Regeringen väntas dränera SJ på 1,7 MDR……

Källor gör gällande att regeringen, med Romson och Fridolin i spetsen, avser kicka igång en extra bolagsstämma i SJ AB den 25:e september. Det finns bara en punkt på dagordningen…. Att besluta om en aktieutdelning till ägarna staten på motsvarande 1 700 000 000 kr….alltså 1,7 MDR.

Alliansregeringen gjorde på samma sätt, om än i blygsammare belopp (ca 400 000 000 kr) och kritiserades hårt av Romson/Fridolin.

image Alliansregeringen krävde att SJ skulle gå med vinst, vilket ledde till att SJ sade upp 400 personer. Åsa Romson gick då upp i falcett och kritiserade Anders Borg som påstods använda SJ som en vinstmaskin åt staten.

Jag citerar Åsa Romson: – ”Det är ett resultat av alliansens misslyckade tågpolitik. SJ har gått med vinst i flera år men tvingas ändå skära ner eftersom vinsten gått till Anders Borgs kassa. I stället borde de ha satsat för att stärka tågtrafiken.”

I samma veva spädde Fridolin på kritiken med att säga följande: – ”Det här är en spark i magen på alla oss som har stått och frusit på en perrong och väntat på ett tåg som blivit försenat, och försökt ta reda på när tåget kommer eller om det kommer över huvud taget. Nu gör man en stor nedskärning ytterligare i det trafikbolag som har krav och borde ha huvudansvar för att det rullar tåg som går och kommer i tid i Sverige.”

Jag kan leva med att man som oppositionsparti (och trädkramare) emotsätter sig en regering som kräver vinst i ett affärsdrivande bolag som SJ. Jag har full respekt om MP har en politik där man avser satsa på järnvägen.

Det jag inte har respekt för är när man i opposition spyr galla över Alliansens fattade beslut, när man sedan i regeringsposition gör samma sak, fast i större omfattning! Utöver det faktum att SJ snart tappar 1,7 MDR i kapital, aviserade SJ i går att de drar in på de flesta nattågen till norrland (Åre/Östersund), vilket slår mot glesbygd och det näringsliv som är oerhört beroende av fungerade transporter. Regeringen höjer bensinskatten och vill att vi ska åka tåg.

Då plockar man ut 1,7 MDR ur tågverksamheten!

Grattis Sverige som valt en regering som verkar tro de sitter i Rosenbad i en bananrepublik och inte i Sverige.

Med doft av ologisk politik //Öberg