Rödgrön majoritet i Uppland….

Så har nu den rödgröna majoriteten i Upplands landsting spelat ut några av sina geniala kort. Nu gäller det Upplands Lokaltrafik (UL). image De går nu ut med en sänkning av månadskortet. i två steg ska priset sänkas, från 790 kr till 500. Ingen dålig sänkning… och det kan ju tyckas vara generöst. Sossen Kinnunen, ordförande i kollektivtrafiknämnden, säger att de avser fördubbla resandet till 2020.

Denna sänkning beräknas kosta 13 miljoner och de utesluter inte en skattehöjning för att finansiera detta tilltag.

Det är ju lätt att som politiker dra till med ”skattehöjningsverktyget” så fort pengar saknas. Detta visar åter på ett märkligt förakt för de som faktiskt arbetar ihop sitt dagliga bröd. Vi skattebetalare ska med andra ord stilla acceptera en skattehöjning bara för att den som busspendlar mellan Enköping – Uppsala ska få sitt månadskort sänkt med drygt 35%! I var finns solidariteten till andra resenärer? De som tvingas pendla med bil får knappast se en bensinprissänkning med 35% De som pendlar med SJ får knappast se en sänkning med 35%.

Vill man öka resandet med kollektivtrafiken ska man istället se över turerna, avgångar, bekvämlighet, komfort, tillgänglighet. Att med mina skattepengar skapa en efterfrågan är inte okej och jag kan konstatera att (S)-politiken nu slår igenom på bred front med skattehöjningar och ökade transfereringar där sossar och övriga grön/röda ska avgöra vad vi medborgare vill göra, hur vi ska resa och på vilket sätt vi ska leva.

Nej tack!

Med doft av 60-talssocialism //Öberg

1 tanke kring ”Rödgrön majoritet i Uppland….

  1. ErikLtz

    Väl skrivet, men ser man till den totala kostnaden för kollektivtrafiken torde 13 miljoner vara ”en droppe” av vad som ändå tas på skatten. Har inte kikat på siffrorna, men utifrån andra erfarenheter är det fråga om stora subventioner för att det skall rulla både stadsbussar, landsortsbussar och spårbunden trafik.
    Dessutom: skulle man lyckas fördubbla försäljningen (+100%) genom att sänka priset på månadskort (-35%) skulle det kunna vara en vinstaffär, men så funkar det inte riktigt, oavsett hur många lediga platser det kan finnas på befintliga bussar 😐

Kommentarer är stängda.