Jobbdebatten på SVT visade på tydlig skiljelinje….

Igår (söndag 10/8) visade SVT ”Jobbdebatten”, en direktsänd debatt från Malmö där riksdagspartierna närvarade med sina talespersoner inom arbetsmarknadsområdet. Jag såg hela debatten och det blev i många fall skrämmande tydligt hur olika parterna ser på frågan. jobbdebatten-664x346 Socialdemokraterna skickade fram Ylva Johansson (S) i debatten. Denna ”betongsosse”, som knappast kan anklagas för att stå för någon form av förnyelse inom Socialdemokratin, är tydligen deras främste förespråkare inom arbetsmarknadspolitiken. Vänsterpartiet mönstrar den märklige Ali Esbati (ledamot i arbetsmarknadsutskottet), som visade prov på rent pinsamma kommentarer. Mer om det längre ned. Moderaterna representerades av Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadsminister, som gjorde vad hon skulle, men inte mer. Den som visade prov på mest energi och engagemang var Centerpartiets Martin Ådahl.

Debatten omringades av inslag från olika platser i Sverige där SVT hade intervjuat diverse personer som var arbetslösa, jobbade på ”fel jobb” och i övrigt var en del av den arbetsmarknadssituation som idag råder.

Så, vad diskuterades? En hel del, kanske för många ämnen då det gavs för lite tid att debattera på djupet innan programledarna klippte för att gå till nästa ämne. Känslan jag fick var att de rödgröna står i stark kontrast mot Alliansregeringen. Dels visade åter Alliansen på bred enighet, dock inte i alla frågor, men helt klart visar de på ett regeringsalternativ! Oppositionen var splittrad kring t.ex RUT. Vänsterpartiets Ale Esbati visade prov på hur de ser på en kategori arbetare då han kallade de som jobbar inom RUT för tjänstefolk. Att Vänsterpartiet, ”arbetarpartiet”, kan uttala sig på det sättet borde leda till kraftiga reprimander från bl.a. LO som företräder just arbetarna. Vänsterpartister kallar sig för feminister och att de då dissar RUT som sysselsätter kvinnor ter sig märkligt. RUT ger även möjlighet för kvinnor att gå upp i arbetstid då de istället för att städa kan förvärvsarbeta (ja, kvinnnor städar säkerligen i större omfattning hemma, jämfört med männen). Jag kallar RUT för Win-Win, men Vänsterpartiet kallar de som arbetar inom RUT för tjänstefolk….pinsamt!

Ylva Johansson (S), kom med tunna kommentarer och de har egentligen ingen jobbpolitik. De har sagt att de ska ha EUs lägsta arbetslöshet 2020…men hur de tänkt lösa det står skrivet i stjärnorna. Lite på utbildningssidan, 90-dagarsgaranti för ungdomar (som under S-ledda regeringar inte fungerat) m.m. (S) vill ju höja arbetsgivaravgiften för ungdomar och det leder ju säkert till fler jobb…. Det anmärkningsvärda är att Ylva Johansson kastar ut ord som ”massarbetslöshet”. Hur hon kan använda sådana ord är för mig oerhört märkligt…sysselsättningsgraden Officiell statistik från EU visar på motsatt och här förvånas jag över (S)-retoriken och att Alliansen inte käftsmäller tillbaka på sådant skitsnack.

Det pratades även om den fruktansvärda ungdomsarbetslösheten. Ja, ungdomar är överrepresenterade, men statistiken ljuger och är annorlunda jämfört med innan 2006. Det regeringen gjorde vid tillträdet 2006 var att anpassa svensk statistik med EU för att bättre kunna jämföra med andra länder. Logiskt. Det ungdomsstatistiken även inkluderar är t.ex. stundenter i gymnasiet och/eller universitet och högskola. Om du heltidsstuderar och inte arbetar är du i statistiken arbetslös. Helt galet anser jag. Ett alternativt mått, som exempelvis ofta redovisas av OECD brukar kallas NEET (Not in Education, Employment or Training). Det är dessa ungdomar som faktiskt står utanför arbetsmarknaden (arbetslösa) och där ligger Sverige på 4:e plats, bara efter Island, Nederländerna och Schweiz. Övriga länder har sämre statistik. ungdomsarbetsloshet

Helt klart har Alliansregeringen en uppgift i att presentera nuläget på ett bättre sätt, för att på så sätt skjuta Ylva Johansson och övriga grön/röda oppositionspolitiker i sank. Fakta är oerhört viktigt och läget på svensk arbetsmarknad är inte ”massarbetslöshet”, utan Sverige står sig oerhört bra i ett internationell perspektiv. Det är det nuläget jag vill se presenteras av Allianspartierna under valrörelsen och inte inta en defensiv position.

Med doft av ärlighet //Öberg