Etikettarkiv: Bryggholmen

Bryggholmens gård ville Vänsterpartiet att kommunen skulle köpa…..

Som ni säkert läst i lokaltidningen Enköpings-Posten (E-P), har Bryggholmens gård fått nya ägare efter att den i stiftelseform varit i ekonomisk kris. Det är en familj som köpt gården och ska driva den i privat form med förhoppning om kombinationen bra boende för familjen och lönsamhet för verksamheten.

Den 21 oktober 2013 hade Vänsterpartiet i Enköping sitt förslag till lösning. Se bild från deras insändare i E-P. image Självfallet var deras förslag att kommunen skulle köpa stället. Vänsterpartiet vill ju i grund och botten att allt ska ägas av det offentliga så jag blev inte förvånad av deras ståndpunkt i Bryggholmsfrågan.

I helgen hade de nya ägarna premiär för Bryggholmens Pub dit sommargäster och båtägare kunde besöka gården för en öl och i övrigt umgås med vänner och grannar. Jag har svårt att tro att ett Bryggholmen i kommunalt ägo skulle erbjuda den möjligheten.

Matz Keijser bloggade i oktober om att Alliansen har en politisk ovilja kring Bryggholmen, men redovisade inte själv sin egen ståndpunkt. http://www.matzkeijser.se/fraga-om-politisk-vilja-fick-inget-svar/ Matz är duktig på kritik men saknar allt för ofta egen politik och egna åsikter i sakfrågorna. Han gömmer sig gärna bakom centrala sosseåsikter och vad Helena Proos (S Oppositionsråd i Enköping) kan tänkas tycka i en fråga. Om Matz med ”politisk ovilja” menar att kommunen borde köpt Bryggholmens gård eller agerat annorlunda, står skrivet i stjärnorna. Men helt klart har Alliansen politiska inriktning lett till att vi idag har en privat entrepenör som äger och driver en gård som jag anar att (S) hellre ville se i kommunal ägo. Som vanligt driver (S) sin politik i syfte att stat och kommun kan göra allt bättre än en privat företagare.

Det var inte en kommunal angelägenhet och det har jag bloggat om i vintras, där jag förordade att kommunen inte skulle engagera sig i Bryggholmsfrågan genom ett ägande/hyr/drift m.m. Orsaken till min åsikt var och är enkel. Det är inte en kommunal angelägenhet att äga, driva och/eller förvalta en fastighet som Bryggholmens gård. Lika lite som det var en statlig angelägenhet att äga, driva och förfalta SAAB Automobile då de var på dekis. Med facit i handen kan ingen påstå att vänstern och socialdemokraterna har haft rätt i sina försök att med offentliga medel ”rädda” olönsamma företag.

Bryggholmens gård är idag en privat driven verksamhet som genererar skatteintäkter till Enköping. Bryggholmens gård erbjuder besökare en upplevelse och jag önskar de nya ägarna lycka till och hoppas verksamheten ger dem en lönsamhet så de kan fortsätta utvecklas, till gagn för oss Enköpingsbor och besökande turister.

Med doft av semester //Öberg

Bryggholmen i kommunal ägo?

Som initierade Enköpingsbor ni är, känner ni till Bryggholmens ekonomiska problem där man inte längre klarar av att hålla verksamheten igång. Den stiftelse som driver anläggningen har fått klartecken av Länsstyrelsen att sälja fastigheten.

Jag vill först understryka att jag uppskattar det arbete alla frivilliga lagt ned i att lyfta Bryggholmen till vad det är idag! Ni har alla min fulla respekt.

Nu finns det åsikter om att Bryggholmen ska köpas av kommunen, för att säkra driften och det kulturarv som Bryggholmen omfattar. Det är säkert goda tankar i all välmening, men jag är av den bestämda åsikten att detta inte är något kommunen ska sätta klorna i. Har man inte i stiftelseform fått ekonomisk bärighet i driften kommer ett kommunalt ägande inte att förändra den biten. Det blir sålunda en skattefinansierad drift av i mina ögon ett ”särintresse”. Lika lite som jag vill att föreningar innehållande i huvudsak vuxenverksamhet ska subventioneras av kommunen ogillar jag tanken på att skattepengar ska ut till Bryggholmen.

Att kommunen som ägare skulle öka nyttjandet av Bryggholmen tror jag inte på. Konferenser, skola och andra kommunala verksamheter kommer inte att förläggas sina aktiviteter på ön. Den saknar broförbindelse och ligger en bra bit ut från Enköping stad, vilket försvårar ett frekvent och praktisk nyttjande.

Stiftelsen ska sälja Bryggholmen och en privat ägare kliver in. Vad han/hon har för agenda med fastigheten får framtiden utvisa och om det blir en variant av nuvarande drift eller rent privat boende återstår att se. Men jag hoppas verkligen kommunen håller sig borta avseende något ekonomiskt åtagande.

Med doft av sunda ekonomisk hushållning //Ö