Nytt badhus/simhall på ny plats….

Så har nu de två regeringspartierna i Enköping (Nystart Enköping & Socialdemokraterna) lanserat ännu ett nytt förslag i en av de märkligaste politiska långbänkarna i kommunens historia.

Vårt kära Idrottshus (som består av 3 fullstora idrottshallar, badhus, bowling, squash, gym, bordtennis m.m.) är i stort behov av renovering, vilket inkluderar badet, samtliga våtutrymmen, omklädning m.m. image Detta har manglats av tidigare borgerlig majoritet och nu i den nya majoriteten. Innan valet togs ett beslut om att faktiskt bygga nytt badhus samt renovera berörda delar av idrottshuset. Socialdemokraterna var med på det beslutet. Nystart Enköping satt vid den tidpunkten inte i fullmäktige…de existerade inte ens som ett politiskt parti.

Planen då var att bygga nytt badhus i direkt anslutning till idrottshuset, som det är idag. Logiskt.

Nu har den nya majoriteten rivit upp detta (vilket inkluderar S som för knappt 12 månader sedan var för det ursprungliga förslaget!), tagit egna beslut om markundersökningar och nu driver man en linje att placera badhuset uppskattningsvis 150 meter från idrottshuset, i en helt separat byggnad!

Ett av de huvudargument de har för detta nya grepp är att man då kan använda befintligt badhus under byggnation av nytt, dvs man vill inte att befintlig idrottsverksamhet ska störas.

Att det blir dyrare drift av 2 separata enheter (Idrottshus och badhus) verkar de inte ta i beaktande. Med två enheter krävs mer personal, för vaktmästeri och reception kan inte nyttjas gemensamt som idag samt dubbelt av städ och underhåll, bevakning m.m.. Det kräver nya parkeringsytor, tillfartsvägar med allt vad det innebär av underhåll, snöröjning m.m.

Det är i mina ögon helt huvudlöst att driva detta projekt åt detta håll, för vill kommunen tillgodose att invånarna får möjlighet att bada, simklubben att träna/tävla, kan man med fördel tälta in Fjärdhundrabadet (ett tempererat utomhusbad i kommunen) och ordna med gratisbussar under byggnationstiden.

I mina ögon luktar detta jäv från Nystart Enköping. En av de ledande politikerna i partiet, tillika andranamn på listan till kommunfullmäktige, har vad jag förstår kopplingar till simklubben SK Ena och min känsla är att hennes inflytande i just denna fråga varit stort. Alldeles för stort. Jag saknar såklart belägg för mitt påstående, men redogör här för mina tankar, för det är ett av mina syften med bloggen.

Om det är jäv, blir saken ännu märkligare, för jag kan inte se ett enda skäl till att flytta på ett helt badhus annat än att just detta särintresse vill att simverksamheten ska hållas vid liv, i befintlig simhall, tills den nya är klar.

När jag fyllde 50 år, satte mina vänner upp valaffischer i Enköping. En av dessa var den här image och den känns kusligt aktuell, trots dess humoristiska avsikt.

Jag hoppas innerligt att lokalpolitikerna ser detta i ett större perspektiv än vad jag kan ana i dagsläget, för om min magkänsla är korrekt, är det rent ut sagt åt helvete. Har jag fel i mitt påstående är jag den första att göra en rejäl pudel.

Men oavsett anledning, kan och ska inte ett badhus placeras på en åker, 150 meter från befintligt idrottshus. Den åsikten behöver jag inte säkra upp med en ev pudel.

Med doft av orimligt särintresse //Öberg