Ena-Håbotidningens redaktionschef är ute och cyklar…..igen….

ENAHa
I senaste numret av gratistidningen ”Ena-Håbo Tidningen” ondgör sig Robert Österlind (redaktionschef) över socialnämndens ovilja att bevilja RK Tapas alkoholtillstånd. Det socialnämnden gör är, enligt Österlind, att strunta i gällande lagstiftning.

1387569728-en-struts-med-huvudet-i-sanden
Här hade jag en bild på Robert, tagen från Google. Nu har Robert hotat med att fakturera mig för brott mot upphovsrätten om jag inte tar bort den. Det är tydligen så man bemöter sina läsare om man jobbar på Ena-Håbotidningen. Väljer att publicera en annan bild….

Som jag uppfattat situationen äger nämnden rätt att inte omgående bevilja tillstånd trots Förvaltningsrättens dom, då de kan överklaga rättens beslut. Österlind går till oerhört hårt personligt angrepp mot socialnämndens ordförande där han hävdar att nämnden bryter mot gällande lagstiftning. Han kritiserar även nämndens ordförande (och kallar det för lågvattenmärke) då hon i Enköpings-Posten påstod att krögarens juridiska ombud var onykter vid en dragning i nämnden. Det äger väl ordföranden all rätt att hävda detta, för vad skulle Österlind säga om det faktiskt var så? Juristen medgav t.ex. att han druckit två glas vin till lunchen, ett par timmar innan mötet. Jag kan tycka att det är märkligt att svepa två glas rödtjut strax innan man ska på en dragning i en socialnämnd, gällande ett alkoholtillstånds vara eller inte vara. Bara min personliga reflektion. Varför inte nöja sig med en Ramlösa? Österlind refererar även till de två (2) betalningsanmärkningar krögaren haft och han anser tydligen det ligger inom felmarginalen. Så kan man ju tycka.

Nu har fakta kommit på bordet i och med förvaltningsrättens dom och Österlind verkar ha missat att krögaren (som förutom RK Tapas driver Restaurang Kungsbacken) de senaste 2,5 åren haft nitton (19) anmärkningar. Med det i beaktande kanske socialnämndens agerande ter sig rimligt? Att Österlind på ”ledarplats” kastar skit på folkvalda politiker försätter honom i en oerhört pinsam situation, för han skriver att han egentligen är emot att anväda ordets makt i en tidning…och så gör han exakt detta, utan att ha på fötterna vad gäller fakta!

Jag vill att Enköping har en socialnämnd som framförallt har snabba handläggningstider och följer den lagstiftning som gäller. Att som Österlind missbruka det skrivna ordet på bästa plats i Ena-Håbotidningen försätter tidningen i en svår sits och de tar ställning i ett ärende som inte är avslutat. Jag kan tycka att tidningens primära uppgift borde vara att förmedla fakta och information om det som pågår och gräva djupt i ladorna för att få en sanning på bordet. Det Österlind gör nu är att chansa, kasta skit, gå till tungt personangrepp och lägga högst personliga åsikter kring ett ärende han inte har fakta kring.

Det stärker min åsikt om att Österlind saknar omdöme, skriver illa och har bara ett syfte: Uppfylla sitt eget ego. Håll dig till din Mustang, för det du skrev om den i oändliga artiklar försatte dig redan då som en journalist skrivandes på de ointressantas bakgård.

Med doft av det skrivna ordets makt //Ö

16 tankar kring ”Ena-Håbotidningens redaktionschef är ute och cyklar…..igen….

 1. Robert Österlind

  Hej! Jag har ingen annan kommentar än att du har stulit fotografiet av mig vilket är ett brott mot upphovsrättslagen. Du får ta bort bilden, eller så skickar vi en faktura till dig i enlighet med den gällande lagstiftningen. M v h Robert

  1. Johan Öberg Inläggsförfattare

   Robert. Tack för din kommentar. Bilden borttagen och du bör vända dig till Google med fakturan, för det var där jag så fräckt stal bilden. Öberg.

 2. Jan Åldemo

  När sådana som du börjar tala utan att kolla fakta är demokratin i fara. Du känner uppenbart inte till skatteförfarandelagen eller alkohollagen. Då borde du av ren självbevarelsedrift avstå från kommentarer som skadar ditt goda nämn och rykte.

  Du skall få tillgång till social(ist)nämndens beslutsunderlag;

  http://www.aldemo.se/SN forslag 20131205.pdf

  Meddela om länken inte fungerar.

  Om du har någon kompetens ser du att inga skatter är obetalda enligt kommunens egen beskrivning. Det finns mängder med rättsfall där kommuner förlorat när obetalda skatter saknats men detta använt som argument att avslå ansökan om serveringstillstånd.

  Betalningsanmärkningar är när skulder överförs till kronofogden. Läs noga skattmasens upplysning till kommunen. Skattebetalningslagen anger, som byråkraten tydligt påtalar, en gräns på 10.000 kr vid avstämningsdagen där den företagare som överskrider gränsen får en upplysning, OBS! upplysning, att om skulden vid nästa avstämningsdag också är över lagens nivå går hela saldot på skattekontot från skatteverket till kronfogden för indrivning.

  Skatteförfarandelagen kan du läsa här: https://lagen.nu/2011:1244#K70P1S1

  De upplysningar som ägaren till Kungsbacken fått är alltså inte betalningsanmärkningar. Om man betalar före den utsatta dagen ger staten 1% inkomstränta. Betalning efter förfallodagen tar staten ut 17% ränta. Allt detta ligger inom ramen för skattekontosystemet och är styrt av lag, inte skitprat.

  När du på detta sätt visar din totala okunnighet kan jag bara beklaga. Tänk först och skriv sedan.

  1. Johan Öberg Inläggsförfattare

   Jan.

   Tack för ditt inlägg och jag har läst ditt bifogade dokument och det styrker och bekräftar det jag skriver. Skatterna är inte inbetalda i tid, utan skattekontot har använts för att balansera och dra över förfallodagen. Skatteverket är ju tydliga i att alla skatter ska vara Skatteverket tillhanda senast förfallodagen. Så har inte skett och Enköpings Kommun gör samma tolkning som jag gör i mitt blogginlägg, så att jag på något sätt förvanskar en verklighet som du anser vara den rätta känner jag mig inte skyldig till.

   //Öberg

   1. Jan Åldemo

    Johan,

    Du har liksom social(ist)nämnden inte noterat att skatteverket INTE motsatt sig att serveringstillstånd beviljas, vilket de ALLTID gör om laga skäl finns.

   2. Jan Åldemo

    Du har heller inte noterat att
    – kronofogden
    – polisen, och
    – skatteverket
    tillstyrker att serveringstillstånd skall meddelas.

    Varför?

    Ta reda på fakta innan du gör bort dig.

    1. Johan Öberg Inläggsförfattare

     ”Upplupna skatter ska betalas innan uppmaningar från Skatteverket” Prop 1994 95:89. Skatteverket ser inte positivt på företagare som använder skattekontot på sådant sätt som företagaren gjort och överträdelse har skett 15 ggr av 19. Magnus Winberg på Skatteverket säger att skatter ska betalas i tid, normalt den 12:e i varje månad ska det vara på Skatteverkets konto… Hur svårt kan det vara att betala i tid för att på så sätt följa de regler som finns? Min elräkning som förfaller den 30:e varje månad ska betalas i tid och jag förutsätter att företagare betalar sina skatter och avgifter på samma sätt…i tid. //Ö

     1. Jan Åldemo

      Att skatteverket tillstyrker serveringstillstånd visar att du och social(ist)nämnden inte har en aning om det ni pratar om. Kammarrätten kommer att avvisa kommunens överklagande av förvaltningsrättens dom. Såväl kommunen som du borde respektera lagar och domstolsbeslut. Att tolka lagar innebär att man måste ha ett helhetsperspektiv och hålla sig till gällande regelverk.

     2. Johan Öberg Inläggsförfattare

      Jag har inga problem i att respektera domstolsbeslut, så om beslutet leder till ett annat utfall än idag är jag den förste att gratulera. Jag redovisar bara min syn på hur ärendet ser ut idag och att socialnämnden fattar sina beslut på det underlag som ligger på bordet. Om andra instanser finner det beslutet vara felaktigt är det inget konstigt med det. Samma sak med t.ex Tingsrätters beslut som kan falla annorlunda genom Hovrätt och/eller HD-beslut. Inget ovanligt med det. Men att som du kalla en socialnämnd för socialistnämnd är under all kritik och i mina ögon en ovärdig benämning på en motpart och det försätter dig i en roll ovärdig ett juridiskt ombud. Jag har lärt mig att man ska skilja på sak och person, vilket du tydligen har svårt för. Härmed är detta ärende slutdebatterat för min del och jag önskar dig lycka till i ditt fortsatta arbete som ombud för RK Tapas. //Ö

     3. Robert Österlind

      Hej!
      Jag lägger mig inte i den sakfråga som ni båda diskuterar här, men jag konstaterar att du, Johan Öberg, skriver att du har lärt dig att skilja på sak och person. Ditt personangrepp mot mig i din blogg visar ju på en direkt motsats, där du till och med nedlåter dig till att håna mig för att jag skriver om att jag kör en viss (i motorkretsar) kultbil. Och det är ju bara en enda av de angrepp mot min person som du gör i din blogg. Det finns fler exempel som alla läsare kan se. Så skilja på sak och person kan du sannerligen inte. Det var just sådant här som jag menade i min krönika nyligen om nätmobbning och näthat.
      Bästa hälsningar
      Robert Österlind

     4. Johan Öberg Inläggsförfattare

      Robert.

      Tack för din kommentar. Jag anser att jag inte går till personangrepp u någon större omfattning i mitt inlägg. Jag angriper ditt sätt att som journalist skriva en i mina ögon felaktig text om Tapasbarens juridiska tvist med socialnämnden. Jag har inte skrivit nedsättande om dig som person m.m. utan kritiserar dina angrepp på socialnämndens ordförande och det faktum att du på bästa ”ledarplats” tar ställning i affären baserat på i mina ögon felaktiga uppgifter. Jag har inte kallat dig för vare sig idiot eller korkad (vilket är typiska uttryck för personangrepp) utan håller mig till sakfrågan, vilket inkluderar din bil som du själv skrivit om. Så att jag tar upp din bil i min text är ju en direkt följd av att du gjort det. Inte mitt initiativ mao. Öberg

     5. Robert Österlind

      Jag är inte förvånad över att du inte ser det alla andra ser. Jag återkommer till detta framöver, men i mina egna spalter som, till skillnad mot för din blogg, styrs av det pressetiska regelsystemet.

     6. Johan Öberg Inläggsförfattare

      Robert. Tack för ditt inlägg. Jag styrs inte av pressetik som du, men av sunt förnuft och, så långt det är möjligt, fakta. Om det med pressetik menas att gå till tungt personangrepp på en socialnämnds ordförande som har till uppgift att följa lag och rätt gällande alkoholtillstånd är jag förvånad över hur den etiken är utformad. Jag anser att en tidnings uppgift är att rapportera, granska och informera. Att som du ta ställning i ett oavslutat ärende, med bristfällig fakta, är inte god journalistik och jag som läsare äger min fulla rätt att tycka så. Jag tar inte ställning i sakfrågan och hoppas såklart krögaren får sitt tillstånd om all formalia är uppfyllda. Slutligen ogillar jag ditt påstående om att mitt blogginlägg skulle ses som näthat eller mobbningen. Om du anser det vara så, är du en journalist sim helt enkelt ogillar att bli ifrågasatt och det beklagar jag. Öberg

     7. Johan Öberg Inläggsförfattare

      Robert. Tack för ditt inlägg. Jag styrs inte av pressetik som du, men av sunt förnuft och, så långt det är möjligt, fakta. Om det med pressetik menas att gå till tungt personangrepp på en socialnämnds ordförande som har till uppgift att följa lag och rätt gällande alkoholtillstånd är jag förvånad över hur den etiken är utformad. Jag anser att en tidnings uppgift är att rapportera, granska och informera. Att som du ta ställning i ett oavslutat ärende, med bristfällig fakta, är inte god journalistik och jag som läsare äger min fulla rätt att tycka så. Jag tar inte ställning i sakfrågan och hoppas såklart krögaren får sitt tillstånd om all formalia är uppfyllda. Slutligen ogillar jag ditt påstående om att mitt blogginlägg skulle ses som näthat eller mobbning. Om du anser det vara så, är du en journalist som helt enkelt ogillar att bli ifrågasatt och det beklagar jag. Öberg

     8. Jan Åldemo

      Du nämner din elräkning. Skattekontot fungar exakt likadant. Om du betalar efter förfallodagen kan din elleverantör ta ut ränta, men bara en bråkdel av statens ränta på skattekontot. Din elleverantör kan inte stänga leveransen av el till dig innan ett rättsligt förfarande. Samma system gäller enligt alkohollagen.

      Av skatteverkets handledning skattebetalning (SKV404) framgår följande;

      16.10 Konsekvenser vid sen betalning
      Den skattskyldige kan komma att påföras ränta på ett belopp
      (underskott) som inte har betalats senast vid den tid han enligt
      reglerna i 16 kap. SBL senast ska ha betalat skatten (se avsnitt 19).
      Om vissa kriterier är uppfyllda, kan ett belopp lämnas över till
      KFM för indrivning (se avsnitt 22).
      En annan person kan bli betalningsansvarig för den skattskyldiges skatt om vissa förutsättningar är uppfyllda (se avsnitt 13).
      Om han har F-skattsedel kan den komma att återkallas (se
      avsnitt 4).
      Han kan vidare förlora rätten till pension motsvarande den
      obetalda delen av ålderspensionsavgiften och den allmänna
      pensionsavgiften (se ovan avsnitt 16.8.2).
      Det är däremot inte brottsligt att betala skatten för sent eller att
      inte betala den alls.

      Skatteförfarandelagen 20:1 lyder;

      Om ett skattebelopp inte har betalats i rätt tid skall, om inte särskilda skäl talar emot det, fordringen lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning, om det obetalda beloppet uppgår till
      1. minst 10 000 kronor i fråga om en skattskyldig som skall lämna skattedeklaration eller som, utan att vara skyldig att lämna sådan deklaration, har F-skattsedel,
      2. minst 500 kronor i fråga om andra skattskyldiga.
      I fråga om en skattskyldig som avses i första stycket 1 skall fordringen också lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning, om ett belopp på minst 500 kronor varit obetalt under en längre tid.

      Att endast restförda skatter skall beaktas framgår av prop 1994/95:89:

      ”Enbart en eller ett fåtal restförda skatte- eller avgiftsskulder m.m. bör,
      såvida det inte rör sig om betydande belopp, normalt inte diskvalificera
      tillståndshavaren eller hindra en person från att få ett sökt tillstånd. Även
      en seriös företagare kan, t.ex. under en kortare tidsperiod, råka i ekonomiska svårigheter. Öppna kontakter med kronofogdemyndigheten och en välskött avbetalningsplan får normalt anses tyda på att tillståndshavaren eller personen ändå är seriös. Det är också väsentligt att bedöma hur skulden uppkommit, om det t.ex. rör sig om upprepade försummelser. Visad vilja från sökanden eller tillståndshavaren att betala bör också kunna beaktas. Betydande ekonomisk misskötsamhet som inte är brottslig kan vara av många olika slag. Som exempel kan nämnas upprepade restföringar, brutna avbetalningsplaner, ökande skuld trots avbetalning, stora slutliga räkningar på grund av uteblivna preliminära debiteringar, skattebetalning först vid konkursansökan eller fortsatt drift av en rörelse i likvidationspliktigt skick.”

      Restföringar handlar om skatter som lämnats till kronofogden för indrivning.

      Fakta före förtal!

Kommentarer är stängda.