Johan Öberg

Enköping, Johan Öberg, Pengar & Börs
Enköpings Hyresbostäder agerar märkligt….
30 augusti, 2017 at 21:42 0
I Enköpings-Posten kan vi läsa att vårt kommunala bostadsbolag, Enköpings Hyresbostäder (EHB), avser sälja två av de tre höghusen som nu byggs nära Westerlundska Gymnasiet, vilka är 13 våningar höga. Ett prestigebygge av EHB som de varit stolta över att bygga. "Vanligt folk" har sedan första spadtaget funderat mer kring vem som ska ha råd att bo där......men den analysen verkar EHB inte gjort innan styrelsen tog beslutet att bygga.

Bild från EHBs hemsida

Enköpings-Posten skriver att 84 av de 130 lägenheterna ska säljas och konverteras till bostadsrätter. Det tredje höghuset blir hyresrätter och kommunalt LSS-boende (LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Hur mycket en försäljning av de båda höghusen kan inbringa är idag oklart. Peter Ekström (S), är ordförande i EHBs styrelse. Han säger till EP att; "–Som styrelse har vi alltid ett ­ansvar att förvalta bolagets fastighetsportfölj på ett så bra sätt som möjligt när det gäller förvärv, underhåll och avyttringar så att våra bostäder kommer så många Enköpingsbor som möjligt till gagn". Hur kan en styrelse ta ett beslut om att bygga 130 lägenheter, fördelat på 3 höghus, utan att ha koll på hyressättningen, förväntad efterfrågan i förhållande till utbud? Styrelsen har totalt missbedömt kostnadsmassan för att bygga husen, vilket ger en hyra som inte håller för "vanligt folk". Nu konstaterar de att lägenheterna är iskalla och de sitter med Svarte Petter. Då tar man ett beslut att sälja två tredjedelar och göra dessa till bostadsrätter. Jag funderar kring följande: 1. Man har ingen aning om vad husen kan inbringa vid en försäljning, dvs blir det plus eller minus? 2. Vem står för en ev förlust? 3. Hur kan en styrelse ha så kortsiktiga beslutshorisonter att man innan husen är färdigbyggda, får kalla fötter och vill sälja? 4. Hur kan en styrelse fatta ett beslut om att bygga, där hyresnivåerna med facit i handen är för höga? Läser man kommunens förvaltingsberättelse 2015 framgår att kommunen har ett borgensåtagande motsvarande 165 miljoner för nybyggnation Sadelmakaren. Om det avser höghusen eller de redan färdigställda hyreshusen framgår ej.

EHBs styrelse enl enkoping.se

EHB ska inte spekulera i byggprojekt som dessa om kommunen har en borgen i botten. Jag har definitivt inget intresse att täcka en förlust via skattsedeln och EHBs hyresgäster har definitivt inget intresse i att täcka för upp styrelsens märkliga beslut via höjda hyror. EHB ska leverera minst 10% i avkastning/år, så det är inga dåliga krav kommunen har på bolaget. Skulle man sälja dessa två 13-våningshus med några miljoner i förlust, leder det till höjda hyror för EHBs hyresgäster, eller uppskjutna renoveringar. Vinster i välfärden ogillar S, men vinster från hyresgäster som redan i botten betalar höga hyror är okej... Det vore önskvärt med en förklaring kring detta märkliga beslut och frågorna skickar jag till ordförande Peter Ekström (S) och/eller Lars-Peter Swärdh (M). Med doft av felkalkyl, //Öberg
Läs mer
Johan Öberg, Politik
Ibrahim Baylans osynlighet som samordningsminister….
25 juli, 2017 at 18:44 0
Transportstyrelseskandalen fortsätter.... Jag undrar varför ingen frågar Ibrahim Baylan?

Källa: Jeanders bildblogg

Han är Löfvens samordningsminister med uppgift att just samordna departementen för effektivare förvaltning. Han har verkligen lyckats med sin uppgift och Löfven har haft stor nytta av Baylans samordningsarbete...eller NOT. På Wikipedia kan vi läsa om posten och vad det innebär att vara samordningsminister. Klicka här Notera att den posten har bara (S)-regeringar haft, med ett undantag. Är det ett tecken på (S) ständiga regeringsoduglighet att ha en minister som samordnar det som Löfven anser att man inte ska samordna? Det blir nästan komiskt att Löfven tillsatte Baylan som samordningsminister, för Löfven sade ju på gårdagens presskonferens att departementen inte samarbetar och att statsråden ska inte informera varandra (eller statsministern) om vad som händer utanför deras ansvarsområde. Detta enligt vad Löfven sade vara traditonell svensk förvaltningstradition. Löfven borde därför skicka fram Baylan att redogöra för den samordning han ansvarat för, men inte kunnat utföra då Löfven inte tycker att departementen ska samarbeta, men ändå tyckt att en samordningsminister var bra att tillsätta. Snurrigt? Absolut inte, vi har ju med regeringen Löfven att göra... Med doft av samordning, //Öberg
Läs mer
Johan Öberg
Livets hårda skola…..
18 juli, 2017 at 18:00 0
En sommarkortis! Jag har noterat, då jag kikar på en del profiler på Facebook, att de som är öppet kritiska och i princip rent rasistiska när det gäller integration och invandring har väldigt ofta en gemensam nämnare. De har gått samma utbildning! "Livets hårda skola" Ta och fundera lite kring detta. Varför anger man det som sin "utbildning" och varför dyker det upp hos de som är rejält kritiska (samt även rent fientliga/rasistiska) mot invandrare? I en artikel i Metro, från 2015, uttalar sig etnologen Jonas Engman om detta fenomen. "– Jag ger mig fasen på att det är klassbundet. Det är inte så konstigt att jag inte har sett det eftersom alla mina kontakter är högutbildade akademiker. Vem skulle hylla ”Livets hårda skola” där?" säger Jonas. Metro skriver att sökningar i Googles bokarkiv visar att första gången som begreppet ”livets hårda skola” verkar ha förekommit i tryck i Sverige var i den svenska översättningen av August Strindbergs ”Inferno” från 1897. "Änkling, enstöring, oberoende har han gått igenom livets hårda skola och ser ner på människorna med det starka och förnäma förakt, som härflyter ur en djup kännedom om den relativa värdelösheten hos allt", står det i boken. Etnologen Jonas Engman rundar av med; – Den som hyllar ”livets hårda skola”, då som nu, är nog någon som kommer underifrån i samhället. De som inte har gjort utbildningsresan kanske vill lyfta fram stoltheten och visa att de har klarat det själv. Så kanske det är och det finns absolut en stolthet i att visa upp att man klarat sig utan akademisk utbildning. Jag har t.ex. ingen fullbordad akademisk utbildning och anser mig klarat mig bra och är stolt över min livsresa så här långt. Det jag dock inte lyckats få svar på är att den kategorin känns överrepresenterad hos de som visar ett reellt hat/agg mot invandrare på de sociala medierna. Kan det vara så enkelt att de som saknar akademisk utbildning är mer benägna till att ogilla invandrare än de som har högre utbildning? Frågan kanske förblir obesvarad. Med doft av hård skola, //Öberg
Läs mer
Enköping, Johan Öberg, Pengar & Börs
SEB gör tvärtemot vad de säger….
23 maj, 2017 at 18:03 0
Idag nåddes jag av beskedet att SEB stänger sina kontor i Enköping och Bålsta. En synnerligen intressant nyhet då representanter för SEB bara för några dagar sedan, på ett näringslivsmingel, presenterade SEB som en bank nära sina kunder. Det lokala alternativet, typ.... Nu gör SEB det de försökte sig på för 15-20 år sedan, dvs lägger ned lokalkontoren och centraliserar. Kunderna i Enköping hänvisas till Västerås. Undrar om SEB bjuder på buss/tågbiljetten då kunderna i Enköping vill besöka sitt "lokala" bankkontor? Nedläggningen av kontorsrörelsen för 15-20 år sedan var då ett strategiskt felaktigt beslut och man gjorde ett omtag och öppnade upp kontor på mindre orter igen. Om det är det idag återstår att se. Mycket har ju hänt med den digitala utvecklingen och många kunder gör idag sina affärer via webb och mobil. Om 5 år vet vi. Vi går ju mot en mer digital värld, med näthandel, support och kundvård via chattar, telefonen och nätet. Det är en utveckling som inte kommer att avstanna och våra barnbarn kommer att lösa sina vardagliga problem på ett helt annat sätt än vad vi i 60-talsgenerationen gör. Dock anser jag att man inte ska underskatta det personiga mötet. I en allt mer digitaliseraad värld blir det personliga mötet än viktigare. Se bara de få gånger du får ett brev, som inte är en räkning eller reklam. Ett personligt brev, en inbjudan eller en hälsning. Det uppskattar du flerfaldigt mer idag än för 15 år sedan! Iofs inte ett personligt möte, men en personlig handling. Samma sak tror jag vi kommer att se kring det personliga mötet inom bankvärlden. När jag köper huset, vill jag fortfarande diskutera bolånet med min bankman. När arvet trillar in på kontot, vill jag diskutera placeringsalternativ med min bankman. När företaget behöver krediter för investeringar är det bankmannen jag vill prata med och när jag som förälder ska starta ett sparande åt barnen, är bankmannen ett bra bollplank. Jag tror att i mindre städer, dit Enköping räknas, är den lokala banken viktigare än i Stockholm. Det sociala nätverket och det personliga mötet är en garant för att banken gör det de lovar, för jag möter ju min bankman då jag handlar på ICA eller köper en öl på puben. Det är en trygghet mer värd en 5 punkter på bolånet. Där har ni svaret till varför SEB inte lyckats med sin etablering i Enköping. De kickade igång för ca 10 år sedan och har sedan dess haft alldeles för få lokala "profiler", som inte synts i det lokala samhället på samma sätt som de övriga bankerna som haft kontor här sedan många år tillbaka. De har roterat på personal, där bl.a. kontorschefer suttit i ca 2-3 år, för att sedan göra karriär i ett större kontor. Det har saknats kontinuitet. Med den strategin har de heller inte varit delaktiga i det lokala idrottslivet, näringslivet m.m. på samma sätt som de övriga renodlade bankerna; Nordea, Handelsbanken och Sparbanken i Enköping. När såg ni SEB som samarbetspartner eller sponsor till en kulturell- eller ett idrottsligt arrangemang? När såg ni loggan på ett lokalt fotbollslag? Fram för det lokala! Vill man som bank inte gå hela vägen och engagera sig på riktigt, är det bättre att lämna slagfältet till de som vill ta fighten. Det har SEB nu konstaterat och de har samtidigt tappat mig, efter 28 år som kund i banken, där jag en gång arbetade i Uppsala, mellan 1989-1993. Med doft av pengar, //Öberg
Läs mer
Johan Öberg
Vänsterpartiets 1:a-majtåg i Göteborg….
4 maj, 2017 at 16:29 0
(bild från Världen Idag) En kortis bara, med koppling till mitt tidigare inlägg om 1:a maj. 1:a majtåget i Göteborg, som Vänsterpartiet genomförde. I det tåget hade partiet med sig några kompisar. Palestinska huset i Göteborg gick med dem, viftandes med palestinska flaggor och höll upp bilder på dömda terrorister. En glorifiering av terrorister, i Vänsterpartiets 1:a majtåg. Ja, det är sant. Det sker i Sverige 2017. Jag skulle vilja se någon gå med ett foto på Breivik i 1:a majtåget och hylla hans gärning och fördöma Norge som låst in stackarn. Hur skulle det rapporteras av våra grävande och opartiska journalister? Var finns våra stora mediehus som rapporterar om detta? Var finns SVT, Aftonbladet och DN? Varför tar ingen Jonas Sjöstedt i örat och frågar honom hur hans parti kan vara i samröre med organisationer som inte tar avstånd från terrorism? SVT, Aftonbladet m.m. rapporterar brett och fett när nazister marscherar på gatorna i Falun. När ska samma mediehus göra samma sak med det vridna Vänsterpartiet och dess skruvade systerföreningar? Jag väntar på besked, men kommer med största sannolikhet inte att få något. Med doft av svag och ensidig svensk journalistik, //Öberg
Läs mer
Johan Öberg
Världens bästa mamma fyller 80 år…..
14 april, 2017 at 12:50 0
Hejsan alla följare och Glad Påsk! Den 17 april 1937 föddes mamma Gunn. På måndag, Annandag Påsk, fyller hon 80 år och jag vill tillägna henne detta blogginlägg. För de allra flesta av oss är våra mammor det bästa vi har, tillsammns med pappor och barn och barnbarn. För de flesta av oss anser vi alla att just min/din mamma är den bästa av alla mammor. Men i mitt fall är det annorlunda. Min mamma är inte bara bättre än bäst av alla mammor. Hon är magisk. Hon är inte bara mamma till mig, utan mamma till lillasyster Maria, storebror Stefan och Pereric. Jag är helt säker på att mina syskon delar min uppfattning. Vad gör min mamma så magisk? Hon har alltid funnits nära oss barn. Hon är navet i familjen, men även navet i släkten. Det är genom henne allt kanaliseras och hon har alltid varit en sammanhållande kraft. Hon ställer alltid upp och är alltid tillgänglig. Hon har aldrig beklagat sig över om hon har mycket att göra. Är hon sjuk, klagar hon aldrig och att besöka doktorn är inte att tänka på. Hon vill absolut inte vara till besvär. När vi var små, fanns hon hemma och tog hand om oss (som det var i många andra familjer på 60-talet) samtidigt som hon hade dagbarn hemma under en period. Vem packade alla kläder, kylväskor m.m. då vi skulle ut på Mälaren (i båten) varje helg och inför sommarsemestern? Vem lagade maten hemma? Vem städade (även om vi barn sporadiskt hjälpte till)? Vem tvättade, manglade, strök? Vem sydde kläder och lappade våra trasiga byxor? Vem tog hand om oss då vi var sjuka? Vem åkte på föräldrarmöten i skolan? Vem såg till att pynta inför jul, påsk? Vem jobbade och samtidigt tog hand om familjen och huset? Mamma. Hon har haft förmånen att vara frisk och är fortfarande vid mycket god vigör. Hon har att brås på, för hennes föräldrar Henny & Carl, passerade 90 år med bred marginal, innan de lämnade jordelivet. Du är världens bästa mamma. Du ger så oerhört mycket till mig, resten av familjen och släkten, utan att kräva något tillbaka. Du står stadigt som en klippa att luta sig mot. Jag beundrar dig för allt du gjort och fortfarande gör. Mamma - du är magisk. På måndag fyller du 80 år. Grattis lilla mamma! Jag älskar dig. Med doft av kärlek, //Öberg
Läs mer
Johan Öberg
Socialförvaltningen, (S)-ledd, i Enköping är fel ute…
26 mars, 2017 at 00:12 2
Ett förbannat kort inlägg. Företagargalan i Enköping samlar 500 vuxna människor i Idrottshuset i Enköping. Många företagare ska prisas och Enköpings blomstrande näringsliv ska hyllas. Trerättersmiddag ska serveras, med vin och öl och bra uppträdanden. Då bestämmer socialförvaltningen att gästerna ska förbjudas att köpa avec till kaffet! Yes. Den Socialdemokratiskt ledda förvaltningen tror sig veta bättre än 500 företagare (och dess anställda) hur mycket alkohol de tål. Det är alltså okej att dricka vin/öl på företagargalan och sedan gå till någon av stadens krogar för en kaffe och avec. Men att köpa den på själva galamiddagen är skamligt, enl (S). Att idiotförklara krögaren, som ska driva mat- och barserveringen på galan, samt 500 vuxna gäster är inget annat än ett sjukt byråkratiskt haveri, som troligen bottnar i avundsjuka av beslutsfattarna. "Kan inte jag gå, ska de som får/kan gå inte få ha avec till kaffet". Något annat skäl kan jag inte tyda i årets mest korkade beslut. Med doft av avec, //Öberg
Läs mer
Johan Öberg
Ut med packet!!
22 juli, 2016 at 16:44 0
Till alla er som anser att våra kvinnor är horor som ger er den rätt att tafsa och våldta dom. Ni som kastar stenar och molotovcocktails på våra fina ambulansförare, brandmän och poliser. Ni med era banditgäng som skapat mängder med "no go zoner" i vårt land. Ni som anser er stå över rikets lag. Ni som protesterar och bränner ner flyktingboenden. Ni som slår ner och rånar äldre. Ni som kommer i kackerlackssvärmar och rånar och slår ner oskyldiga människor, för ensamma är ni jävligt rädda och fega. Ni som mobbar andra på era arbetsplatser eller i skolan. Ni som har som nöje att bränna bilar. Ni som mördar och misshandlar våra kvinnor. Ni som gladeligen åker på semester till andra länder och utnyttjar deras kvinnor. Ni som skattefifflar. Ni som jobbar svart. Ni som bara lever på vår välfärd. Ni som är lata och inte vill ta vilket skitjobb som helst. Till er säger jag: DRA ÅT HELVETE !!! Lata och kriminella svenskar har jag fått nog av. Jag ser och hör er varje dag och ni bidrar inget till vårt samhälle, utan skyller ALLT på invandrare, politiker, skolan och korkade myndigheter. Ta ert pick o pack o dra. Till er andra 94% som bor här i Sverige och följer svensk lag, utbildar er, jobbar och på alla sätt gör rätt för er...VÄLKOMNA ATT UTVECKLA VÅRT UNDERBARA LAND!! ------------------- Jag hoppas texten gav dig lite eftertanke i hur drevet går på nätet, dvs att allt som nu sker är någon annans fel, i huvudsak invandrarnas. Det verkar som om samtliga svenskar i ett nafs blivit hederliga och laglydiga, för hur ska man annars kunna tolka en text som ovan? Den är snodd (och lite omarbetad) från ett Facebookinlägg som var riktad helt mot de invandrare som de senaste åren kommit till Sverige. Det enklaste en människa kan göra är att skylla sina egna misstag eller problem på någon annan. Så ser det ut idag och se på idrotten, arbetsplatsen, skolan. Förlorar du en match, skyller du enklast på domaren. Blir du omplacerad på jobbet, skyller du på arbetsgivaren eller kollegorna. Misslyckas du eller dina barn i skolan, skyller vi på lärarna. Aldrig tittar vi oss i spegeln och skyller på oss själva, för JAG har väl aldrig gjort ett enda fel. Skulle jag trots allt gjort något fel, är det inte lika allvarligt som de fel alla andra gör. Den som skyller på att en invandrare tar ditt jobb, som inte kan språket, kulturen eller våra värderingar till 100%, har tamejfan ingen annan än sig själv att skylla på. Med doft av självrannsakan, //Öberg Nu även på Twitter: @johanenkoping
Läs mer
Johan Öberg
Yes Man….
8 april, 2016 at 23:53 0
Bloggvänner....efter en cykeltur genom ett Enköping som samlar goda människor i sköna miljöer är det dags att dra iväg ett inlägg. Jag kommer hem till mitt radhus å 125 kvm och landar med att ordna till en trippel espresso och en spansk Fundador. Jag har ett bra liv och kickar igång TVn som visar YES Man med Jim Carrey i huvudrollen. image En film jag sett säkert tre gånger tidigare och fastnar nu igen till samma film, nu med ett annat perspektiv. Vi borde säga JA oftare! Svensken säger allt för ofta "nja", "nej, inte ska väl jag", "ska fundera", "kanske". Det gäller allt, från att fråga om att sitta i klubbstyrelser, besluta om var lunchen ska ätas, vara med i firmans festkommitté eller att bli befordrad. Och vet ni varför? Vi är uppväxta med att låta oss bli övertalade. Vi ska inte tacka jag direkt eller att ens ta befälet i att fatta ett tydligt beslut (utan att få konsensus), för att undvika att bli stämplade som karriärister eller att sticka ut. Vi ska förneka in i döden att någon frågat om att du fått jobbet, ordförandeposten eller tränarsysslan, innan det blivit officiellt. Vi ska fortfarande inte tro att vi är något - AKA Jantelagen. Vi ska inte hävda oss, för då jävlar hamnar du i skamvrån. Filmen YES Man visar, om än på ett extremt sätt, hur vi borde förhålla oss till livet. Bejaka det! Tacka JA om någon vill ha dig in i ett engagemang, för det bekräftar på ett övertydligt sätt att du är behövd. Tacka JA direkt till lunchförslaget, utan att invänta övrigas åsikter. Säg JA, ofta och på riktigt. Säg JA och tala om varför! Det lyfter dig på ett överraskande sätt. Testa! Med doft av YES Man - Yes Girl, //Öberg
Läs mer
Johan Öberg
Dela om du gillar svenska flaggan…..
2 april, 2016 at 12:08 0
Det händer inte allt för sällan att det delas kommentarer på Facebook om att våra stolta traditioner försvinner och vi svenskar får böja oss och fått ändra våra seder och bruk, vanor och traditioner. Jag tycker detta delas okritsikt och det reflekteras inte direkt mycket över sanningshalten. Lår mig ge några exempel på vad som kan skrivas: # Skolavslutningarna får inte hållas i kyrkan längre # Vi får inte sjunga Den blomstertid nu kommer # Vi får inte sjunga Nationalsången på skolavslutningen # Vi får inte hissa den svenska flaggan på skolavslutningarna eller andra högtider. # Skolorna serverar halalslaktat kött # Griskött tas bort från skolmatsedeln # SVT har ändrat texten i Nationalsången då Melodifestivalen hade sin final. # Krykan tar bort de kristna symbolerna för att inte sticka ut # Inga pepparkaksgubbar i barnens luciatåg image Jag kan rada upp 50 händelser till, för det finns ingen hejd på hur Sverige just nu utarmas och "avtraditioneras". Låt mig då reflektera över de punkter jag spaltat upp. # Skolavslutningarna ska rimligen inte hållas i en kyrka, då skolan ska hållas fri från religion och politik. Mina barn har aldrig haft en enda avslutning i kyrkan och de mår mig veterligen inte dåligt över det. # Om någon någonstans upplevt att Den blomstertid nu kommer inte fått sjungas på en skolavslutning, skulle jag vilja veta det. Skulle det ske på en skola där mina barn går, hade jag förmodligen ifrågasatt det, men inte slagit mig blå för att behålla den. Bättre att ta snacket med skolan, än att sprida dynga på nätet. Den blomstertid nu kommer är ju en psalm, och det kan verka motstridigt, om man i föregående punkten inte anser att religion och skola ska blandas ihop. Om en skola väljer att plocka bort den till förmån för t.ex. Idas sommarvisa har jag inget att invända. Sång som sång. # Vi får inte sjunga Nationalsången på skolavslutningen. Nu känner jag inte till alla skolavslutningar, men det hör väl till ovanligheterna att den sjungs på skolavslutningar? Därmed är väl ett påstående som detta bara ett sätt att sprida dynga? # Vi får inte hissa den svenska flaggan. Ännu en punkt där jag skulle vilja veta var och när detta skulle förbjudas. Innan dess kan detta bara betraktas som propaganda från krafter som vill beskriva ett mörkare Sverige, i syfte att vinna röster till ex SD. # Halalslaktat kött. En skröna det med, för den enda skillnaden mot en halalslaktad höna och en icke halalslaktad höna är att vid halalslakt ska en godkänd muslimsk person vara närvarande och djuret ska vändas mot Mecka vid avblodning. I övrigt ingen skillnad. Det påverkar alltså inte vare sig smak eller karaktär. Djuret lider inte mer/mindre. Hur vet du vilken religiös inriktning slaktarna har på Scan, då de avblodar djuren? Förmodligen består den personalen av en blandning religiösa personer och du äter maten utan problem. # Griskött tas bort. Jaha, vad är problemet? Hur många delar statusuppdateringar om att skolan inför en köttfri dag eller har bara vegetarisk måndag? Inte många. Men om grisköttet försvinner någon dag blir det ett himla liv. SD-trollare som åter vill sprida åsikter som saknar relevans. Och många springer rakt i fällan.... # SVT's ändring av Nationalsången. Kan väl knappast ses som annat än showbuissness. Men självklart skapar det rubriker, som om inte vi hade viktigare saker att bekymra oss om. Kan Zlatan i en hyllad reklamfilm twista till den, torde detta vara fullt möjligt i SVT, utan att dra på stora rasisttrumman. Skärpning Svensson! # Kyrkan tar bort de kristna symbolerna. Har aldrig hört detta ske, men om de vill göra det är väl det deras ensak? Kan Telia byta logga, kan väl kyrkan göra vad de vill? Kyrkan är frikoppland från staten och därmed inte en "allmän egendom". Är du medlem och ogillar vad de gör? Ring din präst! # Pepparkaksgubbarna förbjuds. Vad ska man säga om denna stora fråga? Ungeär samma som Melodifestivalens tilltag. Om detta är ett bevis på Sveriges sönderfall för att någon förskola tar detta dramatiska beslut har vi nog inte förstått vad som är viktigt. Så, vi böjer oss och viker ner oss? Kan någon ge ett exempel på att vi inte äter sill till påsk, midsommar och jul? Försvinner midsommarstången i år? Är julgranen borta eller har vi slutat äta julskinka? Är julottan raderad och ser vi att små grodorna är i farozonen på midsommardagen? Skulle inte tro det.... Med doft av troll och allmänt skitsnack, //Öberg
Läs mer