Politik

Regeringen tvingar statliga myndigheter att ta emot minst 3000 flyktingar….

7 februari, 2016 1

Så har regeringen Löfven åter visat sin handlingskraft. Man har tagit ett beslut att våra statliga myndigheter ska tvingas ta emot minst 1000 flyktingar per år (i tre år), som praktikanter. Uppdraget är tvingande och kommer att följas upp av Statskontoret. Undantaget från detta krav är säkerhetsrelaterade myndigheter som t.ex. FRA och Säpo. AP-fonderna undantas även.

Vad de ska göra på dessa myndigheter är något regeringen inte klargör.

Löfven säger ”- En grundläggande del av den svenska modellen är att alla människor arbetar och gör rätt för sig.”

Det låter ju bra, men här är det inte arbeten Löfven. Det är praktikplatser, som med skattepengar ska sätta dessa i något arbete på våra myndigheter. Någon annan betalar… (Läs: skattebetalarna).

Vad säger företrädare för våra myndigheter? Många är skeptiska till detta då arbetsuppgifterna ofta kräver akademisk examen. Men det argumentet, som kan tyckas vara relevant, godtas inte av regeringen!

I mina ögon ett helt galet beslut. Bättre är väl att sätta dessa i snabb språkutbildning och se till att deras tidigare kompetenser utreds och anpassas till svenska förhållanden. Många av våra nyanlända har akademisk examen, men kanske inte anpassad till svenska regler och direktiv. Med snabbspår, inkluderat språkutbildning, borde förutsättningarna vara bättre för dessa att få ett riktigt jobb, än att placeras ut som Prao på statliga Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan eller Boverket.

Det luktar panikbeslut av regeringen i sin iver att visa handlingskraft och försöka ta en ledning i integrationsfrågan. Panikbeslut är i de flesta fall direkt felaktiga beslut, som tas på svagt underlag.

Åter visar regeringen, med Löfven som ytterst ansvarig, prov på dåligt ledarskap. Grattis Sverige.

Med doft av panik //Öberg

Det finns 1 kommentar

 • Jocke Dahlin skriver:

  Det som alltid stört mig är att sossarna pratar sällan arbete utan sysselsättning.

  Löven har ju rätt i sak att alla ska arbeta och göra rätt för sig.
  Men det enda han skapar är ”sysselsättning”…
  Eller ”arbetsmarknadspolitiska åtgärder”
  Fina ord, fin statistik. Men inga arbeten.