Kategoriarkiv: Enköping

Enköpings Hyresbostäder skjuter på andra….

VD’n för det kommunalägda bostadsbolaget Enköpings Hyresbostäder (EHB) och dess styrelseordförande (S-politiker) skriver i dagens Enköpings-Posten en insändare, där de försöker ge sig på att förklara läget med de 2 höghus de avser sälja.

Jag har skrivit en inlägg tidigare om själva försäljningen, prisbild, antalet lägenheter m.m och du finner det inlägget här: EHB säljer!

Det denna duo nu gör, är att försöka förklara (bort) deras misstag.

1. De säger att hyran är hög i detta område och att många bor korta perioder, tills något billigare dyker upp. Detta fördyrar för EHB då det sliter mer på lägenheterna.

Kommentar: Hyresnivån kände väl VD och styrelse till innan ni beslutade bygga? Vilken omvärldsanalys gjordes, då det faktum att vanligt folk inte har råd att bo där verkar komma som en överraskning?

2. De skriver vidare att lägenheterna har färre sökande än normalt.

Kommentar: Yeah wow! Vem vill pröjsa 8 000 kr för en tvåa eller 15 000 kr för en femma? Omvärldsanalys verkar saknas även här. Har man inte kikat på vad en Enköpingsbo skulle kunna tänka sig att betala för en nyproducerad hyresrätt? Tydligen inte, för nu har området en hög andel nyanlända som boende. Det är helt okej för stunden för de måste ju bo någonstans, men långsiktigt inte okej.

3. De skriver vidare att ett område mår bäst av blandad bebyggelse och olika ägarformer och därför kan EHB lägga ut 66% av höghusen till försäljning som BRF.

Kommentar: Det torde knappast vara ett kommunalt bostadsbolags prio 1 att bygga hus i spekulation, dvs sälja som BRF, bara för att det ska vara blandad bebyggelse? EHB borde rimligen fokusera på hyresrätter, som vår S-ledda kommun vurmat för sedan Per Albin Hanssons tid. Låt de privata fastighetsbolgagen ägna sig åt BRF-byggande. Det här låter som en efterkonstruktion av EHB för att påvisa att försäljningen är motiverad. Notera att när de byggde de tre höghusen nämndes inte ett ord om BRF och blandad bebyggelse!

4. Kommunfullmäktige klubbade försäljningsbeslutet, vilket sedan överklagades till förvaltningsrätten. Tror mig komma ihåg att det var MP som tog det initiativet. Detta anser nu denna duo (VD och styrelseordförande) vara ”djupt olyckligt”.

Kommentar: Eftersom detta är en nödlösning av ett kommunalt bostadsbolag i begynnande kris, är det givet att de skyller på politiken. Ett överklagande sinkar EHB’s möjlighet att kränga lägenheterna och risken ökar för synnerligen stora förluster.

5. Duon rundar av med att konstatera: EHB är försatt i en svår ekonomisk situation och att valåret kommer att leda till att deras affärsmässiga bedömningar tas över av politiska dito.

Kommentar: Ett kommunalt bostadsbolag har väl alltid de politiska bedömningarna att förhålla sig till, valår eller inte valår. Duon visar prov på svag affärsmässighet när man skjuter på politiken nu när det gungar under fötterna, istället för att erkänna sina egna strategiska misstag i denna bostadssoppa. Extra anmärkningsvärt är att EHBs styrelseordförande är Socialdemokrat och driver en fråga om bostadsspekulation!

Notan faller tillbaka i första hand på EHBs hyresgäster och i andra hand på oss skattebetalare.

Med doft av rappakalja, //Öberg

Sälja Ena Energi eller ej?

Våra Enköpingspolitiker funderar nu kring att sälja vårt kommunägda energibolag, Ena Energi.

Orsaken är att bolaget står inför ett investeringsbehov om 500-1200 miljoner. Det lägre beloppet gäller en ny panna och att verket blir kvar på nuvarande plats, i Enköpings hamn. Det högre beloppet avser helt nytt verk på annan plats.

Anledningen till ny placering är att det finns en politisk (och folklig) ambition att utveckla Enköpings vattennära områden för boende, handel och park/strövområden.

Det lutar åt, vad jag kan bedöma idag, att man från politiskt håll ser på alternativet att sälja hela rasket till en privat aktör som då får ta investeringarna och med det en flytt av hela verket.

Politisk argumentation, från bl.a. Matz Keijser (S), är att det ska finansieras med eget kapital och därmed (efter att läst hans kommentarer) tolkar jag det som att hans åsikt pekar åt en försäljning.

Låt mig ställa en fråga. Varför ha kravet att det ska finansieras med eget kapital? Varför inte låna till investeringen, för det lär ett privat företag göra. Därmed landar lånekostnaden på samma belopp, oavsett ägare. Kommunen äger marken där verket står idag och om kommunen beslutar behålla Ena Energi och bygga nytt på annan plats, lär man kunna få några rejäla miljoner för den mark som ligger vid hamnen. Därmed kan belåningen minska.

Det jag inte förstår i argumentationen att sälja Ena Energi är hur det kan bli en bättre lösning för kommunen och värmeverkets kunder, sett till investering och en flytt.
En köpare har rimligen ganska exakt lika stora kostnader för investeringen som Enköpings kommun skulle ha. En köpare vill ha avkastning, precis som jag förväntar mig att politikerna vill ha från ett kommunalt drivet energibolag.

Vad är det då som driver politikerna att sälja?

Är det att kunna hiva in ett par/tre hundra miljoner vid en försäljning, för en lönsam kundstock och slippa allt ansvar för investering, drift och underhåll?

Det verkar vara helt okej, men att bygga en simhall för 400-550 miljoner är inga problem, när man säkert kan få ett par/tre hederliga bassänger för halva beloppet, i anslutning till befintligt Idrottshus. Eller en ishall för 70 mille, när det egentligen var frågan om en islada för 15-20 miljoner. Eller att köpa en rivningstomt och bekosta utgrävningarna till en slutnota om drygt 25 miljoner.

Lägg fram argumenten för att sälja och gör det utan politiska finter, så kan vi medborgare ta ställning till ert sätt att resonera. Vilka partier är för en försäljning och vilka är emot? Jag är inte helt främmande för att göra denna fråga till en valfråga…men låt mig gissa….politikerna vill inte det och därför kommer ett beslut innan sommaren 2018!

Med doft av oklar ekonomisk redovisning, //Öberg

Dialog om framtida Enköping….

På Enköpings kommuns hemsida finns nu handlingar som berör oss alla, i allra högsta grad.

Det gäller framtagandet av en ny FÖP, Fördjupad ÖversiktsPlan. I den slår man fast färdriktningen i hur i Enköpings tätort ska utvecklas de kommande 25 åren.

Klicka HÄR så kommer du till utredningen

Kommunen vill nu veta vad du tycker! Jag har tillbringat förmiddagen med att skumma igenom alla dokument och skapat mig en uppfattning om hur våra gator och torg ska utvecklas. FÖPen tar självklart höjd för i vilken geografisk riktning staden ska växa samt i vilket format. Utöver detta belyser den bl.a. gång- och cykelvägar, gågator, grönytor, skolan, kommunal service, bil- och kollektivtrafik, miljö m.m.

Sitt inte på läktaren och gnäll. Investera någon timme i detta arbete och ta del av vår vackra stads framtid. Det är nu du kan bidra till att peka ut färdriktningen och verkligen påverka hur du vill se ditt Enköping!

Under tiden den 11 december till och med den 12 februari finns ett förslag på plan för Enköpings stad på granskning. Då har du möjlighet att skicka in dina synpunkter till kommunen.

Informationen finns på kommunens hemsida samt tryckta handlingar finns utställda i Kommunhusets entré, kommunens bibliotek, Westerlundska gymnasiet, Kulturskolan, museet och Idrottshuset. Dina synpunkter vill kommunen ha senast 12 februari.

I juni 2018 ska FÖPen vara klar och spikad!

Med doft av dialog, //Öberg

Lokal socialdemokrati i konflikt med nationell?

Jag var på den månatliga företagarfrukosten i morse. Niclas Buskenström driver detta framgångsrika koncept och firade i morse 8 år som ägare och programledare. Grattis Niclas!

Nilcas gillar sol!


God Morgon Enköping

Konceptet är av typen ”morgonsoffa”, där Niclas har gäster som han har en intervju med, i en avslappnad och skön miljö. Varje träff lockar ca 120-150 personer (fantastiska siffror!). Rätta mig om jag har fel Niclas, gällande besökarna.

I morse hade han ett relativt nystartat och oerhört framgångsrikt företag i soffan. Allas Vård & Omsorg är ett privat drivet företag som bedriver hemsjukvård.

Allas Vård & Omsorg AB

De har på ett par år gått från noll till 30 anställda och leder kundnöjdsindex i Enköpings kommun när det gäller alla som bedriver hemsjukvård.

Grattis och bra jobbat Allas Vård & Omsorg!

Efter soffpratet med företagets ägare och grymt engagerade entreprenörer, klev vårt finanskommunalråd upp på scenen. Helena Proos (Socialdemokraterna), som är kommunstyrelsens ordförande, ville berätta om något som rör den kommunala verksamheten (som någon kommunrepresentant gör varje frukostträff).

Helena

Nu kommer min poäng med detta blogginlägg.

Helena började med att berömma Allas Vård & Omsorg.

Rejält.

Hon hade bara för någon vecka sedan besökt företaget och fått ett fantastiskt bra intryck av hur verksamheten bedrivs. Hon var mäkta imonerad av att de hade nära noll sjukfrånvaro och ville verkligen veta hur Enköpings kommuns vård- & omsorgsavdelning ska kunna lära av detta privata initiativ för att få ner sjuktalen. Hon var också imponerad av hur framgångsrika dessa entreprenörer var inom vård- & omsorgsbranschen.

Bra Helena!

Men Helenas beröm klingar illa med hur hennes parti ser på just privata företag inom vård- & omsorgssektorn.

Ingen vinst i privata vårdbolag!

Hennes parti vill förbjuda att företag som Allas Vård & Omsorg inte ska kunna bedriva den framgångsrika verksamhet som hon i morse hyllade till skyarna!

Med Reepaluutredningen på bordet blir det i princip omöjligt för Elvir och Murisa (ägare av Allas Vård & Omsorg AB) att bedriva den verksamhet som Helena hyllar.

Det blir därför oerhört patetiskt och märkligt att hon inför 150 företagare hyllar något som hennes parti vill begränsa (och i princip strypa). Hon har helt rätt i att lyfta fram framgångsrika företagare, men det rimmar illa med hennes ideologiska kompass.

Hon presenterade ett perfekt exempel på hyckleri och jag var inte ensam om att tycka att morgonens uttalande av vårt kommunalråd var märkligt, för hon står där som politisk representant och inget annat.

Med doft av teater, //Öberg

ESK Hockey kräver kommunen på miljonbelopp….

Jag konstaterar att den nya ishallen haft vissa inkörningsproblem där bl.a.sargen som installerats visat sig vara bristfällig.

Nya ishallen

Nu kräver ESK Hockey kommunen på dryga miljonen. Enköpings-Posten skriver att ESK Hockey måste lägga mycket tid på att bland annat rätta till scheman, man har fått minskade träningstider och förtroendet hos medlemmar och allmänhet minskar. En konsekvens av uteblivna intäkter, ökade kostnader samt goodwillersättning.

1. På vilket sätt har ESK Hockey kostnader för förlorad godwill?
2. På vilket sätt har ESK Hockey ökade kostnader idag jämfört med för några veckor sedan?
3. På vilket sätt har ESK Hockey uteblivna intäkter som inte är kopplade till kommunala bidrag i form av aktivitetsstöd?

Jag kan förstå att man är frustrerad över debaclet med sargen och att hockeyn inte kan nyttja ishallen som planerat. Det ESK Hockey verkar glömma bort är att konståkningen, som tidigare nyttjat Bahcohallen, tränar nu i nya ishallen. Det borde rimligen frigöra en hel del tider för ESK Hockey i Bahcohallen….?

ESK Hockey har haft EN ishall i en herrans massa år. Nu har man TVÅ ishallar och kommunen har bjussat dem på en hall värd 65-70 miljoner. Hall nummer TVÅ är försenad med ca 60-90 dagar och som tack för detta kräver man kommunen på drygt en miljon.

Jag har ett förslag till Enköpings kommun: Ge fan i och hyr ut den nya ishallen till ESK Hockey. Låt konståkningen och allmnheten nyttja hallen, så kan surgubbarna i ESK Hockey’s styrelse sitta och lipa i Bahcohallen.

Med doft av otacksamhet, //Öberg

260 miljoner för 88 lägenheter….

Enköpings Hyresbostäder (EHB) redovisar idag uppgifter om att de två 13-våningshus som ska säljas (och konverteras till bostadsrätter), beräknas inbringa 260 miljoner kronor.

Bild från EHBs Facebooksida


88 lägenheter, 2-5 rum & kök, genom 260 miljoner gör att varje lägenhet värderas till ett genomsnitt om ca 3 100 000 kr.

Jag har några frågor kring denna fastighetsaffär:

1. Vilken kostnad byggs husen för? Det är en högst relevant fråga, för att avgöra om EHB förväntas göra en vinst eller förlust genom denna kovändning.

2. Hur många kvm boyta motsvarar de lägenheter som nu säljs? Också en viktig fråga, för att bedöma värdet på detta projekt jämfört med andra nyproduktioner som byggs för bostadsrättsägande.

3. Vilken hyra får bostadsrättsköparna/kvm? En fråga som krokar i nummer 2, för att bedöma värdet för eventuella köpare av lägenheterna.

4. Vad tycker Socialdemokraterna, som har den politiska makten i Enköping, om att det kommunala bostadsbolaget ägnar sig åt fastighetsspekulation? Det har varit tyst från den politiska ledningen gällande detta mångmiljonprojekt. Socialdemokraterna, som hela tiden värnat hyresrätten som boendeform, gör nu helt om och kastar sig in i vinstjakt och spekulationsekonomi. Och de gör det med skattemedel som insats.

5. Hur vill (S) att Enköpings Hyresbostäder framgent ska agera gällande nyproduktion? En högst relevant fråga. Är detta Socialdemokraternas nya strategi, dvs bygga hyresrätter och om det går trögt att hyra ut dem, säljs fastigheterna på den öppna marknaden med oerhörda risker som följd.

6. Enligt EHBs VD plöjde bolaget ned 10 miljoner i projektstadiet och de konstaterade då att det blir dyra lägenheter. Vad gör man då? Jo, man fullföljer projektet och bygger dyra lägenheter i alla fall. Vem står till svars för att nuvarande situation uppstått? Kan någon anse detta vara okej?….knappast om du frågar mig. Därmed bör och måste ett ansvar utkrävas, för vi snackar inte om ett felprojekterat cykelställ utan ett ”prestigeprojekt” värt drygt en kvarts miljard kronor!

7. Finns det inskrivet i ägardirektivet att EHB får (och ska) pyssla med detta?

Många frågor men ännu inga politiska svar…

Med doft av 260 miljoner frågor, //Öberg

Enköpings Hyresbostäder agerar märkligt….

I Enköpings-Posten kan vi läsa att vårt kommunala bostadsbolag, Enköpings Hyresbostäder (EHB), avser sälja två av de tre höghusen som nu byggs nära Westerlundska Gymnasiet, vilka är 13 våningar höga. Ett prestigebygge av EHB som de varit stolta över att bygga. ”Vanligt folk” har sedan första spadtaget funderat mer kring vem som ska ha råd att bo där……men den analysen verkar EHB inte gjort innan styrelsen tog beslutet att bygga.

Bild från EHBs hemsida

Enköpings-Posten skriver att 84 av de 130 lägenheterna ska säljas och konverteras till bostadsrätter. Det tredje höghuset blir hyresrätter och kommunalt LSS-boende (LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Hur mycket en försäljning av de båda höghusen kan inbringa är idag oklart.

Peter Ekström (S), är ordförande i EHBs styrelse. Han säger till EP att; ”–Som styrelse har vi alltid ett ­ansvar att förvalta bolagets fastighetsportfölj på ett så bra sätt som möjligt när det gäller förvärv, underhåll och avyttringar så att våra bostäder kommer så många Enköpingsbor som möjligt till gagn”.

Hur kan en styrelse ta ett beslut om att bygga 130 lägenheter, fördelat på 3 höghus, utan att ha koll på hyressättningen, förväntad efterfrågan i förhållande till utbud? Styrelsen har totalt missbedömt kostnadsmassan för att bygga husen, vilket ger en hyra som inte håller för ”vanligt folk”. Nu konstaterar de att lägenheterna är iskalla och de sitter med Svarte Petter.

Då tar man ett beslut att sälja två tredjedelar och göra dessa till bostadsrätter. Jag funderar kring följande:

1. Man har ingen aning om vad husen kan inbringa vid en försäljning, dvs blir det plus eller minus?
2. Vem står för en ev förlust?
3. Hur kan en styrelse ha så kortsiktiga beslutshorisonter att man innan husen är färdigbyggda, får kalla fötter och vill sälja?
4. Hur kan en styrelse fatta ett beslut om att bygga, där hyresnivåerna med facit i handen är för höga?

Läser man kommunens förvaltingsberättelse 2015 framgår att kommunen har ett borgensåtagande motsvarande 165 miljoner för nybyggnation Sadelmakaren. Om det avser höghusen eller de redan färdigställda hyreshusen framgår ej.

EHBs styrelse enl enkoping.se


EHB ska inte spekulera i byggprojekt som dessa om kommunen har en borgen i botten. Jag har definitivt inget intresse att täcka en förlust via skattsedeln och EHBs hyresgäster har definitivt inget intresse i att täcka för upp styrelsens märkliga beslut via höjda hyror.

EHB ska leverera minst 10% i avkastning/år, så det är inga dåliga krav kommunen har på bolaget. Skulle man sälja dessa två 13-våningshus med några miljoner i förlust, leder det till höjda hyror för EHBs hyresgäster, eller uppskjutna renoveringar. Vinster i välfärden ogillar S, men vinster från hyresgäster som redan i botten betalar höga hyror är okej…

Det vore önskvärt med en förklaring kring detta märkliga beslut och frågorna skickar jag till ordförande Peter Ekström (S) och/eller Lars-Peter Swärdh (M).

Med doft av felkalkyl, //Öberg

EnköpingsFestivalen – Ett vågat, men efterlängtat evenemang!

Nu till helgen, med start torsdag den 6 juli, arrangeras EnköpingsFestivalen! På Torggatan, vid Idrottshuset, bygger arrangörerna upp ett festivalområde och allt ska vara klart för öppning kl 16.00 torsdag eftermiddag.

Vill du läsa mer om program, öppettider m.m. besöker du enklast deras hemsida www.enkopingsfestivalen.se

Arrangörerna Henrik Lindblom, Sara Karlsson Olsson och Kimmo Asikainen har min fulla respekt för den satsning de gör. Få är insatta i projektets omfattning och vad allt kostar. Därför knorrar en del (som vanligt) över biljettpriserna och tycker det är dyrt. En tvådagarsbiljett kostar idag 695 kr, men har sålts till betydligt lägre pris för de som vågat satsa på förköp.

Det är dyrt, men bara om du jämför med evenemang där t.ex. kommuner pumpar in pengar och biljettpriset kan stanna på 150 kr/dag. Men ska kommuner pumpa in pengar i sådana här evenemang? Absolut inte, om du frågar mig. De kan definitivt vara tillmötesgående när det kommer till upplåtande av mark m.m. som egentligen inte kostar kommunen något extra, men där ska det kommunala åtagandet stanna. Resten ska finansieras av sponsorer och entrébiljetter.

Kommer Enköpingsborna att gå man ur huse för att besöka festivalen?

Jag tänker inte satsa en hundring på det rätta svaret, för historien visar att Enköpingsborna kan vara svårflörtade när det kommer till att betala för upplevelser. Helt klart kommer torsdagens gratiskväll (fri entré) att vara proppfull. Det kan jag lova, med en hundring i insats!

Fredag och lördag? Vi får se. Vädret kommer att bli bra, så det kan vi inte skylla på om det blir en flopp. Artisterna? Där är det alltid svårt att kommentera bra eller dåligt, för musiksmaken är lika differentierad som antalet besökare. Artister som Magnus Uggla, E-type, Markoolio, Vigiland, Hoffmaestro, Lisa Ajax m.m. är en startuppställning som i mina ögon riktar sig mot en publik en bit över 30 år. När jag frågat de runt 18-22 år, får jag intrycket att startfältet inte motiverar en investering om 695 kr. Jag tror inte arrangörerna riktar in sig mot ”Bråvallapubliken” utan de försöker istället skjuta in sitt startfält och arrangemang mot en lite mognare och köpstarkare publik. Rätt fokus om du frågar mig.

Jag ska besöka EnköpingsFestivalen torsdag och fredag och jag hoppas verkligen evenemanget blir lyckat och välbesökt! Alla förutsättningar finns för att det ska bli så och arrangörerna förtjänar verkligen framgången och Enköping förtjänar definitivt en riktigt bra sommarfest. Svårare än så är det inte!

Med doft av party, //Öberg

Enköpings kommun – nu Fairtradecertifierat…

I lokaltidningen kunde vi i veckan läsa att Enköping blivit en Fairtrade-certifierad kommun. Vårt finanskommunalråd, Helena Proos (S), är förstås glad över detta och poserar på bild i tidningen med bl.a. diplomet.

Kostnaden för detta är måttliga 15.000 kronor/år och för arbetet med Fairtrade finns en styrgrupp med politiker, tjänstemän och representanter från det lokala näringslivet representerade. Inget arvode utgår, men de som sitter i styrgruppen lär rimligen inte göra detta på fritiden, så någon betalar tiden för en del av medlemmarna?

Vem har initierat detta? Jo, det fanns med som en del i budgeten som togs av kommunfullmäktige 2015. Utöver det har det varit en del andra skrivelser – motioner bland annat. Det är alltså sittande majoritet som sjösatt projektet, dvs i huvudsak (S).

Fairtrade består av en föreing och ett aktiebolag. Aktiebolaget ägs av LO och i styrelsen sitter Wanja Lundby Wedin som styrelseordförande (hon var tidigare LO’s ordförande) och övriga styrelseledamöter har direkta kopplingar till LO och arbetarrörelsen.

Föreningen drivs av bl.a bidrag från staten men intäkterna från bl.a kommunernas årsavgifter landar såklart i aktiebolaget. Aktiebolaget har ett eget kapital om ca 15 miljoner, men LO sitter på dessa pengar och låter istället föreningen Fairtrade finansieras av i huvudsak statliga bidrag. Fiffig lösning om du frågar mig.

Så, varför ska Enköpings kommun vara med och finansiera LO’s arbete och lobbyverksamhet via medlemskap i Fairtrade?
LO har representation i Socialdemokraternas styrelse och är regeringspartiets stora bidragsgivare. Som tack för sin finansiering av (S), förväntar de sig få genomslag för sina åsikter genom att regeringen driver deras frågor i riksdagen.

Enköpings-Posten citerar; – Om vi vet att vi kan göra skillnad så är det viktigt att vi gör skillnad. Det vi gör är att se till att fler barn får gå till skolan och att fler vuxna får en lön de kan leva på. Vi lovar att vi ska göra världen lite bättre, berättade Helena Proos (s) under sitt följande tal och berättade sedan bland annat om kommunens satsning på att köpa lokalproducerat och fairtrade-certifierat vid olika upphandlingar, till exempel lokalproducerat kött till skolmaten.

Fairtradecertifieringen är tänkt att fungera så att kommunen ska fokusera mer på en utvald kategori produkter, som LO varit med och pekat ut. Känns bra, eller hur?

Jag har läst en analys som Rebecka Weidmo Uvell gjort och hon kommer fram till att rättvisemärkt är inte alls rättvist, och det är ett av problemen med Fairtrade. I förlängningen får alltså LO del av opinionsbildningen som kommuner betalar med skattemedel.

Timbros projektledare Lydiah Wålsten har i en SvD-artikel rett ut varför detta inte är bra och då tittat på kaffeodling:

”Fairtrade vill framställa sig som ett alternativ till vanlig handel, men till skillnad från vanlig handel kommer Fairtrade aldrig att kunna omfatta alla bönder. Höga krav ställs på produktion och organisation för att en kaffeproducent ska bli certifierad som Fairtrade. Krav som långt ifrån alla bönder har råd med. Därför skapas ett insider-outsider-problem, där de mest utsatta kaffeodlarna aldrig blir Fairtradecertifierade.”

Han fortsätter….

”Fairtrades system bygger också på minimipriser. Det betyder att de certifierade bönderna garanteras ett lägsta pris för sina kaffebönor som är högre än marknadspriset. Priset ska täcka produktionskostnaderna. Dessvärre sätter minimipriset utbud och efterfrågan ur spel. Eftersom priset inte går ner vid en för hög kaffeproduktion, får bönderna ingen signal att de bör minska produktionen. Det leder till överproduktion och att Fairtradekaffet dumpas på den vanliga kaffemarknaden.”

Han avslutar….

”I dag är det bara 30 procent av kaffet som Fairtradeodlas som säljs under den etiketten. Resten säljs på den vanliga kaffemarknaden, vilket pressar ner priset på det kaffe som de bönder som inte är anslutna till Fairtrade har odlat. Man styr med andra ord resurser till de rikare bönderna som är inne i systemet, och inte till de fattigaste, som står utanför.”

Fair eller inte fair, det är frågan och jag ställer mig oerhört tveksam till att Enköpings kommun ska vara med i en certifiering som direkt är kopplat till LO och deras lobbyverksamhet. Att sedan Fairtrade leder till utanförskap, som i exemplet med kaffebönderna, borde vara skäl nog att lämna organisationen!

Jag ser i Fairtrade likheter med hur LO i övriga sammanhang agerar. Är du inte fackligt ansluten eller har kollektivavtal som arbetsgivare, sätts du i frysboxen, oavsett verksamhet, arbetsvillkor, skydd och vem som blir lidande.

Nej tack.

Med doft av unfair trade, //Öberg

Simhallen läcker – som ett resultat av politiskt käbbel

En onsdagskortis!

Simhallen läcker och de tömmer bassängerna för att felsöka. Vi har en politisk ledning som inte gjort mycket sedan valet 2014, annat än att riva upp tagna beslut och sagt sig vilja bygga på en plats som ter sig märklig. Lika märklig som att du har en villa och ska bygga ett garage till villan. Istället för att bygga den vid, eller ihop med ditt hus, bygger du garaget 150 meter från huset. Det tycker Socialdemokraterna, Nystart Enköping och Vänsterpartiet är en bra lösning.

Nu sitter vi med en simmhall som inte kan användas och vilka står med Svarte Petter?

Vi skattebetalare.

Med doft av oansvarig politik och lek med mina pengar, //Öberg