Alliansen i Enköping har lagt sin 2105-budget….inkluderat en skattehöjning

Idag presenterade den styrande Alliansen i Enköping sin preliminära 2015-budget. På www.enkoping.se kan jag läsa följande:

”Den borgerliga majoriteten vill fortsätta arbeta för tillväxt, hög kvalitet i välfärden och en ansvarsfull ekonomi i Enköpings kommun. I den preliminära budgeten för 2015 vill den borgerliga majoriteten prioritera förskolan och skolan, livskvalitet för äldre och funktionshindrade och nödvändiga investeringar för Enköpings framtid. I budgeten, som presenterades onsdagen den 7 maj, föreslår de en höjning av kommunalskatten med 50 öre. – Vi tar ansvar för kommunens långsiktiga ekonomi. Med de volymökningar vi har inom vård och omsorg och det stora investeringsbehov kommunen har de närmaste åren är en skattehöjning nödvändig, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Wiklund (M).”
allians

Så vad innebär detta?

En skattehöjning ger 41 miljoner extra på intäktssidan. Hur står sig 41 miljoner? I år beräknas Enköping ta in 1630 miljoner i skatt + 310 miljoner i statliga bidrag, dvs ca knappt 2 miljarder. De 41 miljonerna är en uppräkning med 2,1%. Jag är en förespråkare av att alltid se över förvaltningarnas drift, effektivitet och ekonomi före en skattehöjning. Jag är säker på att Alliansen idag gjort denna översyn och man har även tagit in externa konsulter för att se över verksamheterna, vilket jag också finner vara vettigt. En 2MDRs verksamhet kan alltid förbättras och förändras, men att de som dagligen sitter i verksamheten ska se vad som kan göras är inte alltid enkelt. Med det i beaktande är det i mina ögon klokt att ta in kunskap och erfarenhet från utsidan. Det görs dagligen i den privata verksamheten och varför inte göra det i den offentliga? Syftet är ju att maximera effekten av varje spenderad skattekrona.

Kommunen står inför några rejäla investeringar där badhus, kulturhus, parkeringshus och nybyggd Munkssundsskola står för investeringar i miljardklassen. Utöver det växer kommunen med netto 200-300 personer/år, vilket ställer krav på boende, allmännyttig service, vägar, skola, förskola m.m. Att klara allt detta + daglig drift har sannolikt givit vid handen att 50 öre i skattehöjning kan vara motiverat och acceptabelt. Inget jag gillar, men vad är alternativet bland de partier vi har (eller kan få) i fullmäktige?

Enköpings styrande Allians har under de senaste 7-8 åren jobbat med att kommunen ska ha ett budgetöverskott om 2%/år. En klok tanke som skapar en kostnadsmedvetenhet och stabila finanser. Enköpings finansiella ställning är mycket god och upplåningen är låg. Det innebär självfallet att min och din skatt går direkt till verksamheterna istället för bankernas räntenetto som direkta lånekostnader. Det finns partier som menar att överskottsmålet kan överges…. jag anser det vara huvudlöst och en oansvarig politik som kan försätta Enköpings kommun i allvarliga underskottsproblem med dyr upplåning till följd.

Det ska nu bli intressant att se hur vänsteroppositionen hanterar Alliansens budgetförslag och vilken kritik de har att komma med, för nöjda lär de inte vara(?).

Glöm inte bort att Enköping ligger i Uppsala län och länet har Sveriges lägsta arbetslöshet, Enköping har idag länets lägsta kommunalskatt och länets bästa geografiska läge! 3 goda ting som skapar bra förutsättningar för fortsatt tillväxt i lagom och hanterbar takt.

Med doft av framtidstro //Ö

12 tankar kring ”Alliansen i Enköping har lagt sin 2105-budget….inkluderat en skattehöjning

 1. Lars Karlsson

  Hej Johan!

  Har jag fel om jag tycks minnas att Moderaterna blev överkörda för något år sedan och blev tvungna att gå med på en skattehöjning.

  Om så är fallet, så hade det blivit en större skattehöjning nu.

  Eller?

  Mvh

  Larte

   1. Lars Karlsson

    Ok om var det inte nödvändigt då hur kan det vara nödvändigt igen?
    Ifrån Alliansens synpunkt och främst moderaternas?

    Mvh

    Larte

    1. Johan Öberg Inläggsförfattare

     Sedan dess har flera beslut tagits som är kapitalkrävande och självfallet måste politiker ha en omvärldssyn och för varje år lägga en budget som gårihop, inkl överskottsmål. //Öberg

     1. Lars Karlsson

      Jovisst, men det har ju varken funnits i moderpartiets tankar eller moderaterna här i Enköping.

      Det kanske börjar gå upp några ljus i de moderata kretsarna runt om i Sverige att skattesänkningar inte är lösningarna på allt speciellt inte då det gäller jobben.

     2. Johan Öberg Inläggsförfattare

      Att höja kommunalskatten för att skapa jobb ser jag ingen koppling till. Varje skattehöjning hämmar tillväxt och efterfrågan och utan tillväxt inga jobb. En kommunal skattehöjning kan även hämma inflyttningen till Enköping.

     3. Lars Karlsson

      Det där är ju en liberal höger tro.
      Sänker vi skatterna så följer det bara positivt med allt i dess kölvatten
      Som du själv skriver så måste man ju klara investeringar för att få Enköping attraktivare, det klarar du inte med sänkt skatt.
      Jag tror ju på er ide i Alliansen att folk verkligen är så krass att de först och främst kollar hur kommunal-skatten är.
      Och om dessa investeringar ska kunna genomföras behövd det alltså en höjd kommunal-skatt nu vilket du tycker är bra.
      Och iom att man gör dessa satsningar så kommer det ju naturligtvis att skapas jobb.
      Så, nej man kan inte hålla på att sänka skatt i evigheter och tro på att det löser allt, man måste se till att kommunen fungerar inom alla områden för att vara attraktiva för inflyttning.

     4. Johan Öberg Inläggsförfattare

      Den kommunala Alliansen har väl inte sänkt några skatter de senaste åren utan bara undvikit att höja dem? Men en inflyttning till kommunen skapas ett bredare skatteunderlag och därmed utrymme för investeringar, så en skattehöjning är inte alltid lösningen. Nu har Alliansen föreslagit detta för 2015 och det är bara att ”gilla läget” och se om de nya 41 miljonerna gör skillnad i en positiv bemärkelse.

     5. Lars Karlsson

      Nu pratar jag inte enbart om Enköping utan om Sverige i stort, och då blir det ju att skattesänkningar ska göra allt jobb.
      Enköpings politiken ska jag börja läsa in mig på fram till valet.
      Jag ska träffa Helena Proos imorgon.
      Anna Wiklund har lovat mig en lunch med diskussion, men det verkar som om hon kommer att smita denna gång.
      Anders Wikman och jag har diskuterat om mitt politiska engagemang.
      Så jag ska väl vara mera specifik när jag skriver så att det är det Allians-styrda Sverige jag menar och där har man skattesänkningar som lösningar på det mesta utan att ha ett dugg på fötterna.

 2. Helena Proos

  Lite rättelser

  vi hart inte länets lägsta arbetslöshet inte ens nästan !!
  Vi höjde skatten med 35 öre inte 25

  1. Johan Öberg Inläggsförfattare

   Tack Helena för rättelsen. Gällande skattehöjningen var jag osäker redan då jag skrev. Gällande arbetslösheten har jag nog fått det om bakfoten då jag egentligen hade Uppsala län i åtanke. I ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen daterat 11/4 2014 står det: ”Antalet arbetslösa i Uppsala län sjönk kraftigt i mars 2014 och nedgången omfattar samtliga kommuner i länet. Antalet arbetslösa i länet är nu under 10 000 personer eller 5,7 procent vilket är lägst i Sverige.” Håbo och Knivsta är vad jag vet två kommuner som har lägre arbetslöshet och det kan säkert finnas fler. Ber om ursäkt för mitt faktafel och tackar än en gång för rättelsen. //Öberg Note: Har korrigerat blogginlägget efter Helenas rättelse.

 3. ErikLtz

  Enköpings investeringar – mja, rent budgettekniskt brukar man skilja på driftbudget och investeringsbudget, alltså:

  + driftbudgeten där årets intäkter (skatt, statsbidrag och avgifter) fördelas på årets löpande utgifter (löner som största post, så mat, skolböcker, hyror, underhåll med mer)

  + investeringsbudget där man kan satsa för inflyttning, för jobb eller något annat

  Det är driftbudgeten som bör ge ett överskott på 2% ”över en konjunkturcykel”. Kopplingen mellan de två budgetarna utgörs främst av posten avskrivning där man i driftbudgeten fördelar ut gjorda investeringar över ett antal år, exempelvis 25 eller 50 år framåt i tiden. Och till investeringar kan man låna istället för att höja skatten.

  Sen är det lite si och så med om man faktiskt får med den driftkostnad en investering ofta medför (drift av simhall, räntor på lånade pengar mm) – å andra sidan finns investeringar som faktiskt innebär sänkt driftkostnad (ex tilläggsisolera) eller leder till fler i arbete och i bästa fall både sänkt kostnad för försörjningsstöd och ökade skatteintäkter – alltså flera skäl till att skatten inte behöver höjas för att kunna satsa.

  Huruvida parkeringshus, simhall, kulturhus och skola faktiskt ger ökade skatteintäkter genom inflyttning och besöksnäring samt fler jobb kan och har säkert analyserats djupare, men en sanning är att så snart man öppnar för skattehöjning dödar man varje tanke om att spara i den kommunala administrationen – som att trycka nya pengar 😐

Kommentarer är stängda.