Dialog om framtida Enköping….

På Enköpings kommuns hemsida finns nu handlingar som berör oss alla, i allra högsta grad.

Det gäller framtagandet av en ny FÖP, Fördjupad ÖversiktsPlan. I den slår man fast färdriktningen i hur i Enköpings tätort ska utvecklas de kommande 25 åren.

Klicka HÄR så kommer du till utredningen

Kommunen vill nu veta vad du tycker! Jag har tillbringat förmiddagen med att skumma igenom alla dokument och skapat mig en uppfattning om hur våra gator och torg ska utvecklas. FÖPen tar självklart höjd för i vilken geografisk riktning staden ska växa samt i vilket format. Utöver detta belyser den bl.a. gång- och cykelvägar, gågator, grönytor, skolan, kommunal service, bil- och kollektivtrafik, miljö m.m.

Sitt inte på läktaren och gnäll. Investera någon timme i detta arbete och ta del av vår vackra stads framtid. Det är nu du kan bidra till att peka ut färdriktningen och verkligen påverka hur du vill se ditt Enköping!

Under tiden den 11 december till och med den 12 februari finns ett förslag på plan för Enköpings stad på granskning. Då har du möjlighet att skicka in dina synpunkter till kommunen.

Informationen finns på kommunens hemsida samt tryckta handlingar finns utställda i Kommunhusets entré, kommunens bibliotek, Westerlundska gymnasiet, Kulturskolan, museet och Idrottshuset. Dina synpunkter vill kommunen ha senast 12 februari.

I juni 2018 ska FÖPen vara klar och spikad!

Med doft av dialog, //Öberg

1 tanke kring ”Dialog om framtida Enköping….

Kommentarer är stängda.