Flyktingar som vägrar lämna bussen……

Det skrivs då och då om flyktingar som vägrar kliva av bussarna då de anlänt till sina tillfälliga boenden, i glesbygdsorter. Senast i Lima där flyktingar anser sig inte kunna bo då det är ”mitt i skogen och flera mil från normal samhällsservice”.

image

Som en följd av detta översvämmas de sociala medierna av ännu mer hat och avsky över att ”bortskämda flyktingar” inte accepterar de boenden som anvisas.

Vad ligger bakom att de nyanlända faktiskt gör på detta sätt?

Jag är ganska säker på att det beror på två saker. Dels har de av andra flyktingar som tidigare anlänt till Sverige fått information om att Sverige är ett bra land att komma till. De tidigare flyktingarna har fått boenden i tätbebyggda områden då trycket inte var av den storlek vi ser idag. De som kommer idag förväntar sig då att de ska få liknande boenden, vilket är en omöjlighet.

Den andra orsaken är att Migrationsverket sänder ut felaktig information initialt, vilket skapar förvirring och besvikelse bland flyktingarna då de anländer till sina boenden.

Med dessa två orsaker i färskt minne förstår jag att de nyanlända flyktingarna kan känna besvikelse över att hamna i Lima istället för Göteborg.

Det förklarar deras agerande, men det försvarar inte deras agerande.image
De har flytt från krig och död och har hamnat i Sverige, Dalarna, Lima. Mörkt, novemberkyligt, älgar och ganska enkla boenden….men tryggt.

Ingen har tvingat dem söka sig till just Sverige och därför borde de vara lite ödmjuka inför det faktum att vi upplåter ett boende till dem, istället för att ockupera bussar och vägra acceptera sin placering. Det är dem fritt att välja. Antingen Lima eller lämna Sveige för att söka sig till annat land. Uppta inte vår tid och våra pengar med att jävlas. De ska vara tacksamma över att vi öppnar upp vårt land för dem. De ska vara glada över att ha mat på bordet, tak över huvudet och få ta del av vår hjälp, för vi hjälper dem gärna – om de verkligen vill bli hjälpta.

Med doft av tacksamhet //Öberg

Samtliga bilder fotade av Lisa Mattisson