalt misstag för UK och Europa. För det första anser jag att en folkomröstning om medlemskap i EU eller ej är att som politiker agera fegt. Politikerna har ju redan fått folkets mandat att leda landet, vilket rimligen borde inkludera EU-frågan. Folket som röstar i en så pass stor fråga som denna har inte närheten av den kunskap som krävs för att fatta ett så pass viktigt beslut. Jag syftar t.ex. på säkerhetspolitiken och ekonomin. De som röstar gör det med kanske en fråga på bordet, som t.ex invandringen. EU-medlemskapet är större än så, men det kan den enskilde medborgaren inte ta in eller förstå omfattningen av.

Ta USA som exempel. De har aldrig haft en folkomröstning, utan de har politkerna som företräder nationens intresse.

Världens 5:e största ekonomi står om ett par/tre år utanför förhandlingsbordet i EU. Beslutet att folkomrösta, och resultatet, kommer att få följdverkningar i fler länder. De nationalistiska partierna i våra Europeiska länder vädrar morgonluft, parallellt med vänsterpartierna. Vi kommer att få se fler folkomröstningar och därmed ser vi ett Europa i sönderfall.

Brexit text with British and Eu flags illustration

Brexit text with British and Eu flags illustration

Vi kommer att få se mer av protektionism, murar och misstänksamhet. Det säkerhetspolitiska läget i Europa är idag oerhört allvarligt och jag ser ett Europa dras tillbaka till 1930-talet.

EU är i grunden ett säkerhetsprojekt och nu faller hela styrkan i och med UK’s avhopp. UK är USA’s starkaste bundsförvant i Europa och med ett UK utanför EU blir Europa osäkrare. Sverige kommer att hamna i ett Europeiskt mörker då vi haft stor samsyn med UK i det Europeiska samarbetet och drivit många frågor gemensamt.

Börserna faller, räntor stiger och vad händer med fastighetspriserna? Vi ser kanske en början av en global finanskris som utlösts av UK’s resultat i folkomröstningen. Detta tänkte nog inte engelsmännen på då de gick till valurnorna, vilket påvisar det komplexa med att folkomrösta om en fråga av denna dignitet. Engelsmännen kastas in i en nationell kris, som ger kraftiga svallvågor över hela världen. Som bonus har de nu Skottland som vägrar acceptera ett utträde och därför nu går mot att kräva en ny folkomröstning om självständighet. Även Nordirland diskuterar säkert samma sak, vilket kommer att riskera UK’s framtid som en samlad nation och ekonomisk stormakt. Det brittiska imperiet kanske slog sin egen spik i sin kista i och med denna folkomröstning.

Jag är allvarligt orolig över den väg Europa nu väljer och om t.ex Frankrikes nej-sägare driver landet till en folkomröstning, har vi definitivt ett Europa i allvarlig kris. Detta samtidigt som vi har Putin i Moskva som ser Europas länder nu falla samman inom unionen.

Samtidigt är resultatet ett rejält knytnävsslag in i EU-administrationens solar plexus. Politikerna och dess tjänstemän i Bryssel måste nu bromsa och göra ett rejält omtag. EU måste fundera kring dess uppdrag och inriktning. EU har i mina ögon drivits för långt mot överstatlighet och allt för många beslut har flyttats från de nationella parlamenten till Bryssel. EU är bra för Europa, men driv inte EU mot ett Europas Förenade Stater, med allt för mycket av federalt styre. EU ska jobba med miljöfrågor, säkerhet, fred, djurhållning, mänskliga rättigheter, integration m.m och de nationella parlamenten måste återfå sin suveränitet i fler frågor som berör respektive nation.

Det är en sorgens dag i Europa och jag känner för första gången i mitt liv en otrygghet inför vad som komma skall. På riktigt….

Med doft av ett mörkt Europa, //Öberg