Kommunen köper gropen…..

Så har nu våra folkvalda politiker, med Socialdemokraterna och Nystart Enköping i ledningen tagit det formella beslutet om att köpa ”Statt-tomten” av Peab för knappa 12 miljoner skattekronor. Sedan när är det en kommunal angelägenhet att köpa en central rivningstomt i Enköping?

image

Detta öppna sår i centrala Enköping har blivit även denna politiska majoritets kvarnsten kring halsen. För att slippa stå med dumstruten inför valet om två år, vill de (och jag citerar) ”få rådighet över tomten” och köpa gropen.

Vad det egentligen betyder har de inte förklarat.

Saken är ju den att Peab, ett privat byggföretag, inte kunnat redovisa en hållbar ekonomisk kalkyl för att bebygga den fastigheten med rådande detaljplan om max 3 våningars höjd. De arkeologiska utgrävningarna som krävs, skulle fördyra varje lägenhet med ca 663 000 kr(!) och därmed skulle marknadspriset vara för högt för att få avsättning för dessa.

Nu vill den politiska vänstermajoriteten köpa gropen. Tror de att med ett köp av tomten, priset/lägenhet skulle gå ner? Tror de att ett hus blir billigare i kommunalt ägo? Finns det något som säger att kommunen kan genomföra ett bygge på tomten som har en bättre ekonomisk kalkyl än vad Peab kunnat uppvisa?

Inte om man håller fast vid samma detaljplan.

Vet ni vad jag tror?

Kommunen köper skiten, bygger ett jävligt dyrt hus på tomten som bara kommunens förvaltningar har råd att hyra.

Vem betalar den notan? Du får en gissning….

Rätt – Vi skattebetalare!

Allt detta genomför den politiska majoriteten bara för att slippa gå till val med en grop som inte blivit exploaterad.

Låt mig avsluta vad Nystart Enköping sade innan valet: ”Tillsätt en Haverikommision. Vi måste veta vad vi har råd med. Ingen kan handla för hundratals miljoner utan att veta vad det kostar”—- Jag har ännu ej sett någon Haverikommission och definitivt inte sett en redovisning kring mångmiljoninvesteringen i Statt-tomten och vad kostnaderna i förlängningen ska landa på.

Uselt är bara förnamnet sa Bull… Politiksämst sade Bill…

Med doft av klåfingriga politiker, //Öberg