#enköpings hamn

Enköping, Johan Öberg
Medborgarpolitik i sin bästa form….
26 juni, 2015 at 18:18 4
Igår kväll var vi 10-13 personer som samlades vid småbåtshamnen i Enköping. Det var bl.a. politiker från Nystart Enköping (Kommunalråd Anders Wikman mfl), Moderaterna (Oppositionsråd Ingvar Smedlund mfl) och Socialdemokraterna (Tekniska nämndens ordförande, Lars van Aller) samt båtmänniskor, krögare och övrigt en handfull intresserade och engagerade medborgare. image Upprinnelsen till detta möte var en Facebooktråd som Björn Larsson startade, där han ogillade det skick hamnen just nu befinner sig i. Den är inte välkomnande eller direkt anpassad för gästande båtar. Den är heller inte effektivt planerad (och utnyttjad) för oss Enköpingsbor och gästande turister. Hamnproblematiken är sålunda inte en renodlad "båtfråga" utan även en medborgarfråga i största allmänhet. Tråden gav vid handen att oppositionsrådet Ingvar Smedlund föreslog ett möte i hamnen, för att på plats kasta upp alla synpunkter i luften och ventilera åsikter. Vi samlades vid infarten till småbåtshamnens uppställningsområde för att sedan gå en "avsyningsrunda" längs bryggor, Klosterparken och hamncaféet. Det kom förslag om att plocka bort träd för att ge bättre insyn i Klosterparken, anlägga bryggor längs Klosterparkens strand, muddra ån, skapa gångstråk, bygga träbryggor längs kajen, slå upp serveringsbodar, röja sly, så gräs, anlägga en sjömack m.m. Träffen rundades av med att Björn bjöd alla på en båttur ut till Bredsand och tillbaka, så alla fick uppleva hela projektets omfattning från sjösidan. Snyggt Björn! Diskussionen var livlig, men saklig, konstruktiv och framåtriktande. Liknelser gjordes med Strängnäs gästhamn, image som omformats från en ganska tråkig bussterminalplats till en inbjudande hamn med små serveringar. Även Trosa togs upp som ett lysande exempel på hur närheten till vattnet är till gagn för båtar och besökande turister, samt såklart för alla invånare i Trosa. Jag supergillar denna form av demokrati och vakenhet från politikerna i kommunen. Ni visar här prov på hur ni ska göra, i den bästa av alla världar. Det uppskattas och ni kommer att få bra "betalt" den dagen vi ska lägga våra röster. Er närvaro är viktig i vardagen och inte bara 2 månader innan valet. Jag supergillar även den kraft som de sociala medierna har när det gäller att skapa dialog och faktiskt få kontakt med våra lokalpolitiker. Den här typen av medborgardialog skapar en närhet till beslutsfattare och medborgare. Att utbyta synpunkter på detta sätt bygger förtroende och förståelse för varandras situationer, och åsikter. Självklart omformar man inte en hamn efter ett möte som detta, men man kan med små medel göra lite, för att i ett större sammanhang sedan ta beslut om det stora, då med medborgardialoger som dessa i bakfickan. Med doft av dialog //Öberg
Läs mer