Stattgropen snart ett minne blott?

Statt

Samhällbyggnadsförvaltningen (SBF) i Enköping föreslår att Kommunstyrelsen (KS) beslutar om att pröva ändring av detaljplan för Centrum 13:5-6 (fd Stadshotellet). Syftet är att KS och Fullmäktige ska ändra detaljplanen för en utökad byggrätt så PEAB erbjuds möjligheten att bygga högre än dagens gräns om 3 våningar. SBF föreslår i sitt yttrande att det bör prövas enligt den skiss som PEAB redovisat, dvs endast en del av byggnaden ska kunna byggas högre än 3 våningsplan. Se bilden som PEAB tagis fram som exempel. Självfallet ska en detaljplansändring innehålla klara direktiv i hur byggnaden ska utformas då den anses utgöra en viktig del av Enköpings centrala delar.

Anledningen till att PEAB inkommit med denna begäran om ändring är att kostnaderna för de arkeologiska utgrävningarna är omfattande. Länsstyrelsen har tidigare avslagit PEABs förslag gällande alternativa byggmetoder som skulle kunna medföra en mindre arkeologsk utgrävning. Idag beräknas utgrävningarna kosta ca 12-13 miljoner och den kostnaden ska bäras av de som köper lägenheterna och affärsytorna. PEAB bedömer att den kostnaden utöver byggkostnaden blir för hög och begär nu en ändring av detaljplanen för att på så sätt bygga högre och fler lägenheter, vilket späder ut utgrävningskostnaden på fler lägenheter.

Personligen anser jag att alla utgrävningsostnader bör tas av staten om det är i statens intresse att gräva ut. Att lägga dessa kostnader på byggherren (och i slutändan hyresgästerna) är orimligt och slår felaktigt mot t.ex. Enköping som är ett intressant område för utgrävningar.

Det här är goda nyheter för Enköping! Nu ska den demokratiska processen inledas och Kommunstyrelsen tar förhoppningsvis ett beslut redan i februari för att sedan dra ut ärendet på ”remiss” och samråd, där medborgarna får tycka till. Det kommer såklart att få ta sin tid, enligt demokratisk ordning. Jag hoppas samtidigt att ett beslut tas hyfsat snabbt och att detta inte blir en politisk långbänk där partier försöker plocka politiska poänger utan istället ser till Enköpings stadskärna och dess utveckling. Utöver detta hoppas jag verkligen att vi inte debatterar Stadshotellets rivning och den politiska processen kring det. Det är att titta i backspegeln istället för att se framåt och se möjligheterna. Jag är ganska övertygad om att det slutgiltiga förslaget kommer att skapa debatt. Alla blir inte nöjda, men jag uppmanar våra politiker att lyssna till majoriteten och ta ett beslut. Visa politiskt mod.

Med doft av nybygge //Ö

1 tanke kring ”Stattgropen snart ett minne blott?

  1. Örjan Björkman

    Jag finner det lite märkligt att bara för att PEAB vill bygga högre så ska kommunen ändra sig. Om jag inte minns hekt fel, så har det förslaget varit uppe tidigare och då blev det ramaskri om det skulle då förstöra stadsbilden, mm. Jag tror att byggbolaget bör ha varit medveten om att alla arkeologiska skulle bekostas av dem. Man man kanske kallt räknas att ”som vanligt” pressa fram en lösning av kommunen som passar bolaget. Min åsikt är att här får byggbolaget ta smällen.
    Och man ska se lite i backspegeln, så om alla skulle agera som vår kommun och PEAB, hur skulle tex Dresden, Arras, mfl se ut idag, tror du? Där har man satsat på att bygga upp, renovera gamla fina byggnader istället för att bara riva och bygga nya ”lådliknande” byggnader.

Kommentarer är stängda.