Skattepengar

Enköping, Johan Öberg
Slösa och ösa med badhuset i Enköping….
16 augusti, 2015 at 12:08 2
I snart ett år har vi haft den nya majoriteten i Enköping. Det nya partiet, Nystart Enköping och Socialdemokraterna sitter i förarstolen och det lovades då förändring och handling. Vad har vi sett sedan dess? Låt mig belysa hur de agerat med vårt Idrottshus/Badhus. image Enligt konsultföretaget Bjerking är skadorna nu så omfattande att det i värsta fall kan orsaka en översvämning av källaren. Det leder till totalstopp i driften och inget badhus som kan användas. Socialdemokraten Jesper Englund är ordförande i Upplevelsenämnden och han, tillsammans med Nystart Enköping, har nu föreslagit att badhuset ska byggas på annan plats(!) än vid Idrottshuset. Den huvudsakliga anledningen är att man då kan nyttja befintligt badhus under byggnationstiden. Med ett gammalt badhus som är på väg att rasa är i mina ögon denna strategi oerhört märklig. Bara i år beräknar Jesper att kommunen ska plöja ned en miljon i att underhålla det gamla badhuset. Vad kostnaden blir om skiten rasar ihop törs inte jag tänka på, men Jesper hävdar med bestämdhet att den risken är minimal. Om han besitter djupare kunskap i detta än konsultföretaget Bjerking finner jag det vara att kasta pengar i sjön i att anlita nämnda konsultbolag. Kommunen kunde ju då fråga Jesper istället. Billigare och trovärdigare. Som lök på laxen har kommunen nu plöjt ned ytterligare skattemedel i att renovera bowlinghallen som ligger i direkt anlutning till badhuset. Nya arrendatorer ska på 6-månaderskontrak(!) driva bowlingen och dessa tre entrepenörer plöjer ned eget kapital förutom den del som kommunen investerar i. Ingen normal företagare skulle ta dylika investeringar på 6-månaderskontrakt, så här ligger i mina ögon muntliga överenskommelse till grund för hur bowlingen hanteras. Avslutningsvis är det även så att sittande majoritet fullständigt skiter i beslut som redan tagits i fullmäktige kring badhusprojektet. Beslut har tagits om att bygga nytt på befintlig plats och med i detta beslut var Socialdemokraterna. Nu skiter de i det demokratiskt fattade beslutet och kör ett eget race med Nystart Enköping och med en agenda som inte verkar vara synlig för medborgarna. Oerhört märkligt. Snart har 12 månader gått sedan ny majoritet satte sig vid styrpulpeten och det enda vi sett hända är att beslut som tidigare fattats har satts på odemokratiskt undantag och hela processen har avstannat. Det är ett spel med medborgarnas pengar i mångmiljonklassen som saknar motstycke och slutnotan har vi inte sett ännu. Lyfter vi blicken, förbi badhusfrågan, har vi Pausparkeringen som nu ser ut som en ogräspark. Ett helt kvarter i centrala Enköping som förfular hela stadskärnan och bidrar i mina ögon oerhört lite till en ökad trivsel i staden. Ett ytterligare totalstopp även i det projektet sedan den nya majoriteten tog vid, trots fullmäktigebeslut om att bygga och förtäta stadskärnan. Ursäkta, men va fan är det som händer? Med doft av mögel, //Öberg
Läs mer