Vad jag vill göra om jag är politiker……

Det är lätt att peka finger åt andra för de politiska åsikter de står för. Det är svårare att forma sin egen politik och framförallt finna ett parti som möter hela min politiska önskan. Många gånger skulle man vilja lägga 2-3 röster på lika många partier för att bli heltäckande. Kanske ska införa ett system där vi kan lägga 2 röster/person? Undrar hur den politiska kartan skulle se ut då….

Här har ni mitt politiska valmanifest. Kryssa Öberg!image

Jobblinjen måste gå före allt annat, för utan jobb har vi inga pengar att fördela till det vi alla vill ha; En bekväm vardag inkluderat vård och skola, starkt försvar, schyssta vägar m.m.

Jag har svårt att se ett samhälle som styrs av politiker med annat fokus än arbete som prio ett. Så kryssar du Öberg kommer därför stort fokus på ett bra företagsklimat och bra utbildning (för att ge företagen den kompetens av arbetskraft de efterfrågar).

Miljöfrågan är viktig, men jag vill se en större del av vår miljöbudget läggas utomlands. Där gör varje miljard multipelt mer än vad det gör på hemmaplan. Du som rest lite utanför Sveriges gränser förstår vad jag menar. Många länder och städer drunknar i dålig luft, gamla bilar och skitig industri. Bara för den skull ska miljöpilitiken inrikes inte plockas bort, men ett ändrat fokus.

Jag rör inte jobbskatteavdragen, återinför inte arvs- och gåvoskatten och höjer inte fastighetsskatten. Jag förordar högre skatt på icke livsnödvändiga saker som t.ex sprit, tobak, flyg och företag som skiter i att följa miljölagar m.m.

Ränteavdragen ska successivt trappas ned. Att idag få en skattelättnad för att köpa hus, bil eller låna till en Thailandresa är korkat. Det blir dyrare att bo, ja, Men sänk istället reavinstbeskattningen på privata bostäder. Det ökar rörligheten och kommer att leda till att fler får bostad. Idag bor t.ex. pensionärer i 200kvm villor de ägt i 50 år, men vill inte sälja pga skatten, huset är billigt att bo i (amorterat och låga skulder). Om de skulle få en lägre skatt, skulle de sälja och flytta till en 2:a och en flerbarnsfamilj köper huset istället.

Det ska finnas en skattefinansierad och offentligt driven sjukvård + privata alternativ. Självfallet får de gå med vinst, men driften av all vård (oavsett offentlig eller privat) ska underkastas god uppföljning och kvalitetssäkring. Universitetssjukhusen ska ligga under statlig drift och alltså lyftas bort från Landstingen. Var du bor ska inte påverka tillgången på sjukvård, som det är idag.
image
Skolan ska som idag erbjudas i olika former, offentlig och privat. Samma sak där. De som vill driva en skola, oavsett offentlig eller privat, ska ha en tydlig kvalitetssäkring för att få driva verksamheten och det ska klart framgå hur många lärare det ska finnas/elev m.m. Att kommuner idag har skyldighet att ta hand om elever från en konkursande privat skola ska ändras. De privata måste ta ett större ansvar och därför vill jag ha en ekonomisk ”försäkring” där de måste betala en årlig avgift som ska gå till att hantera de kostnader kommunen har då de ska ta hand om konkursade skolbarn.

Brott ska inte löna sig och ha en generell frigivning efter 2/3 av straffet ska bort. Har du fått 8 år ska du sitta 8 år. Jag vill även ha straffskalan så att det kan adderas för multipla brott. En som rånar en bank + skjuter en polis i armen ska få x år för rånet + y år för mordförsök. En som skjuter ihjäl 7 personer ska ha 7 livstidsstraff. Jag vill även införa ett livstidsstraff utan möjlighet till benådning för de allvarligaste brotten och återfallsförbrytare i den allvarligaste genren.

Vi ska ta emot flyktingar från krisdrabbade områden. Vi ska tillåta arbetskraftsinvandring. En självklarhet att Sverige ska vara ett öppet land med stort humanitärt hjärta. Dock måste vi sätta mål för hur många vi kan ta in. En kvot helt enkelt. I extrema fall (som nu kan anses vara i Syrien/Irak) kan kvoten spräckas. Jag vill se en princip liknande det budgettak vi idag har i riksdagen. Samma tak bör finnas inom invandring och flyktingmottagande. Här måste Sverige och alla länder i EU komma överens om kvoten och den kan t.ex. sättas i förhållande till ett lands BNP dividerat med invånarantal. Ett rikt land som Sverige ska alltså kunna ta emot fler flyktingar/capita än ett fattigare land som t.ex Ungern.

Detta är några tankar kring hur jag skulle vilja se mitt Sverige om jag var den politiker som satte agendan. Kryssa Öberg!

Med doft av bra Sverige //Öberg