Politik

Varför jag tror Israel/Palestinakonflikten är olöslig….

15 juli, 2014 1

I dagarna har socialdemokraternas partiledare i ytterst försiktiga och neutrala ordalag uttalat sig om den upptrappade konflikten mellan Israel och Palestina, främst vid Gaza. Löfven skrev bland annat: ”Hamas bär ansvar för att stoppa den dagliga raketbeskjutningen” och att ”Israel måste respektera internationell rätt, men har självfallet rätt att försvara sig.”

Dagen efter hade inlägget över 2.500 kommentarer, de flesta starkt kritiska och många inlägg direkt brottsliga då det uppmanades om att ”döda alla judar”, ”Hitler borde slutfört sitt arbete” m.m. Dessa uttalanden uppmärksammades inte i mediarapporteringen (som vanligt) utan svensk medias förhållningssätt till denna konflikt är att de oftast och okritiskt tar Palestina i försvar och Israel målas ut som ”The bad guy”. Detta bottnar i tiden tillbaka till Palme och den starka vänsterrörelse som i alla lägen tog (och tar) Palestinas situation och agerande som rättmätiga.

Jag tänker inte ge mig in i skuldfrågan i konflikten. Det har jag för lite kunskap om, så jag undanber mig eventuella kommentarer kring den frågan. Det jag vill belysa är att Hamas är klassat som en terrororganisation, inte bara av Israel. Terrororganisationer ska inte beredas utrymme för att bedriva sin terror. Simple as that. Ta Al Qaida som exempel. Det är en terrororganisation som jag tror 99% av svenskarna anser sakna berättigande och ska bekämpas med alla tänkbara lagliga medel. Allt för att säkra vår demokratiska ordning och värna om vår frihet. Att då anse Hamas vara mer rumsrent ter sig i mina ögon märkligt.

Sedan är det som Löfven skrev i sitt Facebookinlägg att Israel ska följa lagar och internationell rätt, men äger självfallet all rätt att försvara sitt territorium och sina invånare. Israel ska begränsa sitt våld och självfallet skona civilbefolkningen i möjligaste mån, men det är inte lätt med Hamas på andra sidan. De placerar ut raketer, vapen m.m. i bostadshus för att använda sin egen befolkning som ”sköldar” och därmed skuldbelägga Israel då de försöker slå ut de terrorceller Hamas placerat ut i Gaza.

Media rapporterar oerhört sällan om de dagliga raketanfall Hamas utövar mot Israel, utan media rapporterar bara då Israel slår tillbaka, vilket de gör till slut, efter några dagars raketbeskjutning från Hamas. Här önskar jag en mer objektiv nyhetsrapportering så svenskarna får hela bilden presenterad på korrekt sätt.

Palestina äger rätt till sina rättmätiga landområden och Israels bosättningar på de landområdena borde rimligen dras tillbaka. Dock tror jag inte det räcker för att skapa fred för så länge Jerusalem är religiöst centrum för flera religioner, kommer konflikterna att bestå. Jag tror dessvärre att en lösning (tvåstatslösningen) ligger långt borta och under min livstid kommer det inte att lösas. Mitt scenario är att det troligen blir ett storkrig med oerhörda förluster och skador till följd som ”löser” konflikten. Då kommer nya gränser att dras, folk fördrivs och en nyordning kommer till stånd. Detta krig kommer inte att begränsas till Israel och Palestina, utan hela regionen med angränsande länder kommer att dras in och vi får se en helt ny karta ritas i Mellanöstern. Tyvärr till priset av människoliv, lidande och fruktansvärda tragedier.

Med doft av stor pessimism //Öberg

Det finns 1 kommentar

  • Olle skriver:

    Bra inlägg! Tycker det är fruktansvärt att se hur vi svenskar reagerar. Hoppas det blir polisanmälningar och antisemiterna lagförda. Konflikten i mellanöstern är fruktansvärd, komplicerad och svår att överblicka. Allt för många stora intressen möts i området och den största av alla är olja. Vårt beroende av oljan skapar maktbegär och både heliga och oheliga alianser skapas för att man ska få det man vill. Hoppas den sinar