Arkebusering återinförs i världens största demokrati…..

Jag har med uppgivenhet och illamående följt USA’s problem med deras avrättningsmetoder de senaste året. Som ni kanske känner till har man avrättat de dödsdömda med giftinjektion eftersom det anses vara mest humant.

Hur fan en avrättning ens kan kallas human övergår mitt förstånd!

Med nu resonerar jänkarna precis så. Ett danskt läkemedelsbolag har stått för produktionen av det dödliga giftet och när danskarna fick kännedom om att deras preparat användes för avrättningar i USA, stoppade man leveranserna.

Som en följd av detta har USA haft svårt att hitta ett lämpligt ersättningsgift och det verkar som om de försökt mixa till egna blandningar med fruktansvärt resultat. Avrättningar har tagit upp till flera timmar, med svåra smärtor för de dödsdömda och vid ett tillfälle dog den dömde av hjärtinfarkt som en konsekvens av felaktigt gift. Fruktansvärt!

Jag kan finna det märkligt att ett land som USA inte mäktar med att producera skiten själva….men det är en annan historia.

Så, vad vill en del stater i USA göra istället? Utah vill införa arkebusering. Humant och effektivt tycker de skjutglada jänkarna. image Vi nås av filmklipp där IS skjuter oliktänkande med nackskott, vilket vi ständigt förfasas över och fördömer som barbariskt. Nu har vi USA, ”världens största demokrati”, som står i begrepp att med vapen avrätta sina medborgare. Är det någon skillnad mellan att USA skjuter sina medborgare jämfört med IS? Egentligen inte, för i båda fallen anser deras respektive ledning att en människa brutit mot gällande lag och det kan då leda till ett dödsstraff. En domstol i Utah kan bestämma över liv och död precis som en domstol kan göra detsamma i norra Irak, under IS flagg och lagar.

I båda fallen är det helt förkastligt. Ingen domstol, gruppering eller enskild människa ska kunna besluta om att släcka en annan människas liv som straff för att den personen begått ett brott. Detta oavsett brottets art. Livet är suveränt och oantastligt.

Därför borde USA avskaffa dödsstraffet. Det finns oändligt många undersökningar om att dödsstraffet inte har något preventivt syfte. Den som begår ett allvarligt brott gör det utan tanke på konsekvensen. Det sker oftast i ren affektion och en potentiell mördare slutar inte att mörda bara för att hen riskerar ett dödsstraff. Slutligen är det ju så att om en stat har bestämt att det är olagligt att mörda andra människor kan staten inte göra samma sak mot sina invånare.

Avslutningsvis tycker jag det är bra att Pippi Långstrumps pappa fråntagits titeln ”Negerkung”. De som skriker om att det är ett angrepp på tryckfriheten, mot Astrids vilja m.m. är ute i ogjort väder. Redan 1992 godkände Astrid ett byte från Negerkung till Kannibalkung. image Vi har sannerligen viktigare saker att bekymra oss över än denna triviala bagatell.

Med doft av liv //Öberg

1 tanke kring ”Arkebusering återinförs i världens största demokrati…..

  1. ErikLtz

    Mja, dödsstraff igen – men om man nu ändå har det (vilket jag också är emot) så verkar en snabb metod som ett skjutvapen egentligen bättre än giftsprutor. Skillnaden mellan IS och US är just den demokratiska rättstat som ligger bakom utdömandet gentemot summariska sharia-lagar som gör alla med annan trosinriktning till fiender som skall dödas utan rättegång.
    Beträffande Pippi-bagatellen, hur i hum-hum kan kannibalkung – som alltså implicerar att folket äter människokött – vara bättre än den tidigare benämningen? Från ”omodernt” till ”vidrigt”? Ehum…

Kommentarer är stängda.