Politik

EU-migranternas läger i Malmö…..

27 oktober, 2015 1

Så har då Malmö kommuns miljöförvaltning tagit beslutet att det olagliga läger som finns i Malmö ska tömmas. De grundar beslutet på att brand- och miljöriskerna är för stora och säkerheten för människor i och runt området äventyras.

EU-migranterna består i detta fall av i huvudsak romer. De har sedan flera månader tillbaka bosatt sig på en privat ”ödetomt” i Malmö.

Översikt av EU-migranternas läger på ödetomten på Industrigatan i Malmö.

Översikt av EU-migranternas läger på ödetomten på Industrigatan i Malmö.

Lagstiftningen är oerhört märklig i detta fall, för att avhysa personer som olagligen bosätter sig på privat mark är inte lätt. Nu kringgår kommunen denna lagstiftning med att påvisa en hög risk för brand, då många av husvagnarna har gasflaskor för att driva uppvärmning i de husvagnar och tält som migranterna har byggt upp.

Nu protesterar dessa migranter och de kräver att få stanna kvar, alternativt att kommunen ordnar annan plats för dem att bosätta sig på.

Visst är det beklagligt att de inte har några platser att bosätta sig på, men vad är alternativet?

Ska vi ha ett samhälle där var och varannan person efter eget tycke kan slå ned sina bopålar där det passar, utan att fråga markägaren?

Knappast.

Är det rimligt att EU-migranterna KRÄVER att kommunen upplåter annan mark?

Knappast.

Så, hur ska frågan lösas? Vad jag förstår är den fria rörligheten inom EU kopplad till uppehåll i annat land till 3 månader och att man som besökare ska kunna försörja sig. Klarar man inte det får man finna ett sätt att försörja sig och/eller att finna platser att bo på. Boplatsen måste alltid vara laglig.

Campingplatser låter väl lämpligt om nu husvagn är den bostadsform som de vill bo i. Att arbeta kan vara en annan utväg i att skaffa sig en inkomst som kan leda till annat boende, eller i alla fall ett boende man kan betala för.

Arbete finns och att en del tigger istället för att t.ex. plocka svamp/bär då säsongen är mogen, har jag inte förstått. Det borde finnas enklare arbeten att pyssla med, som är mer människovärdigt än att tigga. Allt från enkla restaurangjobb (t.ex. disk/städ), trädgårdsarbete, hantverk, bud, transport, hantlangare, snöskottning, rensa hängrännor m.m.m.m.m.m.m.

Jag sitter inte på några lösningar, men att anse det vara okej att ockupera privat mark för eget boende kan inte vara rimligt.

Jag hoppas på en lösning för dessa människor, där de får en meningsfull sysselsättning, inkomst och därigenom möjlighet att skapa sig ett boende som är mer häslosamt och säkert (samt lagligt), än vad som är idag. En sak är dock klar. Att med ockupation och olaglig väg bosätta sig i Sverige är inte okej.

Med doft av Malmö //Öberg

Det finns 1 kommentar

  • Jocke Dahlin skriver:

    Utöver att det är olagligt, så är ju dom senaste anlagda bränderna skäl nog att riva lägret.