Snowden en hjälte eller förrädare….

I början på december tilldelades Edward Snowden det prestigefyllda ”Right Livelihood Award”, som kallas det alternativa nobelpriset. image Nu höjs röster om att Sverige ska hämta honom i Ryssland för att han ska få priset.

Vad tycker jag om Edward Snowden? Är han en frihetshjälte eller förrädare/spion? Nedan en kort beskrivning av hans ”gärning”.

Edward Snowden är alltså en tidigare CIA-anställd som arbetat som konsult åt USA:s nationella säkerhetstjänst National Security Agency. Snowden läckte sekretessbelagda dokument som påvisade existensen av storskaliga och topphemliga övervakningprojekt såsom PRISM och Boundless informant. Han har även läckt dokument som han menar visar på att USA och Storbritannien bedriver hackingattacker riktade mot datorer över hela världen, bland annat mot delegaterna på G20-mötet i London 2009, samt i Hongkong och fastlands-Kina. Snowden överlämnade dokumenten till tidningarna The Guardian och The Washington Post i juni 2013. (källa: Wikipedia)

Snowden flydde till Hongkong och sedan vidare till Moskva där han nu har fått politisk asyl.

Han tror inte han ska få en rättvis rättegång om han reser hem till USA och därför vägrar han lämna Moskva. Hans pass är indraget så han är inte så mobil.

I mina ögon har han begått ett brott då han brutit mot amerikansk lag och därmed kan inte Sverige ta emot honom och garantera fri lejd. Skulle USA begära honom utlämnad ska Sverige följa internationell rätt och praxis och skicka honom till USA. Skulle han gjort samma sak mot svensk underrättelsetjänst tror jag vi svenskar skulle se annorlunda på saken. Ett brott är ett brott, även om den information han läckte var av den art att det kan tyckas att hans agerande var behjärtansvärt.

Faktum är att olika länders säkerhetstjänster samlar ständigt in mängder av information som jag tror skapar en balans och tryggar världsfreden. Med kunskap om främmande makt känner länderna till vad som är i görningen innan något händer och kan på diplomatisk väg avstyra det som planeras. Det eliminerar obehagliga överraskningar samt säkrar beslut som annars kunde fattas pga bristande information, vilket då kan leda till ödestigra resultat.

Han ska därmed lagföras i USA och ta det straff som amerikansk domstol utdömer. Något annat alternativ kan inte jag se i detta fall. Han var fullt medveten om vad han gjorde och vad straffet för handlingen skulle innebära för honom som person. Att fria honom för denna gärning skulle framgent ge fri lejd för vem som helst inom USAs säkerhetstjänst att göra samma sak, vilket skulle vara oerhört allvarligt. Inte bara för USA utan för många länder.

Med doft av att kunna stå för sina handlingar //Öberg