Politik

PSALMER I SKOLAN BRYTER MOT TROSFRIHET

16 december, 2013 0

Detta engagerar tydligen våra politiker, men att det idag finns friskolor med oerhört starka religiösa inslag verkar de missat.

Lägg energin på de stora frågorna och inte ”cykelställspolitiken”!

Det finns 0 kommentarer