Regeringen

Pengar & Börs, Politik
Vilka definierar Löfven som vanligt folk?
28 december, 2017 at 14:26 0
Vår statsminister, troligen den sämsta vårt land haft i modern tid, anser att vanligt folk ska märka när det går bra för Sverige. Då undrar jag vad han menar med ”vanligt folk”? Sedan hans regering tillträdde i september 2014, har skatten höjts med drygt 66 miljarder kronor! I ärlighetens namn ska tilläggas att några skatter sänkts, men nettohöjningen landar på ca 47 miljarder under mandatperioden. Låt oss kika på några genomförda och aviserade skattehöjningar, miljoner kronor: Höjda arbetsgivaravgifter för unga 18 730 Försämrat ROT- och RUT-avdra samt slopat läxrut 5 770 Slopad avdragsrätt för pensionssparande 4 460 Höjd bensinskatt (3,87 + 0,35 mdr), exkl. indexeringen 2017-2018 4 220 Försämrad brytpunkt för statlig inkomstskatt 2 930 Höjd skatt på sparande i ISK och kapitalförsäkring 2 790 Höjd marginalskatt (avtrappat jobbskatteavdrag) 2 710 Höjd energiskatt på el, kommande skatteförändringar på energiområdet (helårseffekt 2018) - men skatteväxling då skatten för kärnkraftverk och vattenkraft minskar lika mycket (redovisas därför även under sänkningar). 2 380 Höjd resolutionsavgift (dold bankskatt) 2 180 Ny kemikalieskatt på vissa elektroniska produkter 1 980 Höjd skatt på tobak och alkohol 1 890 Höjda arbetsgivaravgifter för äldre (den särskilda löneskatten) 1 770 Höjd bensinskatt, indexering 2017-2018 1 731 Bankskatt – (avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skuld-förbindelser). 1 650 Höjd fordonsskatt för lätta fordon 1 555 Slopad avdragsrätt för representation vid måltider 1 035 Flygskatt (helårseffekt 2019=1,37 mdr) 1 020 Sänkt intäktsränta i skattekontot 730 Höjd koldioxidskatt 600 Förmånsbeskattning, privata sjukvårdsförsäkringar (helårseffekt 2019=1,17 mdr) 590 Malus- förhöjd fordonsskatt för nya bilar 1 juli, (helårseffekt 2019=1,34 mdr) 450 Minskad skattebefrielse för vissa biodrivmedel 380 Höjd SINK-skatt för utlandsboende 370 Höjdskatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer och höjda skatter på naturgrus och bekämpningsmedel 350 Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor 338 Höjd biomoms (6 till 25 %) och omläggning av filmstödet, nettohöjning 265 Slopad skattereduktion för gåva till välgörenhet 250 Höjd skatt "elektrisk kraft" 190 Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter 180 Höjning av försenings- och kontrollavgifter 110 Slopad slussningsregel moms 100 Ändrad beräkning av bilförmån, dyrare 84 Höjd koldioxidskatt i värmesektorn 80 Personalliggare i fler verksamheter 60 Fortsatt sänkt energiskatt för företag och hushåll i Norrlandskommuner – men begränsad skattenedsättning för vissa 48 Punktskatt på e-cigaretter, 1 juli 2018 30 Anpassning av investeraravdraget 18 Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ, 1 aug 2018 10 Totalt: 65,9 miljarder Senaste statsministern som ökade skatternas andel av ekonomin var Ingvar Carlsson (S) – i mitten på 90-talet.... Skatt behövs för att klara välfärd, skola och annat vi gemensamt behöver för att utveckla landet. Det regeringen Löfven verkar glömma bort är att varje skattekrona som de tar ut, tas från din och min plånbok. Direkt eller indirekt. Skatt är inget man bara kan ta ut och tro att allt annat fortsätter som om inget hänt. Lafferkurvan förnekas av vår finansminister som ”Orwellskt”, vilket tyder på en total brist på hur systemet fungerar! När Magdalena Andersson, vår finansminister, höjer skatten på drivmedel eller alkohol, gör hon det för att dra ned vår konsumtion av sprit, samt att vi ska köra mindre bil. Skatten förväntas alltså dämpa efterfrågan, allt enl finansministern. Men när det gäller inkomstskatterna resonerar hon inte på samma sätt. Höjer man inkomstskatten dämpas tydligen inte viljan att arbeta eller utbilda sig för att få bättre jobb och högre lön. Höjer man samtidigt bidragen, minskar även incitamentet för att arbeta. Varför ska en person jobba 40 timmar i veckan för några tusenlappar extra (brutto)/månad, när man kan få bidrag och svartjobba lite? Frågan kvarstår dock: Vilka anser Stefan Löfven (och Socialdemokraterna) vara ”vanligt folk”? Inte fan är det vi som arbetar, det är då ett som är säkert! Med doft av clownminister, //Öberg
Läs mer
Johan Öberg, Politik
Regeringen talar med kluven tunga….
2 april, 2015 at 23:26 0
Så har då regeringen Löfven, med finansminister Andersson presenterat sin genialiska lösning. Sänk ROT-avdraget och istället skattesubventionera nyproduktion av små lägneheter. image Låter väl bra? Låt mig då klargöra följande. Regeringen (och stödstrumpan V) har klargjort sedan tidigare att privata bolag ska inte få göra vinster i vård, skola och omsorg. Med det menas att skattepengar ska inte hamna i privata bolag inom dessa sektorer. Det kan vi väl vara överens om att regeringen (och stödstrumpan V) står bakom?...inga frågor på det? Bra. Då har vi nu regeringens genialiska förslag i att sänka ROT-avdragen till förmån för att istället skattesubventionera nybyggnation av små små lägenheter. Denna skattesubvention hamnar alltså i de privata byggbolagen som genom att bygga dessa hus tjänar pengar....och gör vinst! Inte "vinst i välfärd" utan "vinst i byggnation". Det verkar alltså som att finansminister Andersson, med stödstrumpan V, image tycker det är okej att PEAB, NCC & Skanska kan tjäna grova pengar på att få skattesubventioner av staten, men inte okej att Kunskapsskolan eller Attendo tjänar motsvarande på sin verksamhet? Ursäkta, men jag får inte ihop logiken.... Kan någon av mina bloggläsare (ni är ca 235 000 stycken på 15 månader) hjälpa mig här? Lägger vi till en dimension till är det så att V, S och MP har en hög svansföring när det gäller feminism och att lyfta fram kvinnor i arbetslivet. image Att skattesubventionera byggföretagen jämfört med vård, skola & omsorg lär knappast gynna kvinnorna. Men det verkar Jonas Sjöstedt, statsminister Löfven och vice statsminister, tillika MP's språkrör, Åsa Romson förbise...eller så är de helt enkelt dumma i huvudet. Vad vet jag....? Avslutningsvis tillönskar jag er alla en skön påsk! Med doft av ägg //Öberg
Läs mer