Markanvisningstävling avseende ny bowlinghall……är det en bra idé?

Enköpings kommun har gått ut med att sätta den nya bowlinghallen i så kalland markanvisningstävling. Det innebär, såvitt jag förstår, att kommunen upplåter mark med tomträtt till ett bolag som ska bygga och sedan driva bowlingen, med lönsamhet. Kommunen avsätter 1500kvm markyta enligt skissen nedan (inte exakt placerad, men i det området).
Markanvisning

Några frågetecken har jag angående detta förfarande….
1. Kommer detta att bli ett ekonomisk bärande projekt? Jag menar att om en privat aktör tar sig an detta och ska driva stället, med vinst, lär planhyrorna bli avsevärt högre än idag. Har föreningslivet och spontanbowlingen klart för sig vad hyrorna blir, för utan deras ”OK” lär inte en byggherre ta sig an detta projekt?
2. Jag antar att byggherren vill anlägga en restaurang/cafédel i bowlingen och den kommer då att konkurrera med samma koncept som avses byggas i nya badhuset, bara 40 meter från bowlingen. Kommer badhusrestaurangen att drivas i privat regi, med marknadsmässiga hyror?
3. Av alla idrottsanläggningar som ligger på kommunal mark är väl ingen i 100% privat regi, så varför gör man detta med bowlingen och inte med t.ex. ishallen eller badhuset? Jag ser bara en anledning och det är pengar. Kommunen har inte den budgeten avsatt för bad, ishall OCH bowling, så därför sätter man bowlingen ”på undantag”. Jag kanske har fel och ändrar mig gärna om någon har rätt information!
4. Vad jag förstår fungerar bowlingen bra idag, bortsett från den usla restaurangen. Ett idrottshus av vår storlek måste/borde ha en restaurang värd namnet och som den drivs idag, med den meny och kvalité som erbjuds, är det inte ett anständigt fönster för våra gästande föreningar och besökare. Varför kan inte bowlingen ligga kvar och så bygger man badhuset bakåt, mot Korsängsfältet? Renovera restaurangen och ställ kvalitétskrav på restauratören gällande utbud, service och kvalité!

Det finns en skiss över hur det ombyggda bad- och indrottshuset kan se ut och nedan har ni denna bild. Som jag kan uttyda, finns gott om plats bakåt där nytt bad kan placeras och så kan vi väl låta bowlingen ligga där den ligger? Namnlös En annan fördel med att låta bowlingen vara orörd är att parkeringsytan blir orörd, vilket är en viktig del i att göra det nya området tillgängligt. Fler parkeringar behövs, men att bygga på befintlig parkeringsyta ter sig som en märklig lösning då det bara skapar behov av parkering på andra ytor istället.

Ikväll håller kommunen en information om pågående och kommande byggprojekt i kommunen. Ett bra tillfälle att skaffa sig information!
Tid: Onsdagen den 21 maj klockan 19.00–21.00
Plats: Kommunhuset, Kungsgatan 42
Medverkande: Tjänstemän informerar.
Förtroendevalda närvarar.
Moderator: Josefin Haraldsson

Med doft av strike //Ö