Enköping utvecklas!

Igår var jag på en träff i Enköping, arrangerad av kommunens näringslivsenhet Team Näringsliv. De hade bjudit in företagare verksamma i kommunen för att utveckla samarbetet mellan näringslivet, dvs företagarna, och kommunen.

Kommunen var representerade av våra tre kommunalråd, dvs de två från styrande sidan samt kommunalrådet i opposition. Även kommundirektören och några förvaltningschefer var på plats. En strålande bra uppställning och engagemang från kommunens sida!

Det var företagare från många olika branscher på plats och självklart var även Företagarna representerade, vilket var oerhört positivt.

Finanskommunalrådet Proos och Företagarnas ordförande Silén

Finanskommunalrådet Proos och Företagarnas ordförande Silén

Just samarbetet mellan kommunen och organisationen Företagarna har vässats till med månatliga möten för att diskutera företagarnas villkor, önskemål och utmaningar.

Det bjöds på en enklare och god måltid, föredrag av Kjell Dahlin om attityder. Typiskt Kjell Dahlin…

Därefter 10-minuters grupparbeten i rotation där företagare fick lyfta upp de problem, utmaningar och önskemål man upplevde i Enköping. Vid varje bord fanns en kommunal politiker eller tjänsteman som noterade och tog in det som sades.

Sammanfattnigsvis en mycket bra kväll och väl investerad tid för de flesta, som jag uppfattade det. Det här är ett lysande exempel på när alla samlar sig till kring att diskutera hur vi ska utveckla företagandet i kommunen. Väl fungerande företag i kombination med en väl fungerande kommunal service ger skatteintäkter och bra driv i kommunen!

Jag såg ingen partipolitik eller revirtänkande mellan företagare, politiker eller tjänstemän. Jag såg istället fakta, önskemål, öppenhet, transparens och en genuin vilja att faktiskt vilja göra något riktigt bra!

Tack till Team Näringsliv, med Cissi Lööv i spetsen för detta initiativ och jag hoppas vi får se fler träffar med samma driv och vilja att faktiskt göra något bra, på riktigt.

Näringslivschefen Cissi Lööv

Näringslivschefen Cissi Lööv


Enköping är en bra kommun att jobba och bo i, det har jag alltid tyckt. Med gårdagskvällen i färskt minne stärks den känslan betydligt. Bra jobbat Enköping!

Med doft av Sveriges Närmaste Näringsliv //Öberg