Några funderingar kring skolan…..

Skolan har varit en av de heta ämnena under valrörelsen och argumentationen har i mångt och mycket handlat om dåliga resultat, klent med resurser (läs: pengar), privatisering och vinster.

Alliansen har under åtta år reformerat skolan och nu med en ny regering är risken stor att skolan åter får en ”omorganisation”, vilket inte löser de frågor som diskuterats. Tänk dig själv att jobba i ett företag som omorganiserar i så täta intervall att ingen begriper varför, kan utvärdera och analysera besluten?

En fråga som inte diskuterats i några större ordalag är….

Lärarna!

Lärarna har fått högre lön via ”förstelärare-reformen”. Förstelärare…ogillar namnet. Med 5-6000 kr extra/månad ska skolan bli bättre. Fan trot…

Varför har ingen diskuterat lärarna på riktigt?

Jag må slå in öppna och stängda dörrar här, och tar gärna kritik och synpunkter för det. Jag utger mig inte för att ha all kunskap i frågan, utan ser mig som samhällsintresserad novis.

Jag kan jämföra läraryrket med att vara domare i någon idrott, t.ex innebandydomare som undertecknad. Att som lärare ha toppkunskaper i de ämnen man avser undervisa i då man går på lärarhögskolan är inte liktydigt med att den pedagogiska förmågan finns. En innebandydomare med alla rätt på regelprovet och klarat löptest är inte per automatik en matchledare på planen.

För att bli en bra lärare, dvs få ut kunskapen i klassrummet så eleverna har motivation och intresse i att lära sig, krävs det oerhört mycket av läraren. Jag vill hävda att mycket av den förmågan ligger i en persons natur. På samma sätt som en domares matchledaregenskaper faller sig naturliga.

När mina barn gick på lågstadiet, runt ca 2004-2008 var det till min förvåning elever som satt med hörselskydd för få en tyst arbetsmiljö. Hörselskydd!image Hur kan det gå så långt att lärare accepterar detta…och föräldrarna?

Samma sak med de elever som har särskilda behov. Det kan vara allt från olika bokstavskombinationer till andra orsaker. Idag verkar det vara en linje att de ska gå i ”vanlig” klass, när det på min tid var så att de gick i sk ”specialklass”. Att elever med särskilda behov går i vanlig klass har såklart ett hedervärt syfte men, det är i de fall jag känner till, oerhört jobbigt för hela klassen. De kan störa ut en klass totalt, trots att det ofta finns en heltidsresurs närvarande med fokus på den/de elever som behöver stöd.

Varför inte se till gruppdynamiken och placera dessa elever i mindre klassrum, med de resurser de behöver, och låta den stora gruppen få den studiero de behöver? I mindre klasser för dessa barn med behov, har de full fokus från lärarna och stör inte ut sina kompisar genom att krypa runt på golvet, inte lyda läraren eller på annat sätt vara ett störningsmoment. De har ju alla raster att umgås på, så de blir ju inte på något sätt isolerade från övriga elever.

Slutligen måste lärarna återta kommandot i skolan, i klassen och MOT föräldrarna. Ge lärarna makt att hålla barn i kvarsittning om de lever rövare i klassrummet. Idag är det ju så att alla föräldrar tror att just deras barn är stillsamma och sköter sig. Om en lärare håller dem kvar en halvtimme pga bråk, kommer föräldrarna att kontakta lärare/rektor för att få en utförlig förklaring till varför barnet hölls kvar. De kommer inte att förstå/acceptera att deras lilla pojke att gjort något dumt utan lägga ansvaret och skulden på skolan och läraren…eller alla andra barn. Konsekvensen blir att nästa gång barnet lever rövare, duckar skolan i att agera. Man låter en sådan ”bagatell” som stökigt/busigt barn vara…. Därmed är första fröet till hörselkåpornas inträde sått.

Föräldrarna måste inse att barn är barn och gör dumheter…och att skolan ska ha mandat att agera. Jag förordar inte skolaga m.m. utan andra bestraffningar som t.ex. kvarsittning, extra läxa m.m. Auktoriteten måste in i klassrummet igen och föräldrarna måste ”gilla läget” och inte hålla sina barn bakom ryggen i alla lägen.

Jag undrar när, varför och hur hörselkåporna kom in i klassrummen och hur diskussionen gick inför införandet. Helt klart kan diskussionen inte handlat om att angripa problemet, utan man valde istället att medicinera sjukdomen…..och det har ju gått bra….NOT!

Jag vill inte ha en skola med elever i gula hörselskydd!

Med doft av omtag //Öberg