#avtalsrörelse

Johan Öberg, Politik
Industrifacken avvisar en reallöneökning….
29 mars, 2016 at 19:41 2
Så är avtalsrörelsen igång. De fem förbunden i samarbetsorganet "Facken inom industrin" avvisar de löneökningsnivåer som arbetsgivarna föreslår. De säger, citat: "Vi avvisar med skärpa de låga löneökningsnivåer som arbetsgivarna föreslår", uppger de fem fackförbunden i ett gemensamt svar till de opartiska ordförandena (Opo) i industriförhandlingarna. Facken inom industrin har tidigare krävt löneökningar på 2,8 procent. image "Facken inom industrin" innefattar bl.a. IF Metall, Livs och Unionen. Tunga förbund som förväntas sätta märket för vad övriga förbund kan förvänta sig få. Vad har då arbetsgivarna föreslagit, som är så låga löneökningsnivåer att de avvisas med "skärpa"? Budet som löper över två år innehåller en nivåhöjning med 1,75 procent i årstakt varav 0,1 procent utgör premiehöjning till deltidspension. De vill alltså erbjuda 1,65%/år i 2 år, dvs drygt 3% mer än idag om vi bara ser till lönen. 0,2% sätts av till ökad deltidspensionspremie. Vi har en inflationstakt på 1,1% och har därmed ett läge med ett bud som ger en faktisk reallöneökning. image Facket avvisar detta med skärpa och vill ha 2,8%, dvs 5,6% på två år. Någon ska ju betala detta, vilket facket verkar missa. Väger facket någonsin in omvärlden i sina motbud och krav? Ser de att Sverige är ett litet land med stort beroende av exportindustrin? Ser de att Sverige idag konkurrerar med andra länder än Norge, Finland och Tyskland? Jag undrar ibland om fackförbunden gör det. De borde vara nöjda med en reallöneökning och istället arbeta med arbetsmiljö, integration, jobbmatchning, utbildning där arbetsgivare och fackförbund gemensamt tar krafttag i att höja kompetensen i de svenska företagen. Det skulle höja deras status i mina ögon och säkert i många andras, än att med skärpa avvisa reallöneökningar i dagens ekonomi där boräntor, lån och priser i ligger på rekordlåga nivåer. Med doft av facklig omorganisation, //Öberg
Läs mer