Kommunens nya fluga – busshållplatserna….

Enköpings kommun har i de hyfsat centrala delarna låtit bygga två busshållplatser som gör livet surt för oss bilister och övriga trafikanter. image Här ser ni ett exempel på hur de byggt en hållplats (inte tagen från Enköpings kommun). Då bussen stannar kan ingen övrig trafik passera. Då det inte finns en buss, skapar passagen en osäkerhet hos bilisterna.

Det anges t.ex. inte vilken av de mötande förarna som har företräde. Det innebär att det gasas på för att hinna först igenom midjan. Knappast trafiksäkert.
Här ser ni en satellitbild över bussmidjan vid Bergvretenskolan i Enköping image
Genom att man möter en bil och därigenom försöker bedöma vem som kommer in mot midjan snabbast, tas uppmärksamheten bort från t.ex. fotgängare som vill gå över passagen. Knappast trafiksäkert.

En buss som stannar, stoppar upp all trafik. Det gör att köer bildas. Knappas miljövänligt.

Mitt förslag är att skapa andra lösningar för att göra trafiken säkrare.

Omkörningsförbud för buss som stannar för att släppa av/plocka upp resenärer. Det förhindrar att påkörningsolyckor sker om t.ex. barn springer ut framför bussen, innan den kör iväg.

När bussen inte finns vid hållplatsen flyter trafiken på som vanligt, utan dessa trafikrytmiska och miljöförstörande störningar som ”midjor”.

Avslutningsvis undrar jag hur kommunen resonerat med att skapa en bussmidja i direkt anslutning till en korsning (JP Johanssons gata/Tallbacksvägen), där även en refug på JP Johanssons gata ligger märkligt placerad + en cykel- och gångöverfart i direkt anslutning innan midjan. Jag är övertygad om att detta kommer att leda till incidenter då trafikanterna tappar fokus på inkommande gångtrafikanter och cyklister. De senare kommer för övrigt med hög fart från Tallbacksvägen och bromsar sällan in nämnvärt innan passage.

I mina ögon en direkt livsfarlig ombyggnation som sänker säkerheten, ökar miljöbelastningen och skapar osäkerhet bland de trafikanter som ska passera eländet.

Med doft av trafikfara //Öberg