Tomas Rådkvist – MP politiker som vill ha parkeringshus….

Tomas Rådkvist bloggar om behovet av ett parkeringshus i ett av Enköpings centralaste kvarter. Jodå, ni läser rätt! En Miljöpartist som vill ha biltrafik in i centrala Enköping. http://radkvist.blogspot.se/2014/03/p-hus-och-earth-hour-hanger-ihop.html

För er som inte vet vem Rådkvist är, kommer en turboresumé. Folkpartist med start 1998 och senare avhopp från partiet. Sedan Fokus Enköping (nytt och eget parti som misslyckades komma in i kommunfullmäktige). Tillbaka till Folkpartiet och ännu ett avhopp för att konvertera till Miljöpartet. I mina ögon ett av de tväraste politiska kasten jag sett inom kommunpolitiken i Enköping, dvs från liberala Folkpartiet till Miljöpartiet. I mina ögon 2 motpoler. Som att byta från AIK till Djurgården (eller tvärtom).

Det jag funderar kring ikväll är hur en Miljöpartist kan stå bakom ett kommunalt projekt om 110 miljoner i att bygga ett parkeringshus på bästa A-läge i ett av Enköpings centralaste kvarter. Drygt 400 parkeringsplatser som ska fyllas med bilar kommer att generera biltrafik och dålig miljö i citykärnan, allt sanktionerat av MP. Helt obegripligt.

Det finns många bitar som inte faller på plats i Rådkvists resonemang.

Han skriver på sin blogg: ”visst borde kanske privata entreprenörer ta risken att bygga p-hus men i en stad som Enköping, där centrum sakteliga dör ut, så tror jag att ett P-hus, tillsammans med kraftigt utbyggd kollektivtrafik i kommunen, är det bästa sättet att rädda centrum från att förtvina och i stället göra centrum attraktivt och på samma gång vara klimatsmarta.”

Låt mig analysera den texten. Han säger att privata entrepenörer inte ska ta risken, utan kommunen (så tolkar jag texten, trots den luddiga formuleringen). Det innebär att MP har en annan kalkyl än Gelin (M) som anser att det inte är någon risk, därför kan kommunen bygga. Rådkvist anser det motsatta. Vilka dagisplatser ska bort, vilka skolskjutsar ska dras in för att finansiera 110-miljonerbygget om det inte går ihop? Sedan kopplar Rådkvist in ”kraftigt utbyggd kollektivtrafik”. Det borde leda till färre bilar som behöver parkera, så resonemanget går ju i direkt kollision med behovet av ett P-hus.

Slutligen ser jag inget attraktivt i att anlägga ett P-hus i centrum, vilket Rådkvist tydligen gör och att anse det vara klimatsmart torde vara ett politiskt självmål som saknar motstycke.

Jag har hela tiden förvånats över den politiska enigheten kring P-husbygget. Nästan så det luktar uppgjort i kulisserna där alla partier fått en godisbit mot att inte skvallra eller ifrågasätta. När inte ens Miljöpartiet, som i alla lägen har en politik som motarbetar biltrafiken, ifrågasätter detta projekt blir jag oerhört fundersam.

Med doft av misstänksamhet //Ö

1 tanke kring ”Tomas Rådkvist – MP politiker som vill ha parkeringshus….

 1. Tomas

  Skönt att du blir fundersam Johan, det kanske visar att världen inte är så svart och vit som du ibland framställer den som. Eftersom du inleder med att beskriva mina partibyten så får jag ju svara på det först:

  Jag har alltid drivit de socialliberala frågorna hårt och i senaste valet också hållbarhetsfrågor. När folkpartiet helt gav upp sitt valprogram och lade sig platt för moderaternas blandning av utpressning, skrämseltaktik och andra otrevliga härskartekniker så insåg jag att Fp inte har någon som helst framtid i Enköping. Jag visste också att Miljöpartiet på ett bra sätt sedan länge drivit en socialliberal politik i samklang med sitt fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor. Därför var det helt naturligt att gå över till ett parti som dessutom har modiga politiker som faktiskt vågar stå för sin politik, inte minst på skolområdet som är en av mina hjärtefrågor.

  Och för att citera en annan partibytare, Winston Churchill: Somliga byter parti för sina principers skull, andra byter principer för sitt partis skull. Det stämmer bra på mig.

  Så till p-husfrågan där din insinuation att någon delat ut ”godbitar” till partierna för att få dessa att säga ja tydligt visar hur lite du vet om hur politiken fungerar i Enköping. Däremot finns det hos en del, exempelvis det nystartade partiet som du verkar gilla, en vilja att utmåla de etablerade partierna som ”ett politiskt etablissemang” där man kohandlar bakom stängda dörrar. Syftet är förstås att försöka få nystartarna att framstå som ”vita riddare” som skall rädda Enköping. I marknadsföring kallas sådant antipositionering.

  Jag var faktiskt negativ till p-huset ända till förra veckan då jag i ett jobbsammanhang diskuterade stads- och centrumutveckling i flera dagar med stadsplanerare från en större stad i Sverige. Då insåg jag att ett P-hus är det mest effektiva sättet att få bort bilarna från gatorna och skapa ett mer attraktivt centrum med gågator utan en massa parkerade bilar. Enligt stadsplanerarna så är det precis vad som numera efterfrågas av butiker och restauranger mfl i centrala lägen för att få tillbaka kunderna från köpladorna i ytterområdena.

  Och visst borde en extern aktör vilja inse det och satsa men efter den långa period av sakta borttynande centrumhandel som vi haft kombinerat med handlingsförlamade centrumgrupper så vågar förstås ingen satsa på att gå i bräschen och investera i ett P-hus. Och kommunen är för flata för att ställa detta som krav för byggherrar som vill exploatera, vi vågar ju inte ens ställa krav på att de skall följa lagen och göra arkeologiska utgrävningar.

  I det perspektivet tror jag att det är nödvändigt att kommunen går före och bygger p-huset för att rädda centrum från att tyna bort helt som attraktiv stadskärna. Det kommer också att innebära att det inte körs runt lika mycket centrum för att leta p-platser och flytta bilar och det är ju klimatsmart.

  Men jag skall absolut inte ta åt mig någon ära för att miljöpartiet är positiva till P-hus, det står hela partiet bakom och det är Magnus Westerlund som har ansvarat för frågan. Jag har bara ganska sent insett att han och tekniska nämnden har ett genomtänkt och sunt resonemang bakom förslaget och det krävde diskussion med andra stadsplanerare för att inse det för min del. Tänk så trögtänkt man kan vara ibland.

  En delförklaring är att jag som många andra hakade upp mig på investeringens storlek och den ekonomiska kalkylen. Här har jag fortfarande en liten farhåga huruvida kalkylen är helt riskfri. Jag tror att det behöver göras en djupare kalkyl för att minimera risken att p-huset får finansieras från andra verksamheters budgetar. Min slutsatsen blir alltså att p-huset är bra för Enköpings attraktivitet och att vi får se till att den finansieras på ett klokt sätt.

  /Tomas

Kommentarer är stängda.