Medborgardialog om badhuset….

Jag har tidigare skrivit om att det nu finns 1 mandats övervikt för att lägga ett nytt badhus 160 meter från befintligt sportcentrum. En investering på 300-350 miljoner, minst.

Inför några tidigare väntade större politiska beslut, har (S) och (NE) bjudit in till en sk medborgardialog. Dessa har varit för att lyssna på vad allmänheten tycker om några specifika frågor. Det har varit information från tjänstemän, politiker samt grupparbeten och workshops.

Detta initiativ har hyllats av de flesta, inkluderat undertecknad. Frågan jag ställer mig är….

Varför bjuder Socialdemokraterna och Nystart Enköping inte in till medborgardialog då en tredjedels miljardinvestering i nytt badhus ska beslutas och som kommer att påverka många kommuninvånare för 40-50 år framåt?

Är det av rädsla att bli överkörda av opinionen? Är det av okunnighet eller feghet? Är det av prestige? Är det av maktfullkomlighet? Är det av orsaker ingen känner till?

Oavsett orsak borde en medborgardialog skapas. Av respekt för demokratin, av respekt för de idrottsföreningar som påverkas, av respekt för alla medborgare i kommunen som faktiskt betalar kalaset.

Jag ser fram emot en inbjudan!

Avslutningsvis undrar jag när Kyrkogatans enkelriktade trafik ska upphöra. Den tillkom för att skapa fler parkeringsplatser då Pausparkeringen var i träda. Nu har den återöppnats sedan ett par/tre månader sedan och därför borde Kyrkogatan återgå till normal trafik. Allt för att skapa bättre trafikflöden i stadskärnan, spara på miljön och korta ner restiderna.

Med doft av medborgardialog, //Öberg