Ericsson stänger i Sverige…..

Så kom då det besked som sedan några dagar läckt ut i media. Ericsson kickar ut 3 000 anställda + knappa 1 000 konsulter. Ett dråpslag för de drabbade, inget snack om den saken.
img_0993
Men inte förvånande.

Vi såg på 70-talet att varvs- och tekoindustrin försvann, trots miljardstöd från dåvarande (S)-ledda regeringar. Nu ser vi tillverkningsindustrin gå samma öde till mötes. SAAB försvann och (S)-anhängare krävde att Alliansregeringen skulle gå in med stödmiljarder, ja till och med köpa skiten. Tack Alliansregeringen för att ni stod emot trycket från de röda!

Orsaken till att Ericsson stänger ned sin produktion är att löneläget är för högt. Det är billigare att montera och skruva ihop mobila telesystem i forna östländerna eller Asien. Det kräver ingen egentlig spetskompetens.

Precis som att sy ihop en skjorta, eller montera ihop en SAAB inte kräver ingenjörsexamen.

Vi har idag en arbetsmarknad, med kollektivavtal, fackförbund, arbetsgivare och regering där tankegångarna är oförändrade. Som om de inte sett hur arbetsmarknaden förändrats. Som om de inte förstått att detta skulle komma. Som om de inte kommit ihåg den strukturomvandling som skedde på 70-talet.

Vi kör på, med skygglappar och skiter i omvärlden och den globala ekonomin. Vi ska ha avtalsenliga ingångslöner som ger en snickare från gymnasieskolan högre lön än vad sjuksyrran får efter 4 års akademisk utbildning. Vi ska inte ha instegsjobb som ger nyanlända och långtidsarbetslösa en sysselsättning som kan leda till bättre jobb, bättre lön…och få känna en stolthet över att få betalt istället för att gå på 100% bidrag.

Vi måste omvandla arbetsmarknaden så att den möter dagens utmaningar, ser och förstår den globala konkurrensen och ger de som utbildar sig mer i plånboken.

Det är i tjänstesektorn, forskning och utveckling jag ser framtidens arbetsmarknad växa sig stark. Inte i IF Metalls segment, tyvärr. Politiken måste därför ta ett omtag, tillsammans med arbetsmarknadens parter, för att möta dessa utmaningar.

Alternativet?

Vi blir frånåkta och står på perrongen med noll och intet.

Med doft av ny arbetsmarknadspolitik från alla parter //Öberg