Vad Hajen vill med alla byggprojekt i Enköping….

Kommunen står inför miljardinvesteringar när det gäller projekt innefattande t.ex. minst en ny grundskola, ny ishall, nytt badhus, ny friidrottsplats, ny idrottshall, en till två konstgräsplaner, ny gymnasieskola, kulturskola och ett nytt kommunhus.
image
Orsaken till alla dessa nya projekt är att de gamla byggnaderna som nuvarande verksamhet bedrivs i är byggda på sent 60-tal och 70-tal. Tydligen så visste man inte hur ett hus skulle byggas då, för en livslängd på 40-50 år är inget annat än uselt.

Nu står vi medborgare med enorma investeringar på tröskeln och politikerna gör allt för att fatta snabba (och troligen inte fullt genomtänkta) beslut. Man lyssnar på enskilda medborgares synpunkter, men missar troligen helheten.

Inga billiga projekt väntar och att kommunen ska klara att genomföra dessa utan skattehöjningar ter sig som en utopi.

Så, vad vill Din Haj i Nyhetshavet göra?

1. Enavallen. Ge marken till ett byggbolag och som betalning får de bygga en ny fotbollsarena, med friidrott, vid Idrottshuset. Det samlar fotboll och friidrott till vårt gemensamma Sportcenter Enköping. Byggbolaget får sedan bygga bostäder på Enavallen. Attraktivt och förtätande av staden, till gagn för handel och uteliv.

2. Joar Blå. Här är Liberalerna rätt ute i att låta bygga Kulturhuset vid ett nybyggt gymnasium, där idag Taxi Enköping har sitt kontor. Joar Blå säljs för annat ändamål, eller rivs för bostäder. Åter en förtätning av staden.

3. Gymnasiet (WGY). Nuvarande rivs omgående, då det är i uselt skick. Tomten säljs för bostadsbyggande. Bygg nytt gymnasium enl punkt 2, tillsammans med Kulturhuset, där stor scen, aula m.m byggs i samma byggnad och kan då nyttjas av WGY esteter, samt nytt stadsbibliotek som nyttjas av WGY och kommuninvånarna.

4. Badhuset byggs vid Idrottshuset. Med samma motivering som punkt 1, dvs ett samlat idrottsområde, Sportcenter Enköping.

5. Munksundsskolan med tillhörande idrottshall samt Enöglaskolan. Skippa dessa projekt som lär landa på 300-400 miljoner. Under pågående rivning och nybyggnation går dessa skolbarn idag på Västerledsskolan och det verkar fungera. Lägg 100 miljoner på att fräscha upp Västerledsskolan samt uteområdet + bygg ny idrottshall på grusplanen vid skolan (bakom Sibylla). Tomten som Munksundsskolan och Enöglaskolan legat/ligger på, säljs för bostadsbyggande. Ytterligare förtätning av staden.

6. Ny ishall för dryga 63 miljoner ska Upplevelseförvaltningen godkänna. Helt vansinnigt att 350(?) aktiva pojkar, flickor, juniorer och seniorer inom hockey och konståkning ska få dessa resurser. Notan kommer dessutom inte att stanna vid dessa miljoner, utan säkert dra uppåt 75-80 innan projektet är klart. För en ynka ishall! Skala ner och bygg en uterink med enkel byggnation över för att hålla väder och vind utanför rinken.

7. Kommunhuset rivs till förmån för bostäder, liknande de två punkthus som nu byggs på gamla Lindbergstomten utanför Enavallen. Det förtätar staden i ett attraktivt läge. Nytt kommunhus kan byggas på valfri plats (Myranområdet, på åkermarken söder om Kaptensgatan, Gånstabacken eller Hamnverkens tomtmark), dock inte Stattgropen. Stattgropen ska bebyggas med bostäder och affärsytor. Inte kommunal verksamhet som bedrivs med skattesubventionerade hyror.

8. Ytterligare en konstgräsplan vid Korsängsfältet + en uppe vid Fanna IP.

Så ser jag på de utmaningar kommunen står inför när det gäller de närmaste 5-8 årens fastighetsinvesteringar. Samla all idrott och bad vid Idrottshuset och bygg ut från Idrottshuset och inte 1 km från Idrottshuset och inåt. Samla Kulturhuset och WGY i samma komplex. Liberalerna har där en poäng med stora samordningsfördelar.

Avslutningsvis gillar jag Moderaternas förslag till en politisk samling, bortom politiska partiernas taggtråd och murar, för att istället ta ett samlat grepp om de projekt som kommunen står inför. Det vinner vi skattebetalare på!

Med doft av samordning //Öberg