Kost & Hälsa

Ett hot mot mänskligheten…..

30 juli, 2014 1

Vi nås av otäcka nyheter från västra Afrika om att hundratals männsikor nu avlider i sviterna av ebolasmitta. Det är många som enkelt och okritiskt (och orädda) sitter på sina arschlen i västvärlden och krasst konstaterar att detta är en isolerad sjukdom på delar av den afrikanska kontinenten. ”Ebola drabbar inte oss”….

Jag är inte av den åsikten…..

article-2603049-1CBE662800000578-71_634x420 Lite fakta om Ebola: Ebolavirus är det virus som orsakar ebolafeber, hemorragisk feber som är en blödarfeber med hög dödlighet. Ebolavirus kan smitta människor och djur via blod och kroppsvätskor. Ebolavirus är en av de mest dödliga patogenerna för människor och sprids via blodet ut i kroppen och orsakar nekros av kroppens celler, som leder till ett häftigt sjukdomsförlopp karakteriserat av blödningar ur kroppsöppningarna. Dödligheten är 50-90% och man saknar idag botemedel.
ebola outbreaks
Hur tänker jag om Ebola? Ganska enkelt. Idag är vi mer globala än någonsin, inkluderat människor boende på den afrikanska kontinenten. En smittad person kan flyga till Europa innan symtom uppstår och därmed är Ebolasmittan global. Inkudationstiden är 2-20 dagar, så en smittad person kan komma långt innan sjukdomen slår till. Får den fotfäste i Europa, Asien eller USA blir den svår att begränsa då resandet i dessa regioner är större.

Det är med oro jag ser på det som sker i de drabbade länderna i Afrika och jag skulle bli förvånad om vi inte inom en månad (eller förr) har konstaterade smittofall utaför Afrika. De som drabbas går en plågsam död till mötes och jag skänker mina tankar till de drabbade och dess anhöriga, samt hissar den sjukvårdspersonal som med risk för eget liv gör allt för att lindra och begränsa smittan samt hjälpa de drabbade så gott det går.

Med hopp om frisk framtid //Öberg

Det finns 1 kommentar

  • ErikLtz skriver:

    Mjo, svårt att inte fundera lite på ”Doomsday preppers” och hur man skulle kunna klara sig utan någon fysisk kontakt med omvärlden. Funderar även på rent demokratiska aspekter, för att stoppa smittan om (eller när?!?) den når Europa kommer det krävas bryska ingrepp i den personliga rörelsefriheten som varje människa med tanken ”men jag är ju inte smittad” kommer uppleva mycket kränkande: reseförbud, vägspärrar, tvångsinternering med mer – kanske rena livsavgöranden, ”att döda några för att rädda många” om säg en båt eller ett flygplan med smitta ombord närmar sig ej smittade områden…
    Well, vi har väl sett ett antal filmer på temat, och verkligheten överträffar ibland fiktionen, rys.