Gratulerar buset som nu har fritt fram…

Idag kom så hovrättens dom gällande det polisbefäl som beordrade att Hjulstabron skulle öppnas för att stoppa en bil som gjorde sitt yttersta för att köra ifrån en jagande polisbil. Bilföraren och hans passagerare omkom.

De nu omkomna ignorerade att en polisbil med sirener jagade dem i ett par/tre mil. Ca 400 meter innan bron finns skyltar om broöppning + blinkande röda ljus, vilket de också ignorerade. Väl framme vid bron var bommarna nedfällda samt en massa lampor blinkade rött + att bilar hade stannat för broöppningen, vilket föraren struntade i, körde om bilarna i ca 130 km/h (tillåten hastighet är 50 km/h) och därmed var olyckan ett faktum. Trist historia.

Till saken hör att föraren och passageraren var kraftigt påverkade av amfetamin och bilen framfördes i hög hastighet, upp till 170 km/h. Riksväg 55 söderut från Enköping är inte en 2:1-väg utan en krokig väg med tillåten hastighet om 90-70 km/h.

Befälet döms till tjänstefel, och åläggs att betala dagsböter. Broöppningen kallas av rätten för en ”livsfarlig åtgärd”. Befälet behåller sin tjänst.

Vad ska jag tycka om detta?

I min värld är det givet. Busar ska polisen fånga. 2 kraftigt amfetaminpåverkade i en bil kan väl rimligen inte anses vara okej? Det är väl dessa som är att betrakta som livsfarliga och inte polisen? Vad hade hovrätten sagt om denna bil släppts vind för våg av polisen och att den några minuter senare kört ihjäl en mamma med barnvagn som skulle korsa 55:an vid kiosken på Märsön?

Vad skickar det för signaler till allmänheten och framförallt till de som faktiskt körde bilen om polisen inte agerat? Det blir ju fritt fram för buset att busa. Dessa två ungdomar hade all tid i världen att värdera sina handlingar och ta rätt beslut. Nu tog DE ett felaktigt beslut i och med att de inte stannade för polis, rödljus och nedfällda bommar. För detta straffar samhället polisen.

I mina ögon hårresande bedömt av hovrätten, men förmodligen i enlighet med lagstiftningen. Därmed är det en politisk fråga i att omforma lagen så polisen får de befogenheter de anser sig behöva för att säkra vägarna från knarkande bilförare. Allt annat är att ge fri lejd till dessa kriminella typer som jag inte vill se på gator, torg och vägar.

Med doft av sunt förnuft //Öberg

3 tankar kring ”Gratulerar buset som nu har fritt fram…

  1. Larz Lunebrg

    Vad hade domen blivit om det var en båt som beordrat broöppningen? Är det alltid någon annan som har ansvaret?

  2. Örjan Björkman

    Lagen säger att man inte ska använda mer våld än nöden kräver, eller ngt liknande. Och nu blev det kanske mer våld eller effekt än vad brottet krävde.
    Kanske det hade varit bättre att lägga ut spikmattor på andra sidan bron, efter överenskommelse med polisen i Strängnäs?
    Om det hade varit en riktig broöppning, ja, det är bra fråga. Då hade man i alla fall inte dömt polisbefälet, så mycket kan man väl säga tror jag. Sen hade det varit intressant att se om det finns ett ansvar i detta läge.

Kommentarer är stängda.