Enköpings kommun startar bolag…..

I dagens lokaltidning, Enköpings-Posten kan vi läsa att KSAU (KommunStyrelsens ArbetsUtskott) beslutat att pumpa in 2,3 miljoner av skattemedel i att starta ett företag och faller projektet väl ut, kan ytterligare 2 miljoner skjutas till. image Detta företag förväntas skapa arbetstillfällen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Företaget ska marknadsföra och sälja diverse digitala tjänster till privatpersoner, företag och organisationer.

Initialt kan man betrakta detta som ett hedervärt initiativ.

Jag ställer mig dock tveksam (och är det ens förenligt med kommunallagen och/eller konkurrenslagen?) till att en kommun ska starta ett bolag som ska konkurrera på den öppna marknaden med övriga privata företag. Dessa privata företag har inte kommunal finansiering, utan får finansiera sin verksamhet via banker eller riskkapitalbolag. Då till en hög ränta och/eller avstående av ägarandelar.
———
Så här står det bl.a. i 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579)
27§ Staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas att i en säljverksamhet som omfattas av 1 kap. 5 § första stycket tillämpa ett visst förfarande, om detta
1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller
2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.
——-
Så här säger kommunallagen….image och som ni ser, får det inte drivas med vinst. Hur slår det mot de privata aktörerna, som med högre kreditkostnader och med vinstintresse ska försöka skapa lönsamhet?

Till och med det moderata oppositionsrådet verkar ställa sig bakom detta förslag och endast Sverre Ahlbom (S), hade en avvikande uppfattning.

Jag har inget emot att kommunen pumpar in pengar i att arbetsträna människor med särskilda behov, för att de i en famtid ska kunna slussas ut på arbetsmarknaden. Men att med ett bolag, finansierat med upp till 4,3 miljoner av våra skattemedel, göra detta och på den öppna marknaden sälja sina tjänster och produkter är fel!

1 tanke kring ”Enköpings kommun startar bolag…..

  1. Henrik Sundström

    Enköpings kommun planerar att starta ett social företag — på goda bevekelsegrunder.

    Jag blev ändå snopen när jag först hörde talas om detta, eftersom jag och ett antal bekanta har startat Enaprenör, som är ett Arbetsintegrerande Socialt Företag (i form av en ekonomisk förening), just för att kunna utföra sådana uppdrag som kommunen enligt konkurrenslagen inte ska syssla med.

    Vi har uppmärksammat kommunens berörda nämnder och förvaltningar på att vi finns och vill samarbeta, men de har valt bort externa lösningar för att starta ett företag i kommunal regi istället.

    Idén med det sociala företaget är bra, men jag skulle hellre se att kommunen startade ett samarbete med de ideella och privata initiativ som faktiskt finns, t.ex. Enaprenör​.

Kommentarer är stängda.