DO – Separata kvinnotider på badhus KAN vara okej….

Läser idag om att Diskrimineringsombudsmannen (DO) sagt att separata kvinnotider på badhus kan vara okej.

”Badhus kan ha skilda badtider för män och kvinnor – i vissa fall”, enligt DO. ”Men bara om det finns en tillräckligt bra anledning” – ”Utgångspunkten är att diskriminering och negativ särbehandling kopplat till kön är förbjudet, men i vissa fall kan det vara tillåtet med undantag”, säger DO:s Martin Mörk.

I några fall gör dock DO bedömningen att utformningen både kan anses ha ett syfte som är berättigat och att det inte kan anses finnas något annat sätt att effektivt uppnå syftet varför åtgärden också ska anses vara lämplig och nödvändig. Det gäller till exempel kvinnosimmet på Tenstas och Skärholmens sim- och idrottshallar vars syfte enligt kommunen är att öka simkunnigheten och möjliggöra ett deltagande i simhallsaktiviteter för kvinnor som på grund av religiösa och kulturella skäl annars inte skulle kunna delta.

Vad ska man säga om detta?

Rasisterna kommer att spinna som tusan på detta, såklart. Jag är tveksam till DO’s besked.

Idag finns separata badtider, t.ex pensionärssim, barnsimskola, babysim m.m där simhallen bokas för enskilda separata aktiviteter där särskilda behov tillgodoses. Ingen lyfter på ögonbrynen för detta och anledningen till dessa specialare är inte baserat på religiös grund.

Men om DO vill ha skilda badtider mellan män och kvinnor av religiösa skäl är det fel. Samhället ska inte ta sådana hänsyn, utan vara sekulär i sitt förhållningssätt. Om detta anses leda till att kvinnorna får dålig simkunnighet är underordnat. Religionen ska inte styra hur offentliga badhus ska hållas tillgängliga.

Med religionen som föresats kan fler offentliga platser och institutioner kräva separation, vilket är fel.

Detta är inte rasism att tycka att DO har fel.

Det är att istället stå fast vid principen om att eftersträva ett sekulärt samhälle. Religion är en privatsak och inget annat. Staten har separerats från Svenska Kyrkan = bra!

Att kräva separata tider i ett badhus pga religion är fel. Då kan vi lika bra säga att de som väger mer än 100 kg inte ska få bada samtidigt som de som väger 75 kg….eller att homosexuella inte ska bada tillsammans med hetrosexuella. Eller mörkhyade bada med vita. Eller att pizzabagare inte ska bada med asiatiska kockar.

Sverige är ett av världens mest jämställda land och ska inte ta några steg tillbaka med religionen som ursäkt. Stå istället upp för människors lika värde, oavsett religion, hudfärg, sexuell läggning m.m. Har man problem med att bada och lära sig simma pga religiösa skäl kan väl dessa individer lära sig detta i en badvik i Mälaren en gråkall och regnig sommardag.

Så lärde jag mig simma i början av 1970-talet och det tog inte livet av mig.

Med doft av ett sekulärt samhälle, //Öberg