En skattereform behövs nu!

Vi lever idag med ett trassligt skattesystem som bestraffar arbete mer än någonsin. Det är ett lapptäcke av punktskatter, moms på skatt och diverse undantag. Vår regering har höjt skatterna sedan de tillträdde, vilket är väntat. Mer kommer av den varan, tro mig.

Jag skulle vilja se en bred överenskommelse gällande skattepolitiken. På riktigt, hållbart över tid och med fokus på rätt saker.

Låt mig komma med några förslag. Dessa är definitivt inte underbyggda med annat än vad jag anser vara rimligt, rätt fokus och fördelingspolitiskt rätt.

1. Skatt på arbete måste ned. Det måste löna sig att arbeta och att utbilda sig. Ingen ska betala mer än 50% inkomstskatt… Ingen!

2. Skatt på kapital är idag för låg jämfört med hur vi beskattar arbete. Det borde rimligen vara lönsammare att tjäna pengar på att jobba än att göra det på börsen. Samtidigt är börsens kapital en förutsättning för att företagen ska få sitt riskkapital och utveckla sina verksamheter. Den riskpremien premieras idag med lägre skatt på just kapitalinkomster. Trots detta borde det finnas en formel för att höja kapitalbeskattningen. Jag har inte lösningen.

3. Reavinstbeskattningen på försäljning av bostäder är idag 22%. Den måste sänkas för att öka rotationen och därmed lösa delar av bostadsbristen. Sänk beskattningen till 10%. Finanisera den kostnaden med höjd fastighetsskatt.

4. Ränteavdragen måste bort. Det är orimligt att få skatterabatt för att köpa en soffa på avbetalning, SMS-lån eller en villa. Idag är svenskarnas låneskuld rekordhög och vad kostar detta staten om räntan rusar 6%-enheter i form av skatteavdrag? Miljarder och staten är förlorare. Trappa ned avdraget med 1%-1,5%-enhet/år så är hela avdraget borta på 15-30 år. Ingen chocksänkning utan en stegvis sänkning.

5. Inför en sockerskatt. Det är en tickande hälsobomb och med skatter styr man bort konsumtionen och samtidigt finansieras sjukvården och socialförsäkringarna för de ökade kostnaderna.

6. Företagarna måste få enklare och tydligare skatteregler. Dessa entreprenörer skapar jobb och tar stora risker. Ge dem bra förutsättningar via skattesystemet att våga satsa och kunna lyfta ut lön/utdelning utan dubbelbeskattning m.m.

7. De som investerar i miljövänlig teknik i sina företag, eller hemma (energi, utsläpp, uppvärmning, transporter m.m.) ska ha fördelar av detta. En fastighets taxeringsvärde ska rimligen inte öka om man sätter solpaneler på taket eller investerar i en värmepump eller energifönster. Ett företag ska få lägre skatt om de investerar i miljövälinga transporter, produktion m.m. Här måste skattesystemet kunna premiera de som tar ett miljövänligt initiativ.

8. Glesbygden måste få förutsättningar att skapa en livskraftig näring. Ge skatterabatter till företagare som etablerar sin verksamhet i glesbygden istället för att t.ex tvångsförflytta ut myndigheter och skapa onödiga kostnader och kompetensbekymmer. Lägre arbetsgivaravgifter och lägre företagsbeskattning borde skapa incitament för näringslivet att söka sig utanför 08-området.

9. Slopa övre ersättningsgränsen i den allmämna försäkringen, dvs 7,5 basbeloppsnivån. De som tjänar mycket, ska få samma procentuella ersättning vid sjukdom, föräldraledighet eller förtidspension som alla andra. Arbetsgivaren betalar idag arbetsgivaravgift på hela lönen och då ska arbetstagaren få motsvarande ersättning. En ren rättvisefråga. En positiv effekt av att slopa detta blir att uttag av VAB/föräldraförsäkring kommer att bli mer jämlik då ingen (oavsett inkomst) förlorar på att vara hemma. Idag straffar systemet höginkomsttagare.

Avslutnigsvis måste fack och arbetsgivare diskutera lägre ingångslöner. Vi har nära 1 miljon som står utanför arbetsmarknaden och många är nyblivna svenskar som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. En som inte arbetar får exepmelvis 16 000 kr/månad i bidrag (tar bara en siffra ur luften) för boende och uppehälle. Vore det inte bättre att hen tog ett arbete och kände sig behövd till en lägre lön, ex som ger 13 000 kr/månad? Det fattas nu 3 000 kr vilket det offentliga kan skjuta till. Det blir ändå en bra affär, för den personen har ett arbete, betalar skatt, kommer in i ett socialt sammanhang och kan avancera och få en bättre lön över tiden. Bäst av allt, hen kommer ifrån bidragsberoendet och samhället får en lägre kostnad än att låta personen gå på 100% bidrag!

Arbetslinjen måste gälla och skattesystemet måste följa den linjen.

Med doft av skattereform, //Öberg