Kost & Hälsa

Johan Öberg, Kost & Hälsa
Gör skillnad!
14 november, 2014 at 18:54 0
November är liktydigt med Movember, dvs månaden då vi donerar till förmån för prostatacancerforskningen. Prostatacancer är en vanlig cancerform som dödar män på löpande band och sannolikheten att jag, du och din pappa drabbas är hög. http://mobro.co/johanenkoping Surfa in på den länken, donera valfritt belopp och gör skillnad! Med doft av generositet //Öberg
Läs mer
Kost & Hälsa
Dödshjälp eller ej…
3 november, 2014 at 12:55 1
Idag kan vi läsa om att en av USA:s främsta förespråkare för dödshjälp, 29-åriga Brittany Maynard har tagit sitt liv. Dagens Nyheter skriver: "Maynards öppna berättelse i sociala medier om sin obotliga hjärncancer och om beslutet att flytta till Oregon, en av få delstater där dödshjälp är tillåtet, har fått stor uppmärksamhet i USA och runtom i världen. image De videoinspelningar hon lagt ut på Youtube, där hon förespråkar det kontroversiella sättet att dö, har setts av flera miljoner människor." Vidare skriver DN: "Maynard diagnosticerades med en aggressiv form av hjärncancer tidigare i år. Hon fick veta att hon hade cirka sex månader kvar att leva och att slutet kunde bli mycket smärtsamt. Hon dog i helgen i sitt hem." Hur ska man förhålla sig till dödshjälp? Å ena sidan borde en människa få bestämma till fullo över sitt eget liv, inkluderat när man vill dö. Å andra sidan ska läkarna göra vad de kan för att upprätthålla liv och även vid svåra sjukdomar göra livet så drägligt som möjligt. Jag är oerhört kluven i frågan, men lutar trots allt åt att aktiv dödshjälp borde erbjudas till de människor som till 110% har en medicinsk diagnos som leder till döden. Den människan ska då få avgöra om det ska göras allt för att upprätthålla livet så långt det är möjligt, trots smärtor, tunga medeciner m.m. eller välja dödshjälp. Det kan inte vara rimligt att den svårt sjuka människans vilja ska sättas på undantag bara för att en dödsdom blivt faktum. Vi har ju den juridiska möjligheten att "under mina sinnens fulla bruk" skriva testamenten i det läget, som är giltigt. Varför ska vi då inte få skriva bokslut över när vi vill dö? Redan idag pågår en form av dödshjälp, där behandling avslutas, respiratorer stängs av m.m. så steget till att ge en dödlig injektion är i mina ögon inte så långt borta. Juridiskt är det ett oerhört avstånd från vad vi har idag, men praktiskt? Nja... Det är dags att regering och riksdag tar upp frågan och på djupaste allvar utreder den, lyssnar på remissinstanser och fattar ett beslut som går i riktningen i att tillåta aktiv dödshjälp. Allt annat är att åsidosätta den enskilda individens vilja i en i övrigt svår situation. Med doft av svåra beslut //Öberg
Läs mer
Kost & Hälsa
Ett hot mot mänskligheten…..
30 juli, 2014 at 12:58 1
Vi nås av otäcka nyheter från västra Afrika om att hundratals männsikor nu avlider i sviterna av ebolasmitta. Det är många som enkelt och okritiskt (och orädda) sitter på sina arschlen i västvärlden och krasst konstaterar att detta är en isolerad sjukdom på delar av den afrikanska kontinenten. "Ebola drabbar inte oss".... Jag är inte av den åsikten..... article-2603049-1CBE662800000578-71_634x420 Lite fakta om Ebola: Ebolavirus är det virus som orsakar ebolafeber, hemorragisk feber som är en blödarfeber med hög dödlighet. Ebolavirus kan smitta människor och djur via blod och kroppsvätskor. Ebolavirus är en av de mest dödliga patogenerna för människor och sprids via blodet ut i kroppen och orsakar nekros av kroppens celler, som leder till ett häftigt sjukdomsförlopp karakteriserat av blödningar ur kroppsöppningarna. Dödligheten är 50-90% och man saknar idag botemedel. ebola outbreaks Hur tänker jag om Ebola? Ganska enkelt. Idag är vi mer globala än någonsin, inkluderat människor boende på den afrikanska kontinenten. En smittad person kan flyga till Europa innan symtom uppstår och därmed är Ebolasmittan global. Inkudationstiden är 2-20 dagar, så en smittad person kan komma långt innan sjukdomen slår till. Får den fotfäste i Europa, Asien eller USA blir den svår att begränsa då resandet i dessa regioner är större. Det är med oro jag ser på det som sker i de drabbade länderna i Afrika och jag skulle bli förvånad om vi inte inom en månad (eller förr) har konstaterade smittofall utaför Afrika. De som drabbas går en plågsam död till mötes och jag skänker mina tankar till de drabbade och dess anhöriga, samt hissar den sjukvårdspersonal som med risk för eget liv gör allt för att lindra och begränsa smittan samt hjälpa de drabbade så gott det går. Med hopp om frisk framtid //Öberg
Läs mer