LOs förslag för en alternativ krispolitik

Landsorganisationen – LO – har sjösatt sina tankar och strategier inför valet 2014. Som ni alla vet pumpar LO in miljoner till (S) vilket jag kan finna vara märkligt. Om jag arbetade som snickare och var medlem i facket, skulle jag inte vilja att facket skänker mina medlemspengar till ett politiskt parti. Jag skulle hellre se att medlemspengarna används för att driva de fackliga frågorna, oavsett parti som sitter på regeringsmakten, gentemot arbetsgivarorganisationer, regering och andra opinionsbildare. Hur ska LO kunna förklara detta för en snickare som röstar på t.ex. (M) och som samtidigt är medlem i ett LO-förbund? Facket tappar medlemmar och här ser jag en förklaring till medlemstappet. Det finns flera.

Jag har lyft fram några LO-krav, därmed blir det även (S) politik, då LO har sin ordförande i (S) verkställande utskott.

1. De vill ändra ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen. Slopa nedtrappningen av ersättningen från 80% till 65% och införa en ersättningsnivå på 90% för alla under hela ersättningsperioden. 90%….. så LO vill att det bara ska skilja 10% mellan att arbeta och inte arbeta. Jag undrar då vilken drivkraft det finns i att söka ett jobb med så pass generösa bidrag. Jag såg med egna ögon hur det var innan Alliansregeringen. Då var det en hel del som stämplade A-kassa och jobbade lite svart vid sidan om och ingen ansåg att det var fel. Dessa individer hade det ganska bra, åkte fina bilar och bodde okej i sina bostadsrätter/villor. Jag ser dock en jävla massa fel i det, för någon betalar för uslingen som utnyttjar systemet! Och detta vill LO ha tillbaka….jag häpnar!

2. De vill avskaffa karensdagen i sjukförsäkringen. Varför då? Vilka effekter kommer det att ha gällande sjukskrivningstalen och statens kostnad för sjukförsäkring?

3. Heltid ska vara en rättighet för alla. Jovisst, det är ju lätt att säga, men företag som har begränsade behov och resurser kanske bara kan ha 1-2 deltidsanställda. Ska de tvingas anställa på heltid eller förvägras anställa deltid? I min värld är alternativet givet.

4. Stoppa vinsten i välfärden. Klassiskt krav, vilket jag anser vara att angripa ett problem från fel håll. Entrepenörer som satsar och riskerar ska kunna tjäna pengar på sitt risktagande. Angrip inte vinsterna utan angrip de usla kommunerna/landstingen som inte kan upphandla och ställa krav på verksamheterna. Kvalité och kundnöjdhet måste vara klart specifierat. Ange t.ex. antal behöriga lärare/klass, ange resultatkrav i nationella prov, ange krav på kundnöjdhet inom vård och omsorg, antal sjuksköterskor/brukare m.m. Med tydliga krav säkras kvalitén och vi får bra utväxling på skattemedlen. Angrip inte vinsten!

LO har många bra idéer och jobbar aktivt med säkra jobb, trygga villkor m.m men det finns inslag i deras politik som kostar enorma pengar, skapar inga jobb och framförallt, stimulerar inte till att söka jobb. Bidragslinjen är för stark och dyr. Släpp den tråden och fokusera på arbetsmiljö m.m. Det vinner LO på i längden och framförallt, sluta pumpa in medlemmarnas pengar i (S) partikassa!

Med doft av sundhet //Ö

1 tanke kring ”LOs förslag för en alternativ krispolitik

  1. Per-Arne

    Kan inte hålla med dig mer Johan, jag kan inte förstå att dom kan resonera som dom gör….
    Ställ upp i valet så har du min röst!

Kommentarer är stängda.