Slösa och ösa med badhuset i Enköping….

I snart ett år har vi haft den nya majoriteten i Enköping. Det nya partiet, Nystart Enköping och Socialdemokraterna sitter i förarstolen och det lovades då förändring och handling.

Vad har vi sett sedan dess?

Låt mig belysa hur de agerat med vårt Idrottshus/Badhus. image Enligt konsultföretaget Bjerking är skadorna nu så omfattande att det i värsta fall kan orsaka en översvämning av källaren. Det leder till totalstopp i driften och inget badhus som kan användas.

Socialdemokraten Jesper Englund är ordförande i Upplevelsenämnden och han, tillsammans med Nystart Enköping, har nu föreslagit att badhuset ska byggas på annan plats(!) än vid Idrottshuset. Den huvudsakliga anledningen är att man då kan nyttja befintligt badhus under byggnationstiden. Med ett gammalt badhus som är på väg att rasa är i mina ögon denna strategi oerhört märklig.

Bara i år beräknar Jesper att kommunen ska plöja ned en miljon i att underhålla det gamla badhuset. Vad kostnaden blir om skiten rasar ihop törs inte jag tänka på, men Jesper hävdar med bestämdhet att den risken är minimal. Om han besitter djupare kunskap i detta än konsultföretaget Bjerking finner jag det vara att kasta pengar i sjön i att anlita nämnda konsultbolag. Kommunen kunde ju då fråga Jesper istället. Billigare och trovärdigare.

Som lök på laxen har kommunen nu plöjt ned ytterligare skattemedel i att renovera bowlinghallen som ligger i direkt anlutning till badhuset. Nya arrendatorer ska på 6-månaderskontrak(!) driva bowlingen och dessa tre entrepenörer plöjer ned eget kapital förutom den del som kommunen investerar i. Ingen normal företagare skulle ta dylika investeringar på 6-månaderskontrakt, så här ligger i mina ögon muntliga överenskommelse till grund för hur bowlingen hanteras.

Avslutningsvis är det även så att sittande majoritet fullständigt skiter i beslut som redan tagits i fullmäktige kring badhusprojektet. Beslut har tagits om att bygga nytt på befintlig plats och med i detta beslut var Socialdemokraterna. Nu skiter de i det demokratiskt fattade beslutet och kör ett eget race med Nystart Enköping och med en agenda som inte verkar vara synlig för medborgarna. Oerhört märkligt.

Snart har 12 månader gått sedan ny majoritet satte sig vid styrpulpeten och det enda vi sett hända är att beslut som tidigare fattats har satts på odemokratiskt undantag och hela processen har avstannat. Det är ett spel med medborgarnas pengar i mångmiljonklassen som saknar motstycke och slutnotan har vi inte sett ännu.

Lyfter vi blicken, förbi badhusfrågan, har vi Pausparkeringen som nu ser ut som en ogräspark. Ett helt kvarter i centrala Enköping som förfular hela stadskärnan och bidrar i mina ögon oerhört lite till en ökad trivsel i staden. Ett ytterligare totalstopp även i det projektet sedan den nya majoriteten tog vid, trots fullmäktigebeslut om att bygga och förtäta stadskärnan.

Ursäkta, men va fan är det som händer?

Med doft av mögel, //Öberg

2 tankar kring ”Slösa och ösa med badhuset i Enköping….

 1. Jesper Englundh

  Hej Johan!

  Blev tipsad om din blogg då mitt namn nämns i inlägget, kul att du brinner för den lokala politiken och att du ger en annars så tystlåten opposition lite kraft!

  Några dagar efter tidningsartikeln i EP, intervjun i SVT och i P4 så var jag nere och simmade i badhuset. En badvakt stannande mig då och berättade att när hon började jobba där 2002 så hade kollegor sagt till henne att det kommande året så skulle badhuset genomgå en omfattande renovering. Den renoveringen uteblev. 2002 var också det år då rapporter om simhallens förfall började påtalas på allvar och sedan dess har alla politiker pratat om simhallen utan att göra någonting alls. Borgerligheten som styrt har gjort mycket lite i frågan.

  Under förra mandatperiodens slut fattades dock ett beslut i KF om att bygga en ny simhall på samma plats för ca. 370 miljoner kronor. En del av de miljonerna handlade om att bygga ett utomhusbad i anslutning så att simundervisning kunde ske i den under ombyggnationen. Detta röstade (S) för.

  När kommunvalet givit resultat och ett nytt parti tagit plats i KF och i den styrande koalitionen så var det naturligt att ompröva en så stor investering. Det hade det nya partiet gått till val på och vunnit mandat för. (S) gick med på detta och då framkom det bla att det inte var rimligt att bygga ett utomhusbad så nära intill en byggarbetsplats. Det och en hel del andra frågetecken lyftes och när en del av projektet låg under överklagan så nyttjade den nya majoriteten tiden till att se nytt på frågan. Då kom vi fram till att simhallen bör placeras i Gånstabacken och att fortsätta drifta den nuvarande simhallen under byggtiden.

  Du ifrågasätter om jag har kunskapen att säga att simhallen kan driftas och om det är värt att plöja ner en miljon om året i ökade kostnader. Som politiker är det inte min roll att vara simhallskonsult, det är du säkert fullt medveten om. Däremot har jag ett helt gäng med kompetenta tjänstemän som hjälper mig att fylla mina kunskapsluckor och vips så vågar jag säga att det kan komma att gå.

  Rapporten är allvarlig. Men simhallen är inte fallfärdig i den bemärkelsen att den kommer att falla ihop, då skulle jag aldrig låta simhallen hålla öppet. Det är däremot så fallfärdigt att apparatur och liknande går sönder och behöver stärkas upp. Dessa rapporter har sett någorlunda likadana ut under hela tiden jag varit med och tagit ansvar. I värsta fall kan någon bassäng komma att stängas av. Det ligger däremot några år framåt i tiden.
  För mig som politiker så är det viktigt att ett nytt beslut tas om simhallen under hösten och att vi finner stor enighet i det beslutet. En miljon kronor om året i ökade kostnader är inte jättemycket utan måste även ställas emot hur simundervisning, föreningsliv och dylikt hanteras om det nuvarande beslutet följs. Det är inte gratis ekonomiskt eller socialt att tumma på simundervisning och att skada föreningslivet under en mångårig period.
  Du nämner en del andra frågor också och då de inte helt faller under mitt ansvar så vill jag, då jag faktiskt inte besitter all världens kunskap, vara stilla med kommentarer. Däremot är det genomgående i allt det som händer i Enköpings kommun ett resultat av att makten förändrades och att Enköpingsborna ville annorlunda i september förra året. Hade den borgerliga majoriteten då gjort allt rätt så hade ett helt nytt parti aldrig skapats och (S) hade aldrig fått se den kompetenta Helena Proos som kommunstyrelseordförande. Politik och valresultat spelar roll, om tre år vet vi om vi gjort något rätt.

  Slut skrivet för detta blev långt nog!

  Jesper Englundh (S)
  Ordförande Upplevelsenämnden

  1. Johan Öberg Inläggsförfattare

   Tack för ditt svar. Du hamnade av någon anledning i skräppostkorgen och eftersom jag modererar alla kommentarer, fann jag dn först nu. //Ö

Kommentarer är stängda.