Vårt Finanskommunalråd avgår…

I Enköpings-Posten och på Facebook bekräftar Anna Wiklund (M) att hon inte ställer upp för omval som Moderaternas toppnamn och tillika Kommunstyrelsens Ordförande i Enköping. Efter åtta år känner hon att hon är klar och lämnar över till Ingvar Smedlund.

Ett helt naturligt besked att efter åtta år lämna över till ny ledare för fortsatt förändring. Att sitta åtta år på en så pass utsatt post som kommunens högsta politiska ansvarige kräver sin kvinna, eller man. Det blåser på toppen, från alla håll och alla har synpunkter på allt som beslutas. Från cykelställ till skolbyggen. Att då ha den mentala och fysiska styrkan att stå emot detta är något alla inte klarar…i åtta år. Notera att det är betydligt tuffare att vara på den positionen idag jämfört på Sven-Hugo Petterssons tid, då E-P var den enda distributionskanalen. Idag finns Facebook, webbtidningar, Twitter m.m. som gör jobbet betydligt mer utsatt och det sk ”drevet” kan gå var som helst, när som helst och om vilken fråga som helst.

Det har också en positiv effekt på politiken, då politikerna kommer närmare medborgarna och dialogen mellan medborgare och politiker ökar. Se bara på bloggen!

Anna har gjort oerhört mycket under sin period och hon nämner själv den tuffa start hon fick i och med Bahco’s nedläggning av verktygsproduktionen i Enköping. Ni som inte bor i Enköping vet väl att skiftnyckeln och rörtången har sin födelse i Enköping?
Nedläggningen av Bahco ledde inte till massarbetslöshet, utan det lyckades kommunen och näringslivet lösa på ett strålande sätt. Enköping har växt rejält under Annas ledning och kommunens finanser är bland de bättre i Sverige. Snyggt jobbat!

Under Ingvar Smedlunds tid kommer vi få en kontinuitet och fortsatt fokus på individens frihet, valfrihet och sunda finanser.

Jag tillönskar Anna fortsatt lycka till i hennes framtida uppgifter och hoppas självfallet på fortsatt Alliansstyre efter septembers val. Allt annat vore ett rent och skärt bekymmer för oss kommuninvånare.

Med doft av lokalpolitik //Ö

1 tanke kring ”Vårt Finanskommunalråd avgår…

  1. Göran Södergran

    Jag ser fram emot en majoritet efter valet, som fattar beslut. Det utreds och utreds in absurdum. Hamnområdet och badhus är väl de värsta exemplen. Nej gå till beslut!

Kommentarer är stängda.