Sverige mot högkonjunktur men minus i statsfinanserna….

Finansminister Andersson var skinande glad över de rapporter finansdepartementet och konjunkturinstitutet (KI) presenterade för ett par dagar sedan. Sverige är enligt många bedömare på väg in i en högkonjunktur och det vill såklart Andersson ta åt sig äran för.

Helt okej att göra det om hon samtidigt kan påvisa vilka åtgärder S/MP regeringen vidtagit under de senaste 12 månaderna som förklarar detta. För samtidigt som kurvorna pekar uppåt för ”AB Sverige” visar statsfinanserna på kraftigt minus. Faktum är att balans i finanserna väntas först 2020(!). Och vi är alltså på väg in i en högkonjunktur… Som grädde på moset överger Andersson ”krona-för-krona-principen” som så heligt lovades inför valet. Den principeninnebär att varje reform ska finansieras fullt ut, utan lån. Det gäller inte för regeringen Löfven.

Lägg sedan till Miljöpartiet som agerar som ett tungt blysänke för hela regeringssamarbetet. image MP har fått överge sina allra tyngsta kärnfrågor, bara för att få promenera i Rosenbands korridorer. Allt offras på MP’s heliga altare för att hänga kvar i regeringen. Flyktingfrågan och Bromma flygplats är två av de hjärtefrågor som vilket annat parti skulle lämna en regering för, men inte när det gäller MP. Deras väljarstöd är nere under 6%, vilket klart visar på att deras svek mot väljarna inte uppskattas.

Som rostad lök på korven visar förtroendesiffrorna för partiledarna Löfven, Romson och Fridolin på rekordlåga siffror. Ett underbetyg som saknar motstycke i modern tid och det borde få vilken partisekreterare som helst att vilja slå näven i bordet och agera….men inte i S/MP.

Alliansregeringen lyckades med konststycket att sänka statsskulden mitt i brinnande lågkonjunktur, faktiskt den värsta lågkonjunkturen på 70-80 år. Sverige var ett av få länder i västvärlden som visade på tillväxt och starka finanser och Borg/Reinfeldt blev uppmärksammade för detta i många ansedda ekonomiska tidskrifter.

Nu har vi ett läge med högkonjunktur och alla möjligheter att skapa rejäla överskott i finanserna för att beta av på statsskulden, eller använda överskotten till investeringar och reformer. Men det finns inga pengar. S/MP regeringen fumlar och dribblar med oklara besked om budgetprinciper och saknar visioner och tankar kring hur arbete skapas och hur företagen ska få bästa förutsättningar för att bedriva en sund verksamhet.

Åter ser vi en statsminister som inte kan sitt jobb. Vi har en finansminister som inte har en aning om vad som krävs för att ha just det jobbet. Kvar blir vi medborgare som sitter med Svarte Petter, dvs i en högkonjunktur skapas ingen buffert för nästa lågkonjunktur, utan istället väljer regeringen att köra Sverige med underskott. Ett underskott som inte ger oss några fler riktiga jobb eller investeringar, utan bidragsökningar, transfereringar och passivitet före arbete.

Grattis Sverige!

Med doft av inkompetens, //Öberg