Dödshjälp eller ej…

Idag kan vi läsa om att en av USA:s främsta förespråkare för dödshjälp, 29-åriga Brittany Maynard har tagit sitt liv.

Dagens Nyheter skriver: ”Maynards öppna berättelse i sociala medier om sin obotliga hjärncancer och om beslutet att flytta till Oregon, en av få delstater där dödshjälp är tillåtet, har fått stor uppmärksamhet i USA och runtom i världen. image De videoinspelningar hon lagt ut på Youtube, där hon förespråkar det kontroversiella sättet att dö, har setts av flera miljoner människor.” Vidare skriver DN: ”Maynard diagnosticerades med en aggressiv form av hjärncancer tidigare i år. Hon fick veta att hon hade cirka sex månader kvar att leva och att slutet kunde bli mycket smärtsamt. Hon dog i helgen i sitt hem.”

Hur ska man förhålla sig till dödshjälp?

Å ena sidan borde en människa få bestämma till fullo över sitt eget liv, inkluderat när man vill dö. Å andra sidan ska läkarna göra vad de kan för att upprätthålla liv och även vid svåra sjukdomar göra livet så drägligt som möjligt.

Jag är oerhört kluven i frågan, men lutar trots allt åt att aktiv dödshjälp borde erbjudas till de människor som till 110% har en medicinsk diagnos som leder till döden.

Den människan ska då få avgöra om det ska göras allt för att upprätthålla livet så långt det är möjligt, trots smärtor, tunga medeciner m.m. eller välja dödshjälp. Det kan inte vara rimligt att den svårt sjuka människans vilja ska sättas på undantag bara för att en dödsdom blivt faktum. Vi har ju den juridiska möjligheten att ”under mina sinnens fulla bruk” skriva testamenten i det läget, som är giltigt. Varför ska vi då inte få skriva bokslut över när vi vill dö?

Redan idag pågår en form av dödshjälp, där behandling avslutas, respiratorer stängs av m.m. så steget till att ge en dödlig injektion är i mina ögon inte så långt borta. Juridiskt är det ett oerhört avstånd från vad vi har idag, men praktiskt? Nja…

Det är dags att regering och riksdag tar upp frågan och på djupaste allvar utreder den, lyssnar på remissinstanser och fattar ett beslut som går i riktningen i att tillåta aktiv dödshjälp. Allt annat är att åsidosätta den enskilda individens vilja i en i övrigt svår situation.

Med doft av svåra beslut //Öberg

1 tanke kring ”Dödshjälp eller ej…

  1. ErikLtz

    Håller med i sak, men den regering vi har nu känns inte som den som kommer ta denna fråga framåt – individens valfrihet är liksom inte riktigt vad de verkar för. Möjligen skulle man kunna göra kopplingar till regeringens (inte Sveriges!) erkännande av Palestina som ett ”diplomatiskt självmord” men det är ganska långsökt 😐

Kommentarer är stängda.