Bredsand åt rätt eller fel håll…..

Vill först meddela att mitt blogginlägg om de nya Enköpingsdemokraterna gav rekord i delningar och läsare. 2500 läsare på ca 48 timmar är fantastiska siffror och jag bockar för responsen.

Vi Enköpingsbor har nåtts av nyheten att våra politiker har långt framskridna planer på att förändra kommunens ”kronjuvel” Bredsand. För er som aldrig besökt Bredsand är det en naturskön badplats vid Mälaren som även inhyser restaurang, camping och några stugor för uthyrning. bresse Restaurangen och campingen drivs av privata näringsidkare. Inga beslut är tagna utan kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott har dragit fram ett förslag som nu är ute på samråd, vilket ger berörda parter chans att få tycka till. Det är bra att planer som dessa går på samråd så politiker får värdefull återkoppling från de som anser att förslaget är bra eller dåligt.

Som alltid är det ofta ”särintressen” som låter högst och mest och då i negativ riktning. Det kan vara boende som ser sin närmiljö förändras eller friluftsmänniskor som får sina invanda gångstigar flyttade m.m. I detta fall sätts det nu upp lappar på träd m.m. i Bredsand där man kräver stopp och ingen förändring. Jag har all respekt för dessa synpunkter men jag försöker se frågor som dessa i ett större perspektiv, dvs kommunnytta. Är en förändring till nytta för alla, eller en majoritet av kommunens invånare eller ej?

Vad vill kommunen göra?

Nordic Camping är idag arrendator och de vill ju utveckla området i syfte att tjäna pengar samt skapa ett område som lockar turister till Bredsand. Som ett led i att låta arrendatorn utveckla Bredsand vill kommunen omvandla avtalet till att upplåta området som tomträtt. Politkerna menar att det ger Nordic Camping bättre möjligheter att utveckla området. Kritiker menar att Nordic Camping då kan sälja rörelsen till en som inte sätter Bredsands utveckling i första rummet. I nuvarande upplåtelseform är det kommunen som bestämmer vem som hyr. Kritikernas synpunkt anser jag vara högst berättigad för ett område som Bredsand.
bressekrog
Om kommunen beslutar om tomträttsavtal för Bredsand (och Nordic Camping) avser kommunen ändra detaljplanen som medger byggnation av 15 campingstugor á 30kvm + 10kvm altan, strandnära. Här ser jag inga problem med att bygga stugorna. På den tomt det avses byggas ligger en fotbollsplan och en sådan kan kännas vara överflödig då det t.ex. finns en beachvolleybollplan att tillgå för de som vill lira lite istället för bad. Man avser samtidigt dra fram en bilväg till stugorna och här protesterar en del då de anser det vara trafikfarligt då barn m.m. rör sig på området. Jag håller med och varför ska man behöva köra med bil ända till stugan? Använd befintlig parkering och upplåt cykelkärror för de som vill transportera sitt bagage. Säkrare och trevligare samt att avståndet att promenera är endast 50-100 meter. Strax bakom Bresse Krog är det tänkt att stugorna ska placeras.

Med 15 campingstugor ökar kundunderlaget för krogen och det blir mer liv och rörelse på området. En bra lösning. Dock skulle jag vilja se ytterligare fokus kring Bredsand. Anlägg en rejäl brygga med möjlighet för 10-20 båtar att lägga till i ett nybyggt Bredsand Gästhamn. Se till att hopptornet kommer på plats och klargör redan nu att gräsmattorna ska bevattnas (samt vem som ansvarar för den delen!). Som det var förra sommaren var det inte välkomnande och brist på vatten kan inte vara orsaken….

Det ryktas om att kommunen ska hålla ett informationsmöte gällande Bredsand men på kommunens hemsida är det inget som antyder detta. Samrådstiden går ut den 10 juni och fullmäktige förväntas ta beslut i december 2014.

Med den information jag har är stugbygge ett bra förslag. Att kommunen avhänder sig äganderätten för ett område som Bredsand känns tveksamt, för då tappar man kontrollen över vem som ska drifta området samt i vilket syfte. Bredsand har ett historiskt och nuvarande viktigt värde för alla Enköpingsbor. Om man inte via avtal kan säkra kvalitéten och andra viktiga bitar av en ägare av Bredsand är det bättre att kommunen hyr ut i nuvarande form.

Med doft av sand och glass //Ö

1 tanke kring ”Bredsand åt rätt eller fel håll…..

  1. Örjan

    Skippa investeringen i P-huset och utveckla Bredsand med stugor och vad som nu kan krävas och låt sedan någon entreprenör driva stället.
    Jag hoppas verkligen att kommunen INTE faller tillföga igen och säljer av området.
    Och håller med dig, det kan inte vara ngt stort besvär att bära bagaget några meter extra. 🙂

Kommentarer är stängda.